Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den blomstrande trädgården - en insats för vilda pollinatörer

Ljungkvist, Iris LU (2021) MVEK02 20202
Studies in Environmental Science
Abstract
Wild pollinators play an essential role in cultivated and wild ecosystems but in Sweden, as globally, many of these species are threatened to extinction. One reason is the lack of flowering habitats. The aim of this study is to analyze and evaluate the citizen science project Operation: Rädda bina, which aims to encourage citizens to incorporate elements beneficial to wild pollinators (meadows, flower plantations and bee hotels) in their gardens. At the same time, data is collected for research about pollinators, as the participants answer surveys about their efforts. Through statistical analysis the results show that insects benefitted from the flowering gardens registered through the project. Generally, more participants observed many... (More)
Wild pollinators play an essential role in cultivated and wild ecosystems but in Sweden, as globally, many of these species are threatened to extinction. One reason is the lack of flowering habitats. The aim of this study is to analyze and evaluate the citizen science project Operation: Rädda bina, which aims to encourage citizens to incorporate elements beneficial to wild pollinators (meadows, flower plantations and bee hotels) in their gardens. At the same time, data is collected for research about pollinators, as the participants answer surveys about their efforts. Through statistical analysis the results show that insects benefitted from the flowering gardens registered through the project. Generally, more participants observed many insects in gardens which rich flowering. Moreover, the occupancy of bee hotels in gardens increased with increasing flowering in the surrounding. Additionally, the study includes a thematic text analysis which reveals some areas of improvement for the project.

The results for the effect of flowering gardens on pollinators correspond to previous studies with data collected both by scientists and citizens. This highlights the project’s potential to constitute a tool for mapping and investigating wild pollinator populations, which can be beneficial for research in the future. It also underlines the importance of private gardens for wild pollinator conservation. It is realized that citizen science as a method of data collection has flaws. However, there are ways to work around these challenges. Citizen science is also likely to play an important role in the future by getting citizens involved in environmental issues, which motivates further use of the method. The project Operation: Rädda bina can be improved in several ways to favor participants as well as research but all in all is a well functioning initiative to promote a change towards more stable populations of wild pollinators. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Vilda pollinatörer spelar en oersättlig roll i både vilda och kultiverade ekosystem. Genom sina pollinerande tjänster bidrar de till att upprätthålla ekosystem och förse jordens växande befolkning med tillräckliga mängder näringsriktig mat. Både i Sverige och globalt är dock många av dessa arter idag utrotningshotade. Det är ett problem som är svårt att vifta bort. En av anledningarna till krympande populationer är bristen på lämpliga habitat, där blomstrande miljöer är bland de viktigaste. Det vill, bland andra, Naturskyddsföreningen (framöver SNF) ändra på. Syftet med min studie är att analysera och utvärdera SNFs kampanj och medborgarforskningsprojekt Operation: Rädda bina. Dess syfte är att uppmuntra allmänheten till att utföra... (More)
Vilda pollinatörer spelar en oersättlig roll i både vilda och kultiverade ekosystem. Genom sina pollinerande tjänster bidrar de till att upprätthålla ekosystem och förse jordens växande befolkning med tillräckliga mängder näringsriktig mat. Både i Sverige och globalt är dock många av dessa arter idag utrotningshotade. Det är ett problem som är svårt att vifta bort. En av anledningarna till krympande populationer är bristen på lämpliga habitat, där blomstrande miljöer är bland de viktigaste. Det vill, bland andra, Naturskyddsföreningen (framöver SNF) ändra på. Syftet med min studie är att analysera och utvärdera SNFs kampanj och medborgarforskningsprojekt Operation: Rädda bina. Dess syfte är att uppmuntra allmänheten till att utföra åtgärder i sina trädgårdar som ska gynna pollinatörer. Samtidigt, genom att svara på enkäter som SNF skickar ut om åtgärderna, kan deltagarna bidra till forskning om dessa arter. De tre åtgärder som kampanjen uppmuntrar till är att anlägga ängar, anlägga bivänliga planteringar och att sätta upp bihotell. Genom statistisk analys visar min studie att insekter har gynnats av de blomstrande miljöer som registrerats genom projektet. Generellt observerade fler deltagare många insekter i trädgårdar med hög grad av blomning. Även bihotell var bebodda i högre grad i miljöer med mycket blommor. I tillägg till detta innefattar studien en tematisk textanalys av enkätsvaren i fritext, vilken visar på en del förbättringsområden för projektet. Bland annat undersöks varför en del deltagare valt att avsluta sina insatser. En återkommande orsak till detta var bland annat att den blomstrande miljön inte tog sig.

Studiens resultat för effekten av blomstrande miljöer på pollinatörer stämmer generellt överens med tidigare forskning, med data insamlad både av forskare och medborgare i andra medborgarforskningsprojekt. Det styrker projektets potential att utgöra ett bra kunskapsunderlag för framtida forskning, liksom den blomstrande trädgårdens betydelse för bevarandet av pollinatörer. Det är känt att medborgarforskning som metod för datainsamling har sina brister. Dock finns det sätt att hantera dessa utmaningar. Dessutom kommer metoden med stor sannolikhet att bli ännu viktigare i framtiden, inte minst genom att involvera och utbilda allmänheten i angelägna miljöfrågor. Projektet Operation: Rädda bina kan förbättras på flera sätt för att gynna deltagande såväl som forskning. Att skicka ut enkäterna tidigare på säsongen samt att införa någon typ av forum för kommunikation deltagare emellan och mellan SNF och deltagare är två förslag. Genom att både sprida och samla kunskap är dock kampanjen som helhet ett välfungerande projekt för att främja en förändring mot mer stabila populationer av vilda pollinatörer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungkvist, Iris LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9038895
date added to LUP
2021-02-08 11:24:46
date last changed
2021-02-08 11:24:46
@misc{9038895,
 abstract   = {{Wild pollinators play an essential role in cultivated and wild ecosystems but in Sweden, as globally, many of these species are threatened to extinction. One reason is the lack of flowering habitats. The aim of this study is to analyze and evaluate the citizen science project Operation: Rädda bina, which aims to encourage citizens to incorporate elements beneficial to wild pollinators (meadows, flower plantations and bee hotels) in their gardens. At the same time, data is collected for research about pollinators, as the participants answer surveys about their efforts. Through statistical analysis the results show that insects benefitted from the flowering gardens registered through the project. Generally, more participants observed many insects in gardens which rich flowering. Moreover, the occupancy of bee hotels in gardens increased with increasing flowering in the surrounding. Additionally, the study includes a thematic text analysis which reveals some areas of improvement for the project.

The results for the effect of flowering gardens on pollinators correspond to previous studies with data collected both by scientists and citizens. This highlights the project’s potential to constitute a tool for mapping and investigating wild pollinator populations, which can be beneficial for research in the future. It also underlines the importance of private gardens for wild pollinator conservation. It is realized that citizen science as a method of data collection has flaws. However, there are ways to work around these challenges. Citizen science is also likely to play an important role in the future by getting citizens involved in environmental issues, which motivates further use of the method. The project Operation: Rädda bina can be improved in several ways to favor participants as well as research but all in all is a well functioning initiative to promote a change towards more stable populations of wild pollinators.}},
 author    = {{Ljungkvist, Iris}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den blomstrande trädgården - en insats för vilda pollinatörer}},
 year     = {{2021}},
}