Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Äldre personers önskan av stöd inom kommunal vård och omsorg utifrån deras upplevelser av ensamhet

Tammi, Daniela LU and Frosthagen, Rebecca LU (2021) SJSK20 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Det har skett en ökning av antalet äldre personer som upplever ensamhet. Ensamhet kopplas till livs- och sjukdomslidande som har en negativ inverkan på hälsan. Syftet med studien var att utifrån äldre personers upplevelse av ensamhet beskriva vad de önskade för stöd från kommunal vård och omsorg. Metoden som användes var en ostrukturerad litteraturstudie. I studien ingick äldre personer över 65 år som bodde i Europa, hade kontakt med kommunal vård och omsorg och upplevt ensamhet. Analys av data utfördes enligt Fribergs metod. Resultatet bestod av fem olika teman som var relationer, meningsfullhet, distraherande aktiviteter, äldres egenvårdsförmåga och kommunikation. Samtliga teman var faktorer som påverkar stödet som de äldre personerna... (More)
Det har skett en ökning av antalet äldre personer som upplever ensamhet. Ensamhet kopplas till livs- och sjukdomslidande som har en negativ inverkan på hälsan. Syftet med studien var att utifrån äldre personers upplevelse av ensamhet beskriva vad de önskade för stöd från kommunal vård och omsorg. Metoden som användes var en ostrukturerad litteraturstudie. I studien ingick äldre personer över 65 år som bodde i Europa, hade kontakt med kommunal vård och omsorg och upplevt ensamhet. Analys av data utfördes enligt Fribergs metod. Resultatet bestod av fem olika teman som var relationer, meningsfullhet, distraherande aktiviteter, äldres egenvårdsförmåga och kommunikation. Samtliga teman var faktorer som påverkar stödet som de äldre personerna önskar. Konklusionen var att för att de ska kunna hantera sin upplevda ensamhet behöver vårdpersonalen initiera sociala stödinsatser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tammi, Daniela LU and Frosthagen, Rebecca LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Upplevd ensamhet, äldre personer, personcentrerad vård, KASAM, kommunal vård och omsorg, vårdpersonal och sjuksköterska.
language
Swedish
id
9038819
date added to LUP
2021-05-25 15:32:06
date last changed
2021-05-25 15:32:06
@misc{9038819,
 abstract   = {{Det har skett en ökning av antalet äldre personer som upplever ensamhet. Ensamhet kopplas till livs- och sjukdomslidande som har en negativ inverkan på hälsan. Syftet med studien var att utifrån äldre personers upplevelse av ensamhet beskriva vad de önskade för stöd från kommunal vård och omsorg. Metoden som användes var en ostrukturerad litteraturstudie. I studien ingick äldre personer över 65 år som bodde i Europa, hade kontakt med kommunal vård och omsorg och upplevt ensamhet. Analys av data utfördes enligt Fribergs metod. Resultatet bestod av fem olika teman som var relationer, meningsfullhet, distraherande aktiviteter, äldres egenvårdsförmåga och kommunikation. Samtliga teman var faktorer som påverkar stödet som de äldre personerna önskar. Konklusionen var att för att de ska kunna hantera sin upplevda ensamhet behöver vårdpersonalen initiera sociala stödinsatser.}},
 author    = {{Tammi, Daniela and Frosthagen, Rebecca}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Äldre personers önskan av stöd inom kommunal vård och omsorg utifrån deras upplevelser av ensamhet}},
 year     = {{2021}},
}