Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The Home Office, A New Perspective on Workstation Design

Rogberg, Johan LU (2021) MMKM05 20202
Product Development
Abstract (Swedish)
The development of office furniture design has been stagnant while digital technology has changed drastically over the last decades. There is a need for a new approach in order to bring the design of the office workstation into the future, which this thesis sets out to contribute to. The Covid-19 pandemic which has affected the lives of almost everyone around the globe in 2020, and has resulted in many employees working from home, either fully or partially. Never before have so many worked from home for so long. This enables a new, democratic, novel perspective in office furniture design. Can learning about the home office workstation, reflections and comparisons to the ordinary office yield valuable insight into the future of office... (More)
The development of office furniture design has been stagnant while digital technology has changed drastically over the last decades. There is a need for a new approach in order to bring the design of the office workstation into the future, which this thesis sets out to contribute to. The Covid-19 pandemic which has affected the lives of almost everyone around the globe in 2020, and has resulted in many employees working from home, either fully or partially. Never before have so many worked from home for so long. This enables a new, democratic, novel perspective in office furniture design. Can learning about the home office workstation, reflections and comparisons to the ordinary office yield valuable insight into the future of office furniture?
In this study, the younger generations of the workplace have been the focus in order to keep the spotlight on the workplace of tomorrow. A target demographic with similar experiences at their ordinary office have answered an online survey and a selection of the respondents have subsequently been interviewed.
Conclusions that can be made from the master thesis, amongst others, is that a height adjustable sit-stand desk is heavily utilized at their ordinary office and missed while working from home. The social aspect of the ordinary office is of great importance to the respondents, they want an office landscape and workstation which can facilitate interaction. Adequate lighting with sufficient contrast was also requested along with access to natural lighting as illustrated by many respondents moving around their residence throughout the day to follow the sun. Lastly, respondents at home seem to employ an activity based workflow to varying degrees, and to some extent desire aspects from that philosophy in their ordinary office, however, having their own private desks with their furniture settings and belongings were stressed as very important. (Less)
Popular Abstract
Under Coronapandemin har det jobbats hemma som aldrig förr, aldrig har så många arbetat hemma så länge. Kontorsmöbler har sett väldigt lika ut länge medan världen och tekniken har förändrats. Design för detta måste vara anpassad för de yngre generationerna för att se till framtidens arbetsplats. Tillsammans med Superlab har därför en studie i hur arbetsstationen* i hemmet sett under pandemin och vad vi kan lära oss från denna utförts med målet att lära oss mer om nästa generations kontorsmöbler.
Studien, som är till grund för examensarbetet “The Home Office, A New Perspective on Workstation Design - What can the home office workstation during the Covid-19 pandemic tell us about the future of office furniture design?” ämnar undersöka just... (More)
Under Coronapandemin har det jobbats hemma som aldrig förr, aldrig har så många arbetat hemma så länge. Kontorsmöbler har sett väldigt lika ut länge medan världen och tekniken har förändrats. Design för detta måste vara anpassad för de yngre generationerna för att se till framtidens arbetsplats. Tillsammans med Superlab har därför en studie i hur arbetsstationen* i hemmet sett under pandemin och vad vi kan lära oss från denna utförts med målet att lära oss mer om nästa generations kontorsmöbler.
Studien, som är till grund för examensarbetet “The Home Office, A New Perspective on Workstation Design - What can the home office workstation during the Covid-19 pandemic tell us about the future of office furniture design?” ämnar undersöka just om det finns något vi kan lära oss och ta med till kontoret, då hemarbete betyder att man kunnat jobba utanför det vanliga kontorets begränsningarna. Specifikt insikter i framtidens arbetsplats och dess arbetsstation är examensarbetets syfte och för detta är Generation Z (1995–2010) och Millennials (1980–1994) av särskilt intresse. Genom att lära oss med om dessa generationer, vad de värderar och vad de önskar av kontorsmöbler, kan nytänkande design främjas.
