Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sociala konstruktioner av aktörer för rättfärdigandet av våld - operationen "Pillar of Defense": En analys av sociala konstruktioner utifrån diskurser om terrorism och försvar i media med ett konstruktivistiskt perspektiv

Hassan, Mariam LU (2021) MRSK62 20202
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Det råder subjektivitet gällande vem som anses vara terrorist i konflikter, främst efter terroristattackerna i USA den 9 september 2001, där olika diskurser om försvar och terrorism existerar för att rättfärdiga våld och krig. Genom att anknyta en aktör till terrorism är det möjligt att beskriva sitt eget våld mot aktören som handlingar i självförsvar. Denna studies syfte är att synliggöra hur sociala konstruktioner utifrån diskurser om försvar och terrorism tar sig uttryck i media för att rättfärdiga våld mot palestinska civilbefolkningen och aktörer under operationen ”Pillar of Defense”. För att uppnå uppsatsens syfte används text-, argumentations- och kritisk diskursanalys med ett konstruktivistiskt perspektiv för att undersöka 12... (More)
Det råder subjektivitet gällande vem som anses vara terrorist i konflikter, främst efter terroristattackerna i USA den 9 september 2001, där olika diskurser om försvar och terrorism existerar för att rättfärdiga våld och krig. Genom att anknyta en aktör till terrorism är det möjligt att beskriva sitt eget våld mot aktören som handlingar i självförsvar. Denna studies syfte är att synliggöra hur sociala konstruktioner utifrån diskurser om försvar och terrorism tar sig uttryck i media för att rättfärdiga våld mot palestinska civilbefolkningen och aktörer under operationen ”Pillar of Defense”. För att uppnå uppsatsens syfte används text-, argumentations- och kritisk diskursanalys med ett konstruktivistiskt perspektiv för att undersöka 12 nyhetsartiklar om operationen ”Pillar of Defense” publicerade mellan 14–27 november 2012. Materialet har begränsats till nyhetsartiklar där sociala konstruktioner utifrån diskurser om försvar och terrorism under ovannämnda konflikt existerar. Studiens analysresultat är att Israel konstrueras som agerande i självförsvar genom att de skyddar sin civilbefolkning mot ett yttre hot utgörande av ”dem” som en entitet utgörande av Hamas, stridande aktörer i Gaza och den palestinska civilbefolkningen under operationen ”Pillar of Defense”. Således rättfärdigas våld mot den palestinska civilbefolkningen eftersom de anknyts till stridande aktörer i Gaza som i sin tur anknyts till terrorism. (Less)
Abstract
There is subjectivity in the matter of who is regarded a terrorist in conflicts, especially after the 9/11 2001 terrorist attacks in USA, by the use of discourses of defense and terrorism in order to legitimate violence and war. By linking a party to terrorism, it is possible to describe one’s violence against this party as acts in self-defense. This study’s purpose is to illustrate how social constructions based on discourses of defense and terrorism in media legitimates violence against the Palestinian parties and civilians during the operation “Pillar of Defense”. In order to achieve this study’s purpose a text-, argumentation-, and critical discourse analysis with a constructivist perspective is used to examine 12 news articles about... (More)
There is subjectivity in the matter of who is regarded a terrorist in conflicts, especially after the 9/11 2001 terrorist attacks in USA, by the use of discourses of defense and terrorism in order to legitimate violence and war. By linking a party to terrorism, it is possible to describe one’s violence against this party as acts in self-defense. This study’s purpose is to illustrate how social constructions based on discourses of defense and terrorism in media legitimates violence against the Palestinian parties and civilians during the operation “Pillar of Defense”. In order to achieve this study’s purpose a text-, argumentation-, and critical discourse analysis with a constructivist perspective is used to examine 12 news articles about the operation “Pillar of Defense” during the time period 14-27 November 2012. The material is limited to news articles about the above-mentioned operation where social constructions based on discourses of defense and terrorism are existent. This study’s results are that Israel is constructed as acting in selfdefense since they are constructed as defending their civilian population from an external threat constituting “them”, an entity of Hamas, militants in Gaza and the Palestinian civilian population. In this way, the use of violence against the Palestinian civilian population is legitimated since they are linked to militants in Gaza which in turn are linked to terrorism. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hassan, Mariam LU
supervisor
organization
alternative title
Social Constructions of Parties to Justify the Use of Violence - Operation "Pillar of Defense": An Analysis of Social Constructions on the Basis of Discourses of Defense and Terrorism in Media From a Constructivist Perspective
course
MRSK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hamas, Gaza, Israel, Palestine, Terrorism, Defense, Self-Defense, Social constructions, Media, Operation Pillar of Defense, Constructivism
language
Swedish
id
9039236
date added to LUP
2021-02-18 11:16:48
date last changed
2021-02-18 11:16:48
@misc{9039236,
 abstract   = {{There is subjectivity in the matter of who is regarded a terrorist in conflicts, especially after the 9/11 2001 terrorist attacks in USA, by the use of discourses of defense and terrorism in order to legitimate violence and war. By linking a party to terrorism, it is possible to describe one’s violence against this party as acts in self-defense. This study’s purpose is to illustrate how social constructions based on discourses of defense and terrorism in media legitimates violence against the Palestinian parties and civilians during the operation “Pillar of Defense”. In order to achieve this study’s purpose a text-, argumentation-, and critical discourse analysis with a constructivist perspective is used to examine 12 news articles about the operation “Pillar of Defense” during the time period 14-27 November 2012. The material is limited to news articles about the above-mentioned operation where social constructions based on discourses of defense and terrorism are existent. This study’s results are that Israel is constructed as acting in selfdefense since they are constructed as defending their civilian population from an external threat constituting “them”, an entity of Hamas, militants in Gaza and the Palestinian civilian population. In this way, the use of violence against the Palestinian civilian population is legitimated since they are linked to militants in Gaza which in turn are linked to terrorism.}},
 author    = {{Hassan, Mariam}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sociala konstruktioner av aktörer för rättfärdigandet av våld - operationen "Pillar of Defense": En analys av sociala konstruktioner utifrån diskurser om terrorism och försvar i media med ett konstruktivistiskt perspektiv}},
 year     = {{2021}},
}