Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den lojala chefen - en kvalitativ studie kring mellanchefens dubbla lojaliteter och dess påverkan på organisationen

Grunditz Hagström, Hanna LU (2021) SOCK05 20202
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att utforska lojalitetsbegreppet och undersöka dess koppling till kreativitet och aktivitet. Detta syfte uppnås genom att studera mellanchefers interaktionsmönster, i termer av lojalitet uppåt och nedåt i arbetsorganisationen.
Den teoretiska utgångspunkten är att människor drivs av att få erkännande och känna tillhörighet samt av att slippa utstå skam och social alienation. Ovetskapen inför hur människor i ens närhet kan komma att agera i framtiden och risken för ett avvisande kan leda till osäkerhet och passivitet. Tillit och förtroende gör att individer vågar agera och brist på tillit signalerar fara. Lojalitet mellan människor skapar ett socialt band som överbryggar oron över att bland annat misslyckanden leder... (More)
Syftet med uppsatsen är att utforska lojalitetsbegreppet och undersöka dess koppling till kreativitet och aktivitet. Detta syfte uppnås genom att studera mellanchefers interaktionsmönster, i termer av lojalitet uppåt och nedåt i arbetsorganisationen.
Den teoretiska utgångspunkten är att människor drivs av att få erkännande och känna tillhörighet samt av att slippa utstå skam och social alienation. Ovetskapen inför hur människor i ens närhet kan komma att agera i framtiden och risken för ett avvisande kan leda till osäkerhet och passivitet. Tillit och förtroende gör att individer vågar agera och brist på tillit signalerar fara. Lojalitet mellan människor skapar ett socialt band som överbryggar oron över att bland annat misslyckanden leder till avvisande. Därmed borgar chefers lojalitet för en trygg arbetsmiljö där drivkraften inte behöver vara undvikande av avvisande och skam samt jakt på erkännande.
En analys av en etnografisk studie från en produktionsmiljö visar att arbetsgruppen utan lojala chefer präglades av passivitet och oro över att inte möta chefernas och omgivningens förväntningar. Personalen med lojala chefer kände istället mindre osäkerhet och var märkbart mer aktiva, kreativa och innovativa.
Slutsatsen är att lojalitet till arbetsgruppen, via tillit och erkännande, skapar aktivitet och progress i arbetsgruppen. Genom att ledningen sanktionerar mellanchefernas lojalitet med sin personal slipper dessa chefer klämmas mellan dubbla lojaliteter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grunditz Hagström, Hanna LU
supervisor
organization
course
SOCK05 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9038988
date added to LUP
2021-02-02 11:32:37
date last changed
2021-02-02 11:32:37
@misc{9038988,
 abstract   = {{Syftet med uppsatsen är att utforska lojalitetsbegreppet och undersöka dess koppling till kreativitet och aktivitet. Detta syfte uppnås genom att studera mellanchefers interaktionsmönster, i termer av lojalitet uppåt och nedåt i arbetsorganisationen. 
Den teoretiska utgångspunkten är att människor drivs av att få erkännande och känna tillhörighet samt av att slippa utstå skam och social alienation. Ovetskapen inför hur människor i ens närhet kan komma att agera i framtiden och risken för ett avvisande kan leda till osäkerhet och passivitet. Tillit och förtroende gör att individer vågar agera och brist på tillit signalerar fara. Lojalitet mellan människor skapar ett socialt band som överbryggar oron över att bland annat misslyckanden leder till avvisande. Därmed borgar chefers lojalitet för en trygg arbetsmiljö där drivkraften inte behöver vara undvikande av avvisande och skam samt jakt på erkännande. 
En analys av en etnografisk studie från en produktionsmiljö visar att arbetsgruppen utan lojala chefer präglades av passivitet och oro över att inte möta chefernas och omgivningens förväntningar. Personalen med lojala chefer kände istället mindre osäkerhet och var märkbart mer aktiva, kreativa och innovativa. 
Slutsatsen är att lojalitet till arbetsgruppen, via tillit och erkännande, skapar aktivitet och progress i arbetsgruppen. Genom att ledningen sanktionerar mellanchefernas lojalitet med sin personal slipper dessa chefer klämmas mellan dubbla lojaliteter.}},
 author    = {{Grunditz Hagström, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den lojala chefen - en kvalitativ studie kring mellanchefens dubbla lojaliteter och dess påverkan på organisationen}},
 year     = {{2021}},
}