Med hjälp av kvalitativa webbenkäter och intervjuer tillsammans med en teoretisk bakgrund i de generationella egenskaperna och spådomar om morgondagens kontor är alltså avsikten att svara på ovanstående frågeställning. Hänsyn till det kulturella eftermälet av Covid-19 pandemin tas också. För detta har ett svensk företaget i informations och kommunikationsbranschen valts, och specifikt har medarbetare med koppling till kundtjänst varit målgruppen. Denna grupp valdes som för dess låga medelålder samt stora möjlighet att jobba hemifrån, en kombination visade sig vara svåråtkomlig.
Sociala interaktioner i arbetsplatsen var väldigt viktigt för respondenterna, att ha en arbetsstation som faciliterar detta värderades, till exempel uttrycktes att de inte ville stänga in sig med ljuddämpande skärmar eller dylikt. Samtidigt upplevde många problem kopplade till störande ljudnivåer. Detta kan tyckas underligt men har kopplingar till de identifierade värderingarna hos de yngre generationerna. Ordentlig belysning och solljus var också viktigt, och illustrerades till exempel genom att många bytte plats i sina hem under dagen för att följa solen. På samma spår uttryckte samtliga respondenter i intervjuerna att de med viss frekvens flyttade sig mellan möbler, t ex från ett skrivbord till en soffa, samt att de ofta tog en bensträckare och gick runt i hemmet under lågintensiva telefonsamtal. Detta tyder på att när de själva får välja, i hemmet, väljer en att inte sitta vid en och samma arbetsstation, något som kan vara intressant för utvecklandet och införandet av aktivitetsbaserade kontor och möbler. Vissa efterfrågade också möjlighet att flytta plats i kontoret, bland annat till ett tyst rum för mer komplexa uppgifter eller ståbord med mycket solljus. Med det sagt värderade samtliga också att ha ett eget privat skrivbord, med sina tillhörigheter samt inställningar på bordshöjd med mera.
Alltså finns det flera lärdomar från studien och även om de till viss del kan ses som motsägelsefulla finns ett stort värde i de lärdomar som funnits, det nya perspektivet ger insikter i utmaningarna framtidens arbetsstation kommer behöva ta sig an.

* Arbetsstation definieras som där man jobbar ifrån, t ex kontorsbordet samt tillbehör och andra närliggande möblemang. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rogberg, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
What can the home office workstation during the Covid- 19 pandemic tell us about the future of office furniture design?
course
MMKM05 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Workstation, Home office, Office furniture design, Covid-19
language
English
id
9039024
date added to LUP
2021-02-02 08:22:42
date last changed
2021-02-02 08:22:42
@misc{9039024,
 abstract   = {{The development of office furniture design has been stagnant while digital technology has changed drastically over the last decades. There is a need for a new approach in order to bring the design of the office workstation into the future, which this thesis sets out to contribute to. The Covid-19 pandemic which has affected the lives of almost everyone around the globe in 2020, and has resulted in many employees working from home, either fully or partially. Never before have so many worked from home for so long. This enables a new, democratic, novel perspective in office furniture design. Can learning about the home office workstation, reflections and comparisons to the ordinary office yield valuable insight into the future of office furniture?
In this study, the younger generations of the workplace have been the focus in order to keep the spotlight on the workplace of tomorrow. A target demographic with similar experiences at their ordinary office have answered an online survey and a selection of the respondents have subsequently been interviewed.
Conclusions that can be made from the master thesis, amongst others, is that a height adjustable sit-stand desk is heavily utilized at their ordinary office and missed while working from home. The social aspect of the ordinary office is of great importance to the respondents, they want an office landscape and workstation which can facilitate interaction. Adequate lighting with sufficient contrast was also requested along with access to natural lighting as illustrated by many respondents moving around their residence throughout the day to follow the sun. Lastly, respondents at home seem to employ an activity based workflow to varying degrees, and to some extent desire aspects from that philosophy in their ordinary office, however, having their own private desks with their furniture settings and belongings were stressed as very important.}},
 author    = {{Rogberg, Johan}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{The Home Office, A New Perspective on Workstation Design}},
 year     = {{2021}},
}