Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Gränsdragning mellan yttrandefrihet och förtal - Rättsväsendets hantering av fall med koppling till #metoo

Österberg, Linnéa LU (2021) MRSK62 20202
Human Rights Studies
Abstract
The border between freedom of speech and defamation - how does the judicial system handle
cases linked to #metoo.
In the aftermath of the #metoo movement, questions arises about the border between freedom of
speech and defamation. This essay aims to determine the border between freedom of speech and
defamation in cases where women have designated their alleged sexual abuse perpetrators in
social media. By using legal dogmatic method and by applying a gender perspective, this essay
inquires into the border between freedom of speech and defamation is indirectly discriminatory
for women because it makes public conversations about personal experiences without
self-censorship impossible. This essay aims to look into different aspects of... (More)
The border between freedom of speech and defamation - how does the judicial system handle
cases linked to #metoo.
In the aftermath of the #metoo movement, questions arises about the border between freedom of
speech and defamation. This essay aims to determine the border between freedom of speech and
defamation in cases where women have designated their alleged sexual abuse perpetrators in
social media. By using legal dogmatic method and by applying a gender perspective, this essay
inquires into the border between freedom of speech and defamation is indirectly discriminatory
for women because it makes public conversations about personal experiences without
self-censorship impossible. This essay aims to look into different aspects of the question such as
the law and the Swedish society. The focus is on insults in social media against an individual. By
adding a gender perspective this essay aims to capture the relationship between freedom of
speech and the defamation crime for women in this particular situation. By studying the current
law, legislative history, the European law and defamation cases, as well as studying relevant
statistics and different aspects of society we come to realise that there is a conflict between the
woman’s freedom of speech and her right to talk about her private life, and the man’s right to his
private life and personal integrity. The conclusion of this essay is that there are certain indicators
of an indirekt discrimination towards women and that the Swedish state does not fulfil their
responsibility to protect women in cases of sexual assault and defamation. This essay does not
look into defamation for deceased, nor insulting offence, LGBTQ people or people of underage. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I svallvågorna efter #metoo uppstår frågor om gränsdragning mellan yttrandefrihet och förtal på nätet. Denna uppsatsen ämnar att undersöka gränsdragningen mellan yttrandefrihet och förtal i de fall där kvinnor gått ut i social medier med sina påstådda förövare. Syftet med uppsatsen är att undersöka gränsdragningen mellan brotten samt kopplingen mellan rätt och samhälle i frågan. Den huvudsakliga frågeställningen handlar om huruvida gränsdragningen mellan de två brotten utgör en indirekt diskriminering gentemot kvinnor eftersom lagen omöjliggör offentliga samtal om egna upplevelser utan självcensur. Frågan ämnas besvaras utifrån en rättsdogmatisk metod med rättssociologisk inslag (för att belysa både internt och externt perspektiv) där... (More)
I svallvågorna efter #metoo uppstår frågor om gränsdragning mellan yttrandefrihet och förtal på nätet. Denna uppsatsen ämnar att undersöka gränsdragningen mellan yttrandefrihet och förtal i de fall där kvinnor gått ut i social medier med sina påstådda förövare. Syftet med uppsatsen är att undersöka gränsdragningen mellan brotten samt kopplingen mellan rätt och samhälle i frågan. Den huvudsakliga frågeställningen handlar om huruvida gränsdragningen mellan de två brotten utgör en indirekt diskriminering gentemot kvinnor eftersom lagen omöjliggör offentliga samtal om egna upplevelser utan självcensur. Frågan ämnas besvaras utifrån en rättsdogmatisk metod med rättssociologisk inslag (för att belysa både internt och externt perspektiv) där svaren på frågeställningarna söks i Sveriges lagstiftning, europarätten, förarbeten, rättsfall, statistik och litteratur. Det teoretiska perspektivet som appliceras är ett könsperspektiv som ämnar åt att belysa frågan utifrån kvinnans såväl som mannens situation.

Uppsatsen avgränsas till att enbart fokusera på brotten förtal och grovt förtal i Sverige och Europarätten i nutid. Avgränsning gör även till till homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner och minderåriga. I uppsatsens analys diskuteras vilka aspekter som påverkar gränsdragningen mellan yttrandefrihet och förtal, så som den temporala aspekten, oskuldspresumtionen och en tre-stegs modell som sätter samhällsperspektivet i relation till rätten. Resultatet och slutsats visar att det kan finnas indikationer på indirekt diskriminering gentemot kvinnor utifrån den samhällsbakgrund och statistik som finns på området samt indikationer på att staten har brister i skyddet för kvinnor i sexualbrottssammanhang och förtalssammanhang. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Österberg, Linnéa LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Freedom of speech, defamation, border, gender perspective, indirect discrimination, #metoo, sexual assault, social media. Gränsdragning, förtal, yttrandefrihet, könsperspektiv, indirekt diskriminering, sexualbrott, sociala medier.
language
Swedish
id
9039597
date added to LUP
2021-02-18 11:27:51
date last changed
2021-02-18 11:27:51
@misc{9039597,
 abstract   = {{The border between freedom of speech and defamation - how does the judicial system handle
cases linked to #metoo.
In the aftermath of the #metoo movement, questions arises about the border between freedom of
speech and defamation. This essay aims to determine the border between freedom of speech and
defamation in cases where women have designated their alleged sexual abuse perpetrators in
social media. By using legal dogmatic method and by applying a gender perspective, this essay
inquires into the border between freedom of speech and defamation is indirectly discriminatory
for women because it makes public conversations about personal experiences without
self-censorship impossible. This essay aims to look into different aspects of the question such as
the law and the Swedish society. The focus is on insults in social media against an individual. By
adding a gender perspective this essay aims to capture the relationship between freedom of
speech and the defamation crime for women in this particular situation. By studying the current
law, legislative history, the European law and defamation cases, as well as studying relevant
statistics and different aspects of society we come to realise that there is a conflict between the
woman’s freedom of speech and her right to talk about her private life, and the man’s right to his
private life and personal integrity. The conclusion of this essay is that there are certain indicators
of an indirekt discrimination towards women and that the Swedish state does not fulfil their
responsibility to protect women in cases of sexual assault and defamation. This essay does not
look into defamation for deceased, nor insulting offence, LGBTQ people or people of underage.}},
 author    = {{Österberg, Linnéa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Gränsdragning mellan yttrandefrihet och förtal - Rättsväsendets hantering av fall med koppling till #metoo}},
 year     = {{2021}},
}