Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Cascading Effects of Floods – An evaluation of the flood risk maps and management plans produced by the County Administrative Boards

Kronquist, Frida LU (2021) VRSM01 20202
Risk Management and Safety Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract
Flood is the most common natural disaster globally, affecting human health and assets. The work with the Swedish ordinance of flood risk is connected to the sustainment of vital societal functions. This thesis examines how direct and indirect effects of floods are considered in Swedish legislation and when the County Administrative Boards produce flood risk maps and management plans. Moreover, it identifies potential impediments to use GIS in support of flood risk management and how those barriers could be overcome. The data collection methods used were qualitative content analysis and semi-structured interviews. It was concluded that the County Administrative Boards are aware of the indirect effects of floods on vital societal functions.... (More)
Flood is the most common natural disaster globally, affecting human health and assets. The work with the Swedish ordinance of flood risk is connected to the sustainment of vital societal functions. This thesis examines how direct and indirect effects of floods are considered in Swedish legislation and when the County Administrative Boards produce flood risk maps and management plans. Moreover, it identifies potential impediments to use GIS in support of flood risk management and how those barriers could be overcome. The data collection methods used were qualitative content analysis and semi-structured interviews. It was concluded that the County Administrative Boards are aware of the indirect effects of floods on vital societal functions. However, more in-depth analyses of indirect effects to a large extent are lacking. Three main factors limiting the ability of the boards to perform analysis of indirect effects were discovered. These were secrecy legislation, GIS-competence, and communication between people with different fields of expertise. Potential measures to reduce observed challenges include enhancing the security of IT-systems, extracting sensitive information from public documents, and collaborative workshops and educations for risk managers and GIS-experts to increase their awareness about each other’s terminologies and areas of expertise. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Stärka samhällen mot översvämning

Översvämningar har inte bara en direkt, men också en indirekt effekt på viktiga funktioner i våra samhällen. Därför har Frida Kronquist undersökt hur Sveriges länsstyrelser hanterar översvämnings-risker med hjälp av geografiska informationssystem.

Den naturkatastrof som förekommer oftast globalt sett är översvämningar. En översvämning kan orsaka oerhörd materiel förödelse och utgöra både en direkt och indirekt risk för människors liv och hälsa. Världshälsoorganisationen bedömer att mellan åren 1998-2017 påverkades mer än 2 miljarder människor av översvämningar världen över. En direkt effekt av en översvämning kan vara att en transformatorstation, som är en viktig delkomponent när ett bostadsområde... (More)
Stärka samhällen mot översvämning

Översvämningar har inte bara en direkt, men också en indirekt effekt på viktiga funktioner i våra samhällen. Därför har Frida Kronquist undersökt hur Sveriges länsstyrelser hanterar översvämnings-risker med hjälp av geografiska informationssystem.

Den naturkatastrof som förekommer oftast globalt sett är översvämningar. En översvämning kan orsaka oerhörd materiel förödelse och utgöra både en direkt och indirekt risk för människors liv och hälsa. Världshälsoorganisationen bedömer att mellan åren 1998-2017 påverkades mer än 2 miljarder människor av översvämningar världen över. En direkt effekt av en översvämning kan vara att en transformatorstation, som är en viktig delkomponent när ett bostadsområde förses med el, översvämmas, vilket kan leda till den indirekta effekten att bostadsområdet blir utan el.

Målet med studien genomförd av Kronquist var att undersöka om Länsstyrelserna tar hänsyn till direkta och indirekta effekter av översvämningar på samhällsviktig verksamhet när de designar riskkartor och riskhanteringsplaner utifrån förordningen om översvämningsrisker. Detta eftersom en viktig del i arbetet med förordningen om översvämningsrisk handlar om att hålla igång samhällsviktig verksamhet. Till samhällsviktiga verksamheter hör organisationer, tjänster eller infrastrukturer som underhåller eller säkrar funktioner som behövs för samhällets grundläggande behov, värderingar och säkerhet. Exempelvis tillgång till el, vatten, vägar och utbildning.

Vidare ämnade studien undersöka vilka utmaningar det finns kopplade till att förbättra riskhanteringsprocessen utifrån användandet av geografiska informations-system. Ett geografiskt informationssystem, GIS, är ett datorbaserat system som används för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data.

Studien fann att länsstyrelserna är medvetna om vissa indirekta effekter på samhällsviktig verksamhet som kan uppstå som följd en översvämning. Till exempel att en översvämmad vägsträcka kan förhindra transport av gods. Däremot visade det sig att djupare analyser av indirekta effekter från kommunernas och länsstyrelsernas risk- och sårbarhetsanalyser saknas. Studien fann också faktorer som begränsar läns-styrelsernas möjlighet att utföra djupare GIS-analyser av indirekta effekter på samhällsviktig verksamhet. Dessa var säkerhetslagstiftning, GIS-kompetens och kommunikationsproblem mellan människor med olika kompetensområden.

Data till studien samlades in genom att analysera riskhanteringsrapporter från de tolv länsstyrelser som pekats ut i första cykeln av arbetet med förordningen om översvämningsrisker. En intervjustudie genomfördes också, där representanter från tio av de tolv länsstyrelserna deltog samt representanter från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

Det framkom i studien att MSB vill väva samman arbetet med förordningen om översvämningsrisk med risk- och sårbarhetsanalyserna, samt att kanske införa GIS-analyser av indirekta effekter på samhällsviktig verksamhet. Därav är förhoppningen att både länsstyrelserna och MSB kan använda resultaten från studien för att uppmärksamma de hinder som finns i nuläget. Studien kan även användas som bakgrundsfakta för att ta fram en metod för hur översvämningsriskhanteringen kan förbättras med hjälp av GIS. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kronquist, Frida LU
supervisor
organization
course
VRSM01 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Vital societal function, flood, EU Floods Directive, Sweden, Ordinance of Flood Risk, cascading effects, indirect consequences, County Administrative Board.
language
English
id
9038830
date added to LUP
2021-02-02 09:47:21
date last changed
2021-02-02 09:47:21
@misc{9038830,
 abstract   = {{Flood is the most common natural disaster globally, affecting human health and assets. The work with the Swedish ordinance of flood risk is connected to the sustainment of vital societal functions. This thesis examines how direct and indirect effects of floods are considered in Swedish legislation and when the County Administrative Boards produce flood risk maps and management plans. Moreover, it identifies potential impediments to use GIS in support of flood risk management and how those barriers could be overcome. The data collection methods used were qualitative content analysis and semi-structured interviews. It was concluded that the County Administrative Boards are aware of the indirect effects of floods on vital societal functions. However, more in-depth analyses of indirect effects to a large extent are lacking. Three main factors limiting the ability of the boards to perform analysis of indirect effects were discovered. These were secrecy legislation, GIS-competence, and communication between people with different fields of expertise. Potential measures to reduce observed challenges include enhancing the security of IT-systems, extracting sensitive information from public documents, and collaborative workshops and educations for risk managers and GIS-experts to increase their awareness about each other’s terminologies and areas of expertise.}},
 author    = {{Kronquist, Frida}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Cascading Effects of Floods – An evaluation of the flood risk maps and management plans produced by the County Administrative Boards}},
 year     = {{2021}},
}