Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Livet tillsammans med en cancersjuk person under COVID-19-pandemin - En kvalitativ intervjustudie om närståendes copingstrategier

Nilsson, Jonathan LU and Savic, Marijana LU (2021) ONKM21 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Närstående i samma hushåll som patienter som får cytostatikabehandling kan utsättas för en viss stress associerad med patientens infektionskänslighet. Det finns anledning att tro att denna stress förvärras i samband med COVID-19 pandemin då infektionskänsliga utgör en riskgrupp.
Syfte: Att undersöka om och hur närstående sammanboende med onkologiska patienter under COVID-19-pandemin hanterar stress enligt Lazarus och Folkmans copingstrategier.
Metod: Semistrukturerade intervjuer har genomförts, dessa har sedan analyserats med en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats. Studien har använt Lazarus och Folkmans teori om copingstrategier som teoretisk utgångspunkt.
Resultat: Deltagarna som intervjuades använde alla de... (More)
Bakgrund: Närstående i samma hushåll som patienter som får cytostatikabehandling kan utsättas för en viss stress associerad med patientens infektionskänslighet. Det finns anledning att tro att denna stress förvärras i samband med COVID-19 pandemin då infektionskänsliga utgör en riskgrupp.
Syfte: Att undersöka om och hur närstående sammanboende med onkologiska patienter under COVID-19-pandemin hanterar stress enligt Lazarus och Folkmans copingstrategier.
Metod: Semistrukturerade intervjuer har genomförts, dessa har sedan analyserats med en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats. Studien har använt Lazarus och Folkmans teori om copingstrategier som teoretisk utgångspunkt.
Resultat: Deltagarna som intervjuades använde alla de åtta copingstrategier som Lazarus och Folkman identifierat. Det låg ett starkt fokus på samtliga problembaserade copingstrategier framförallt i form av isolering, söka socialt stöd samt information. Under emotionella copingstrategier sågs distrahering som en återkommande copingstrategi bland deltagarna.
Konklusion: Det är lätt att de närstående glöms bort av vården när de inte syns på avdelningar och mottagningar. Det är viktigt att vården etablerar rutiner för att involvera närstående i patienters vård trots besöksförbud. Detta bör lämpligen göras via telefon eller digitala alternativ. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Jonathan LU and Savic, Marijana LU
supervisor
organization
course
ONKM21 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Närstående, Copingstrategier, Lazarus och Folkman, Onkologi, Cancer, COVID-19, Infektionskänslighet, Intervjustudie, Kvalitativ, Kurativ, Cytostatika, Onkologisk omvårdnad
language
Swedish
id
9038793
date added to LUP
2021-06-01 10:54:33
date last changed
2021-06-01 10:54:33
@misc{9038793,
 abstract   = {{Bakgrund: Närstående i samma hushåll som patienter som får cytostatikabehandling kan utsättas för en viss stress associerad med patientens infektionskänslighet. Det finns anledning att tro att denna stress förvärras i samband med COVID-19 pandemin då infektionskänsliga utgör en riskgrupp. 
Syfte: Att undersöka om och hur närstående sammanboende med onkologiska patienter under COVID-19-pandemin hanterar stress enligt Lazarus och Folkmans copingstrategier. 
Metod: Semistrukturerade intervjuer har genomförts, dessa har sedan analyserats med en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats. Studien har använt Lazarus och Folkmans teori om copingstrategier som teoretisk utgångspunkt.
Resultat: Deltagarna som intervjuades använde alla de åtta copingstrategier som Lazarus och Folkman identifierat. Det låg ett starkt fokus på samtliga problembaserade copingstrategier framförallt i form av isolering, söka socialt stöd samt information. Under emotionella copingstrategier sågs distrahering som en återkommande copingstrategi bland deltagarna. 
Konklusion: Det är lätt att de närstående glöms bort av vården när de inte syns på avdelningar och mottagningar. Det är viktigt att vården etablerar rutiner för att involvera närstående i patienters vård trots besöksförbud. Detta bör lämpligen göras via telefon eller digitala alternativ.}},
 author    = {{Nilsson, Jonathan and Savic, Marijana}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Livet tillsammans med en cancersjuk person under COVID-19-pandemin - En kvalitativ intervjustudie om närståendes copingstrategier}},
 year     = {{2021}},
}