Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En kvalitativ studie om hur medlemmar i en sluten Facebookgrupp med inriktning 3d-skrivare uppfattar lärande, motivation samt normer

Åström, Hampus LU (2021) SOCK04 20202
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Slutna Facebookgrupper är en ny typ av globala forum där personer som delar samma specialintressen kan utbyta information, dela med sig av erfarenheter samt söka hjälp och hjälpa varandra. Hittills har slutna Facebookgrupper endast i begränsad omfattning varit föremål för sociologiska studier, och relativt lite är känt om deras kultur. Därför utfördes en kvalitativ studie av en sluten Facebookgrupp med inriktning mot 3D-skrivare, som har 24 000 medlemmar, med avseende på medlemmarnas upplevelser av och syn på lärande, normer och motivationer. Studien genomfördes i form av en enkät samt uppföljande intervjuer med frågor som fokuserade på dessa tre aspekter. Svaren analyserades därefter med utgångspunkt från fem sociologiska teorier: socialt... (More)
Slutna Facebookgrupper är en ny typ av globala forum där personer som delar samma specialintressen kan utbyta information, dela med sig av erfarenheter samt söka hjälp och hjälpa varandra. Hittills har slutna Facebookgrupper endast i begränsad omfattning varit föremål för sociologiska studier, och relativt lite är känt om deras kultur. Därför utfördes en kvalitativ studie av en sluten Facebookgrupp med inriktning mot 3D-skrivare, som har 24 000 medlemmar, med avseende på medlemmarnas upplevelser av och syn på lärande, normer och motivationer. Studien genomfördes i form av en enkät samt uppföljande intervjuer med frågor som fokuserade på dessa tre aspekter. Svaren analyserades därefter med utgångspunkt från fem sociologiska teorier: socialt kapital, Exchange theory, lärandets loopar, habitus och sociala fält. Baserat på de erhållna 13 enkätsvaren och fyra intervjusvaren finns det olika nivåer av kompetens i gruppen. Det beskrivs en kultur där man hjälper andra i gruppen för att sedan betala tillbaka för den hjälpen man själv fått. Detta kan betraktas som ett slags socialt kapital. Medlemmarnas upplevelser av och syn på lärande, normer och motivationer var möjliga att analysera utifrån alla fem teorierna, men det var tydligt att dessa teorier inte gick att applicera isolerade från varandra eftersom de i hög grad är sammanlänkade. Enkät- och intervjuresultaten bekräftar också att den studerade Facebookgruppen utgör en subgrupp med egen kultur samt normer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åström, Hampus LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Facebookgrupp, Drivkrafter, Moral, Kultur, Normer, Subgrupp, Socialt kapital, Exchange theory, Lärandets loopar, Habitus, Sociala fält.
language
Swedish
id
9038508
date added to LUP
2021-01-28 11:47:15
date last changed
2021-01-28 11:47:15
@misc{9038508,
 abstract   = {{Slutna Facebookgrupper är en ny typ av globala forum där personer som delar samma specialintressen kan utbyta information, dela med sig av erfarenheter samt söka hjälp och hjälpa varandra. Hittills har slutna Facebookgrupper endast i begränsad omfattning varit föremål för sociologiska studier, och relativt lite är känt om deras kultur. Därför utfördes en kvalitativ studie av en sluten Facebookgrupp med inriktning mot 3D-skrivare, som har 24 000 medlemmar, med avseende på medlemmarnas upplevelser av och syn på lärande, normer och motivationer. Studien genomfördes i form av en enkät samt uppföljande intervjuer med frågor som fokuserade på dessa tre aspekter. Svaren analyserades därefter med utgångspunkt från fem sociologiska teorier: socialt kapital, Exchange theory, lärandets loopar, habitus och sociala fält. Baserat på de erhållna 13 enkätsvaren och fyra intervjusvaren finns det olika nivåer av kompetens i gruppen. Det beskrivs en kultur där man hjälper andra i gruppen för att sedan betala tillbaka för den hjälpen man själv fått. Detta kan betraktas som ett slags socialt kapital. Medlemmarnas upplevelser av och syn på lärande, normer och motivationer var möjliga att analysera utifrån alla fem teorierna, men det var tydligt att dessa teorier inte gick att applicera isolerade från varandra eftersom de i hög grad är sammanlänkade. Enkät- och intervjuresultaten bekräftar också att den studerade Facebookgruppen utgör en subgrupp med egen kultur samt normer.}},
 author    = {{Åström, Hampus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En kvalitativ studie om hur medlemmar i en sluten Facebookgrupp med inriktning 3d-skrivare uppfattar lärande, motivation samt normer}},
 year     = {{2021}},
}