Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När vårdpersonal drabbas av sekundärt trauma – Erfarenheter från sjuksköterskor inom akut- och ambulanssjukvård

Michaeli, Sebastian LU and Tuneld, Agnes LU (2021) SJSK20 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar inom den akuta kontexten har ofta erfarenhet av traumatiska upplevelser och situationer på arbetsplatsen. Både inom ambulanssjukvården och akutmottagningen kan påfrestande händelser inträffa som kan påverka sjuksköterskor både psykiskt och fysiskt. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur sjuksköterskor i den akuta kontexten påverkas av att utsättas för sekundärt trauma. Metod: Litteraturstudie av 11 valda kvalitativa och kvantitativa artiklar. Polit och Becks 9-stegsmodell för litteraturstudier följdes och artiklarna analyserades med hjälp av integrerad analys. Resultat: Två kategorier framträdde; Att påverkas personligt och Att påverkas i professionen. Sju underkategorier framkom:... (More)
Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar inom den akuta kontexten har ofta erfarenhet av traumatiska upplevelser och situationer på arbetsplatsen. Både inom ambulanssjukvården och akutmottagningen kan påfrestande händelser inträffa som kan påverka sjuksköterskor både psykiskt och fysiskt. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur sjuksköterskor i den akuta kontexten påverkas av att utsättas för sekundärt trauma. Metod: Litteraturstudie av 11 valda kvalitativa och kvantitativa artiklar. Polit och Becks 9-stegsmodell för litteraturstudier följdes och artiklarna analyserades med hjälp av integrerad analys. Resultat: Två kategorier framträdde; Att påverkas personligt och Att påverkas i professionen. Sju underkategorier framkom: Psykiska besvär och symtom, Kroppsliga yttringar, Starka känslouttryck, påverkan på självbild, Strategier för att klara av arbetet, Rädsla på arbetet, och Medlidande och identifiering. Slutsats: Sjuksköterskor inom den akuta kontexten påverkas både psykiskt och fysiskt av sekundärt trauma vilket leder till ett flertal känslor och stressreaktioner. Åtgärder som samtal med kollegor och stöd till hantering krävs för att hjälpa de sjuksköterskor som upplever traumatiska situationer. Det behövs därför mer forskning kring vem som vårdar vårdaren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Michaeli, Sebastian LU and Tuneld, Agnes LU
supervisor
organization
alternative title
When healthcare professionals suffer from secondary trauma - Experiences from nurses in emergency and ambulance care
course
SJSK20 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sjuksköterskors erfarenheter, sekundärt trauma, empatitrötthet, ambulans, akutsjukvård, sts, påverkan, ptsd
language
Swedish
id
9038724
date added to LUP
2021-05-25 15:33:22
date last changed
2021-05-25 15:33:22
@misc{9038724,
 abstract   = {{Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar inom den akuta kontexten har ofta erfarenhet av traumatiska upplevelser och situationer på arbetsplatsen. Både inom ambulanssjukvården och akutmottagningen kan påfrestande händelser inträffa som kan påverka sjuksköterskor både psykiskt och fysiskt. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur sjuksköterskor i den akuta kontexten påverkas av att utsättas för sekundärt trauma. Metod: Litteraturstudie av 11 valda kvalitativa och kvantitativa artiklar. Polit och Becks 9-stegsmodell för litteraturstudier följdes och artiklarna analyserades med hjälp av integrerad analys. Resultat: Två kategorier framträdde; Att påverkas personligt och Att påverkas i professionen. Sju underkategorier framkom: Psykiska besvär och symtom, Kroppsliga yttringar, Starka känslouttryck, påverkan på självbild, Strategier för att klara av arbetet, Rädsla på arbetet, och Medlidande och identifiering. Slutsats: Sjuksköterskor inom den akuta kontexten påverkas både psykiskt och fysiskt av sekundärt trauma vilket leder till ett flertal känslor och stressreaktioner. Åtgärder som samtal med kollegor och stöd till hantering krävs för att hjälpa de sjuksköterskor som upplever traumatiska situationer. Det behövs därför mer forskning kring vem som vårdar vårdaren.}},
 author    = {{Michaeli, Sebastian and Tuneld, Agnes}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{När vårdpersonal drabbas av sekundärt trauma – Erfarenheter från sjuksköterskor inom akut- och ambulanssjukvård}},
 year     = {{2021}},
}