Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Youth Aware of Mental Health, en utvärderande studie av det hälsofrämjande programmet YAM

Harris, Carl LU (2021) SOCK04 20202
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Det är numera allmänt känt att psykisk ohälsa blir allt vanligare bland barn och unga. För att motverka denna negativa trend görs samhälleliga satsningar i hälsofrämjande program. Youth Aware of Mental Health är ett sådant program, och verkar för att öka medvetenheten kring psykisk ohälsa och förebyggandet av suicid. På många håll menar man idag att det finns ett behov av att utvärdera och följa upp arbetet med att implementera Youth Aware of Mental Health. Denna studie syftar till att finna organisatoriska hinder, framgångsfaktorer och potentiella lösningar inom ramen för programmet YAM. Sex samordnare som alla är verksamma i programmet har valt att ställa upp i semistrukturerade intervjuer. Med hjälp av deras infallsvinklar har ämnen som... (More)
Det är numera allmänt känt att psykisk ohälsa blir allt vanligare bland barn och unga. För att motverka denna negativa trend görs samhälleliga satsningar i hälsofrämjande program. Youth Aware of Mental Health är ett sådant program, och verkar för att öka medvetenheten kring psykisk ohälsa och förebyggandet av suicid. På många håll menar man idag att det finns ett behov av att utvärdera och följa upp arbetet med att implementera Youth Aware of Mental Health. Denna studie syftar till att finna organisatoriska hinder, framgångsfaktorer och potentiella lösningar inom ramen för programmet YAM. Sex samordnare som alla är verksamma i programmet har valt att ställa upp i semistrukturerade intervjuer. Med hjälp av deras infallsvinklar har ämnen som organisering, kommunikation och leverans behandlats.
Resultatet visar på att det finns ett behov av att både den kommunala ledningsgruppen och skolledningen är närvarande i YAM's implementeringsprocess. Även kontaktnätverk och upprätthållandet av sociala relationer och rutiner visade sig ha en stor innebörd för implementeringen. Avslutningsvis anses det vara av stor vikt att få till ett gediget och standardiserat utvärderingsmaterial som kan användas för att göra lokala mätningar av YAM's effekter på lokal nivå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Harris, Carl LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisationssociologi, organisationskultur, process-utvärdering, ledarskap, effektivitet, relationssymboler.
language
Swedish
id
9038797
date added to LUP
2021-01-29 16:12:07
date last changed
2021-01-29 16:12:07
@misc{9038797,
 abstract   = {{Det är numera allmänt känt att psykisk ohälsa blir allt vanligare bland barn och unga. För att motverka denna negativa trend görs samhälleliga satsningar i hälsofrämjande program. Youth Aware of Mental Health är ett sådant program, och verkar för att öka medvetenheten kring psykisk ohälsa och förebyggandet av suicid. På många håll menar man idag att det finns ett behov av att utvärdera och följa upp arbetet med att implementera Youth Aware of Mental Health. Denna studie syftar till att finna organisatoriska hinder, framgångsfaktorer och potentiella lösningar inom ramen för programmet YAM. Sex samordnare som alla är verksamma i programmet har valt att ställa upp i semistrukturerade intervjuer. Med hjälp av deras infallsvinklar har ämnen som organisering, kommunikation och leverans behandlats.
Resultatet visar på att det finns ett behov av att både den kommunala ledningsgruppen och skolledningen är närvarande i YAM's implementeringsprocess. Även kontaktnätverk och upprätthållandet av sociala relationer och rutiner visade sig ha en stor innebörd för implementeringen. Avslutningsvis anses det vara av stor vikt att få till ett gediget och standardiserat utvärderingsmaterial som kan användas för att göra lokala mätningar av YAM's effekter på lokal nivå.}},
 author    = {{Harris, Carl}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Youth Aware of Mental Health, en utvärderande studie av det hälsofrämjande programmet YAM}},
 year     = {{2021}},
}