Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mänskliga rättigheter i skuggan av företagande? : En analys av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

Lundström, Tilda LU (2021) MRSG31 20202
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Sverige är ett av få länder som har tagit fram en nationell handlingsplan för att omsätta FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på nationell nivå. FN:s vägledande principer skapar inga nya folkrättsliga förpliktelser, utan uppmuntrar endast stater att ta fram nationella handlingsplaner för att omsätta principerna på nationell nivå. Sveriges framtagande av planen kan således ses som ett steg i rätt riktning. Denna uppsats ämnar studera Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. För att undersöka Sveriges efterlevnad består uppsatsens material bland annat av den svenska handlingsplanen, NGO-rapporter samt forskningsartiklar. Med... (More)
Sverige är ett av få länder som har tagit fram en nationell handlingsplan för att omsätta FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på nationell nivå. FN:s vägledande principer skapar inga nya folkrättsliga förpliktelser, utan uppmuntrar endast stater att ta fram nationella handlingsplaner för att omsätta principerna på nationell nivå. Sveriges framtagande av planen kan således ses som ett steg i rätt riktning. Denna uppsats ämnar studera Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. För att undersöka Sveriges efterlevnad består uppsatsens material bland annat av den svenska handlingsplanen, NGO-rapporter samt forskningsartiklar. Med utgångspunkt i John G. Ruggies ramverk “Skydda, respektera och åtgärda” visar resultatet av uppsatsen på att det finns ett flertal brister med Sveriges efterlevnad av de vägledande principerna. En brist är till exempel avsaknaden av krav på så kallad “Human Rights Due Diligence” (HRDD). Uppsatsen framhäver att Sverige bör införa obligatorisk HRDD-lagstiftning för att förbättra efterlevnaden av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundström, Tilda LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20202
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, Sveriges implementering av UNGP, mänskliga rättigheter, nationell handlingsplan, John G. Ruggie.
language
Swedish
id
9039128
date added to LUP
2021-02-18 11:51:48
date last changed
2021-02-18 11:51:48
@misc{9039128,
 abstract   = {{Sverige är ett av få länder som har tagit fram en nationell handlingsplan för att omsätta FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på nationell nivå. FN:s vägledande principer skapar inga nya folkrättsliga förpliktelser, utan uppmuntrar endast stater att ta fram nationella handlingsplaner för att omsätta principerna på nationell nivå. Sveriges framtagande av planen kan således ses som ett steg i rätt riktning. Denna uppsats ämnar studera Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. För att undersöka Sveriges efterlevnad består uppsatsens material bland annat av den svenska handlingsplanen, NGO-rapporter samt forskningsartiklar. Med utgångspunkt i John G. Ruggies ramverk “Skydda, respektera och åtgärda” visar resultatet av uppsatsen på att det finns ett flertal brister med Sveriges efterlevnad av de vägledande principerna. En brist är till exempel avsaknaden av krav på så kallad “Human Rights Due Diligence” (HRDD). Uppsatsen framhäver att Sverige bör införa obligatorisk HRDD-lagstiftning för att förbättra efterlevnaden av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.}},
 author    = {{Lundström, Tilda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Mänskliga rättigheter i skuggan av företagande? : En analys av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter}},
 year     = {{2021}},
}