Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Slöjförbud i relation till barns mänskliga rättigheter: En argumentationsanalys om debatten kring ett införande av slöjförbud i den svenska för- och grundskolan ur ett barnrättsperspektiv

Kama, Kadriye LU (2021) MRSK62 20202
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
I Sverige har debatten om lagförslaget att införa ett slöjförbud i för- och grundskolan varit aktuellt under de senaste åren. Syftet med uppsatsen är att analysera argument som har framlagts i interpellationsdebatten om slöjförbud i den svenska för- och grundskolan 3 juni 2019, debatten i Malmö kommunfullmäktige 19 mars 2020 och slutligen argument av Sverigedemokraternas, samt Moderaternas motioner för ett införande av slöjförbud. Argumentationsanalys har använts som metod för att uppfylla syftet med denna uppsats. För att diskutera barns mänskliga rättigheter har artiklar både från barnkonventionen och regeringsformen redogjorts.

Uppsatsen teoretiska utgångspunkt är barnrättsperspektiv som oftast blandas ihop med barns perspektiv och... (More)
I Sverige har debatten om lagförslaget att införa ett slöjförbud i för- och grundskolan varit aktuellt under de senaste åren. Syftet med uppsatsen är att analysera argument som har framlagts i interpellationsdebatten om slöjförbud i den svenska för- och grundskolan 3 juni 2019, debatten i Malmö kommunfullmäktige 19 mars 2020 och slutligen argument av Sverigedemokraternas, samt Moderaternas motioner för ett införande av slöjförbud. Argumentationsanalys har använts som metod för att uppfylla syftet med denna uppsats. För att diskutera barns mänskliga rättigheter har artiklar både från barnkonventionen och regeringsformen redogjorts.

Uppsatsen teoretiska utgångspunkt är barnrättsperspektiv som oftast blandas ihop med barns perspektiv och barnperspektiv. För att tydliggöra slöjbärande flickors och kvinnors situation i samhället har relevanta studier använts på uppsatsens tidigare forskning. Slöjförbudet har diskuteras utifrån olika aspekter av debattörerna, som hedersförtryck, sexualisering, frihet och jämställdhet, demokrati och sekularisering. Både för och motargumenten som har analyserats i denna uppsats står för barnens mänskliga rättigheter, även om det finns skilda åsikter kring ett införande av slöjförbud. Denna uppsats består av fyra frågeställningar som diskuteras och kopplas till debatterna och barnens rättigheter som skyddas av barnkonventionen och regeringsformen. Diskussionen i denna uppsats påvisar att slöjförbudet strider mot mänskliga rättigheterna och att debattörerna inte förhåller sig till ett barnrättsperspektiv. (Less)
Popular Abstract
In Sweden, the debate on the bill to introduce a veil ban in both preschool and primary school has been a relevant debate in recent years. The purpose of the thesis is to analyze the arguments that have been presented in the interpellation debate surrounding the veil ban in the swedish preschool and primary school during the 3rd June of 2019, the debate in council of Malmö City during the 19th of March 2020 as well as discuss the swedish democrats and moderates’ bills surrounding the veil bans. In order to fulfill the purpose of this essay an argumentation analysis was made. To further discuss the topic of the Human Rights of children, articles from the Convention on the Rights of Children and the form of government were presented.

To... (More)
In Sweden, the debate on the bill to introduce a veil ban in both preschool and primary school has been a relevant debate in recent years. The purpose of the thesis is to analyze the arguments that have been presented in the interpellation debate surrounding the veil ban in the swedish preschool and primary school during the 3rd June of 2019, the debate in council of Malmö City during the 19th of March 2020 as well as discuss the swedish democrats and moderates’ bills surrounding the veil bans. In order to fulfill the purpose of this essay an argumentation analysis was made. To further discuss the topic of the Human Rights of children, articles from the Convention on the Rights of Children and the form of government were presented.

To clarify the situation of veil-wearing girls and women in society, relevant studies have been used in the thesis previous research. Various aspects of this debate were brought up surrounding the oppression of honor, sexualisation, freedom and equality, democracy and secularisation. Furthermore, both the pros and cons that have been analyzed in this essay stand for children’s human rights despite the differing views on the introduction of a veil ban. This essay consists of four issues that are discussed and linked to the debates and children’s rights which are also protected by the Convention on the Rights of Children and the form of government. The discussion in this essay shows that the veil ban is contrary to human rights and that the debaters do not relate to a child’s rights perspective. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kama, Kadriye LU
supervisor
organization
alternative title
Ban on the veil in relation to the human rights of children: An argumentation analysis of the debate on the introduction of a ban on veil in the swedish preschool and primary school from a child rights perspective
course
MRSK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Keywords: ban of veil, child, human rights, swedish debate, argumentation analysis Nyckelord: Slöjförbud, barn, mänskliga rättigheter, svensk debatt, argumentationsanalys
language
Swedish
id
9039433
date added to LUP
2021-02-18 11:10:58
date last changed
2021-02-18 11:10:58
@misc{9039433,
 abstract   = {{I Sverige har debatten om lagförslaget att införa ett slöjförbud i för- och grundskolan varit aktuellt under de senaste åren. Syftet med uppsatsen är att analysera argument som har framlagts i interpellationsdebatten om slöjförbud i den svenska för- och grundskolan 3 juni 2019, debatten i Malmö kommunfullmäktige 19 mars 2020 och slutligen argument av Sverigedemokraternas, samt Moderaternas motioner för ett införande av slöjförbud. Argumentationsanalys har använts som metod för att uppfylla syftet med denna uppsats. För att diskutera barns mänskliga rättigheter har artiklar både från barnkonventionen och regeringsformen redogjorts. 

Uppsatsen teoretiska utgångspunkt är barnrättsperspektiv som oftast blandas ihop med barns perspektiv och barnperspektiv. För att tydliggöra slöjbärande flickors och kvinnors situation i samhället har relevanta studier använts på uppsatsens tidigare forskning. Slöjförbudet har diskuteras utifrån olika aspekter av debattörerna, som hedersförtryck, sexualisering, frihet och jämställdhet, demokrati och sekularisering. Både för och motargumenten som har analyserats i denna uppsats står för barnens mänskliga rättigheter, även om det finns skilda åsikter kring ett införande av slöjförbud. Denna uppsats består av fyra frågeställningar som diskuteras och kopplas till debatterna och barnens rättigheter som skyddas av barnkonventionen och regeringsformen. Diskussionen i denna uppsats påvisar att slöjförbudet strider mot mänskliga rättigheterna och att debattörerna inte förhåller sig till ett barnrättsperspektiv.}},
 author    = {{Kama, Kadriye}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Slöjförbud i relation till barns mänskliga rättigheter: En argumentationsanalys om debatten kring ett införande av slöjförbud i den svenska för- och grundskolan ur ett barnrättsperspektiv}},
 year     = {{2021}},
}