Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barriärer som påverkar sjuksköterskors arbetssätt med patienters postoperativa smärta

Viebke, Alexandra LU and Hedlund, Maja LU (2021) SJSK20 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Smärta har länge varit och är en fortsatt vanligt förekommande postoperativ komplikation. Postoperativ smärta som inte behandlas korrekt medför ett onödigt lidande och risk för flertalet andra komplikationer för patienten. Sjuksköterskan har en central roll i det postoperativa smärtlindringsarbetet. Syfte: Identifiera barriärer som påverkar sjuksköterskors arbetssätt med patienters postoperativa smärta. Metod: Litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Integrerad analys användes för att analysera artiklarnas innehåll och ta fram studiens resultat. Resultat: Fyra kategorier framkom; resursbrist, förutfattade meningar, begränsad auktoritet samt okunskap. Slutsats: Tidsbrist skulle kunna bero på... (More)
Bakgrund: Smärta har länge varit och är en fortsatt vanligt förekommande postoperativ komplikation. Postoperativ smärta som inte behandlas korrekt medför ett onödigt lidande och risk för flertalet andra komplikationer för patienten. Sjuksköterskan har en central roll i det postoperativa smärtlindringsarbetet. Syfte: Identifiera barriärer som påverkar sjuksköterskors arbetssätt med patienters postoperativa smärta. Metod: Litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Integrerad analys användes för att analysera artiklarnas innehåll och ta fram studiens resultat. Resultat: Fyra kategorier framkom; resursbrist, förutfattade meningar, begränsad auktoritet samt okunskap. Slutsats: Tidsbrist skulle kunna bero på underbemanning av sjuksköterskor. Brist på förberedande utbildning kan härledas till otillräcklig teoretisk undervisning och praktiska variationer i grundutbildningen. Förutfattade meningar om smärta tycks bero på smärtbedömningens komplexitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Viebke, Alexandra LU and Hedlund, Maja LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Postoperativ smärta, barriärer, sjuksköterskor, smärtlindring, smärtbedömning, omvårdnad, resursbrist, förutfattade meningar, begränsad auktoritet, okunskap
language
Swedish
id
9039051
date added to LUP
2021-05-25 15:29:52
date last changed
2021-05-25 15:29:52
@misc{9039051,
 abstract   = {{Bakgrund: Smärta har länge varit och är en fortsatt vanligt förekommande postoperativ komplikation. Postoperativ smärta som inte behandlas korrekt medför ett onödigt lidande och risk för flertalet andra komplikationer för patienten. Sjuksköterskan har en central roll i det postoperativa smärtlindringsarbetet. Syfte: Identifiera barriärer som påverkar sjuksköterskors arbetssätt med patienters postoperativa smärta. Metod: Litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Integrerad analys användes för att analysera artiklarnas innehåll och ta fram studiens resultat. Resultat: Fyra kategorier framkom; resursbrist, förutfattade meningar, begränsad auktoritet samt okunskap. Slutsats: Tidsbrist skulle kunna bero på underbemanning av sjuksköterskor. Brist på förberedande utbildning kan härledas till otillräcklig teoretisk undervisning och praktiska variationer i grundutbildningen. Förutfattade meningar om smärta tycks bero på smärtbedömningens komplexitet.}},
 author    = {{Viebke, Alexandra and Hedlund, Maja}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barriärer som påverkar sjuksköterskors arbetssätt med patienters postoperativa smärta}},
 year     = {{2021}},
}