Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den historiska utvecklingen av internationell adoption på Sri Lanka - I linje med barnets bästa?

Sandström, Alice LU (2021) MRSG31 20202
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Under 1980-talet var Sri Lanka ett av de länder som flest barn adopterades internationellt ifrån, med 6815 registrerade adoptioner. Antalet adoptioner har sen dess fallit kraftigt. Under 2010-talet registrerades bara 259 stycken – detta trots den stora mängd barn som fortsatt växer upp på institutioner i landet. Hur kommer detta skifte sig och vad har det inneburit för barns rättigheter och tolkningen av barnets bästa på Sri Lanka? Syftet med denna uppsats är att besvara denna fråga och tydliggöra problematiken med barnhandel som internationell adoption kan innebära. Kopplat till detta analyseras också den påverkan som det internationella samarbetet genom Barnkonventionen och Haagkonventionen om skydd för barn och samarbete gällande... (More)
Under 1980-talet var Sri Lanka ett av de länder som flest barn adopterades internationellt ifrån, med 6815 registrerade adoptioner. Antalet adoptioner har sen dess fallit kraftigt. Under 2010-talet registrerades bara 259 stycken – detta trots den stora mängd barn som fortsatt växer upp på institutioner i landet. Hur kommer detta skifte sig och vad har det inneburit för barns rättigheter och tolkningen av barnets bästa på Sri Lanka? Syftet med denna uppsats är att besvara denna fråga och tydliggöra problematiken med barnhandel som internationell adoption kan innebära. Kopplat till detta analyseras också den påverkan som det internationella samarbetet genom Barnkonventionen och Haagkonventionen om skydd för barn och samarbete gällande internationella adoptioner har för utvecklingen av barns rättigheter. Principen om barnets bästa utgör det teoretiska perspektivet vilket, med en holistisk tolkning av barns utveckling, är den måttstock som utvecklingen som skett ställs emot för att avgöra om denne har inneburit förstärkta rättigheter för barnen i fråga. Utvecklingen har analyserats genom en begreppshistoriskanalys av det teoritiserade begreppet barnets bästa i de Sri Lankesiska adoptionslagarna samt intervjuer från nyhetsartiklar och dokumentärer från 1980 framtills idag. Tolkningen av barnets bästa har gått från att räkna internationell adoption som det bästa för barnen till att efter avslöjandet av barnhandelshärvan under 1980-talet se det som raka motsatsen. Arbetet för att säkerställa barnens bästa har därefter gått från att bara motarbeta barnhandeln till att under 2000-talet också börja se över nationella stöd- och skyddsmekanismer. Detta tyder på forsatt stärkta rättigheter för de mest utsatta barnen på Sri Lanka. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandström, Alice LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20202
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
internationell adoption, barnhandel, principen om barnets bästa, Sri Lanka, Barnkonventionen, Haagkonventionen om skydd för barn och samarbete gällande internationell adoption
language
Swedish
id
9039595
date added to LUP
2021-02-18 11:48:57
date last changed
2021-02-18 11:48:57
@misc{9039595,
 abstract   = {{Under 1980-talet var Sri Lanka ett av de länder som flest barn adopterades internationellt ifrån, med 6815 registrerade adoptioner. Antalet adoptioner har sen dess fallit kraftigt. Under 2010-talet registrerades bara 259 stycken – detta trots den stora mängd barn som fortsatt växer upp på institutioner i landet. Hur kommer detta skifte sig och vad har det inneburit för barns rättigheter och tolkningen av barnets bästa på Sri Lanka? Syftet med denna uppsats är att besvara denna fråga och tydliggöra problematiken med barnhandel som internationell adoption kan innebära. Kopplat till detta analyseras också den påverkan som det internationella samarbetet genom Barnkonventionen och Haagkonventionen om skydd för barn och samarbete gällande internationella adoptioner har för utvecklingen av barns rättigheter. Principen om barnets bästa utgör det teoretiska perspektivet vilket, med en holistisk tolkning av barns utveckling, är den måttstock som utvecklingen som skett ställs emot för att avgöra om denne har inneburit förstärkta rättigheter för barnen i fråga. Utvecklingen har analyserats genom en begreppshistoriskanalys av det teoritiserade begreppet barnets bästa i de Sri Lankesiska adoptionslagarna samt intervjuer från nyhetsartiklar och dokumentärer från 1980 framtills idag. Tolkningen av barnets bästa har gått från att räkna internationell adoption som det bästa för barnen till att efter avslöjandet av barnhandelshärvan under 1980-talet se det som raka motsatsen. Arbetet för att säkerställa barnens bästa har därefter gått från att bara motarbeta barnhandeln till att under 2000-talet också börja se över nationella stöd- och skyddsmekanismer. Detta tyder på forsatt stärkta rättigheter för de mest utsatta barnen på Sri Lanka.}},
 author    = {{Sandström, Alice}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den historiska utvecklingen av internationell adoption på Sri Lanka - I linje med barnets bästa?}},
 year     = {{2021}},
}