Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur beskrivs religiösa respektive politiska terrorgrupper i massmedia? - En jämförelse mellan PKK-kurdistan och IS

Wisell, Stina LU (2021) MRSG31 20202
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Media har en väldigt central roll i hur befolkningen uppfattar olika händelser i omvärlden. Terrorism är baserad på rädsla och oförutsägbarhe​t. Detta skapar en nyfikenhet och fascination om hur dessa grupper fungerar. Denna studie innehåller en komparativ analys mellan hur media beskriver terrororganisationerna IS och PKK. Syftet är att ta reda på hur detta påverkar opinionen om dessa grupper samt hur media beskriver respektive grupp. Resultaten är nådda genom en diskussion som är baserad på framing-teorin med hjälp av en innehållsanalys.

Slutsatsen av denna analys är att det är en väldig tydlig skillnad i hur PKK och IS är beskrivna i media. Denna skillnad kan vara grundad i de åsikter som redan finns men också för att media försöker... (More)
Media har en väldigt central roll i hur befolkningen uppfattar olika händelser i omvärlden. Terrorism är baserad på rädsla och oförutsägbarhe​t. Detta skapar en nyfikenhet och fascination om hur dessa grupper fungerar. Denna studie innehåller en komparativ analys mellan hur media beskriver terrororganisationerna IS och PKK. Syftet är att ta reda på hur detta påverkar opinionen om dessa grupper samt hur media beskriver respektive grupp. Resultaten är nådda genom en diskussion som är baserad på framing-teorin med hjälp av en innehållsanalys.

Slutsatsen av denna analys är att det är en väldig tydlig skillnad i hur PKK och IS är beskrivna i media. Denna skillnad kan vara grundad i de åsikter som redan finns men också för att media försöker styra opinionen om man utgår ifrån framing-teorin. Teorin menar även att terrorism är ett skrämmande fenomen för många. Detta gör att politiker har använt sig av terrorism för att skrämma befolkningen, för att på så sätt legitimera sina handlingar. På grund av detta blir mediainslag ett väldigt viktigt medel för politiker. Därför är det intressant att se hur det talas om dessa organisationer. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Dagligen matas vi med information från medier och olika nyhetsforum. De bilder, information och inblick vi får i vår omvärld styrs av media. Därför kan media påverka allmänhetens uppfattning om omvärlden. Det är väldigt lätt att vissa händelser blir mycket uppmärksammade och andra vet vi knappt om att de händer. Alla nyheter är även en försäljningsprodukt och tar upp sådana nyheter som de tror säljer. Det gör att människor kan ta reda på mycket genom att studera vad det är som talas om på nyheterna. Terrorism är något som ofta uppmärksammas i media. Det är specifika grupper och världsdelar som får mer uppmärksamhet än andra. Hur media talar om vissa situationer berättar mycket om vilka åsikter och strukturer som finns. Den här... (More)
Dagligen matas vi med information från medier och olika nyhetsforum. De bilder, information och inblick vi får i vår omvärld styrs av media. Därför kan media påverka allmänhetens uppfattning om omvärlden. Det är väldigt lätt att vissa händelser blir mycket uppmärksammade och andra vet vi knappt om att de händer. Alla nyheter är även en försäljningsprodukt och tar upp sådana nyheter som de tror säljer. Det gör att människor kan ta reda på mycket genom att studera vad det är som talas om på nyheterna. Terrorism är något som ofta uppmärksammas i media. Det är specifika grupper och världsdelar som får mer uppmärksamhet än andra. Hur media talar om vissa situationer berättar mycket om vilka åsikter och strukturer som finns. Den här undersökningen kommer därför analysera kon konkretisera hur ​Göteborgs-posten​ och ​Dagens Nyheter ​skildra PKK respektive IS. Undersökningen är en komparativ studie följt av en diskussion som handlar om hur media påverkar opinionen med framing-teorin som utgångspunkt. Undersökningen redogör även vad termen terrorism innebär och problematiserar detta begrepp. Resultatet som undersökningen har fått är att den övergripande bilden utifrån de artiklar som skrivs av PKK utifrån mina avgränsningen är att terrorgruppen inte borde vara terrorstämplat. Den generella bilden som man får av PKK utifrån de artiklarna som har undersökts är att organisationen inte borde vara klassad som en terroristgrupp. Gruppen skildras på ett sätt sympatiskt sätt där de måste kämpa för att få tillbaka sina rättigheter. Det som man kan se i svenska medier om PKK idag anspelar inte på rädsla och terror som nämns i framing-teorin, utan är främst debattartiklar till försvar för organisationen och framför allt för kurdernas sak. Om man jämför detta med IS existerar det en stor kontrast. Det finns en större rädsla när man talar om IS. De två organisationerna har två väldigt olika mål. Det finns en oförutsägbarhet med IS och vi alla är måltavlor för terrorgruppen. PKK är uppbyggd som 1900-talets terroristgrupper, de har ett tydligt mål och det drabbar specifika personer och landområden. IS fungerar mer som den moderna terrorismen. Slutningen kan man konstatera att media har en styrande roll över hur befolkningen ser på specifika händelser som sker i vår omvärld. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wisell, Stina LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20202
year
type
L1 - 1st term paper (old degree order)
subject
keywords
Terrorism, Media, IS, PKK, terrorism motiv, framing-theory, terrororganisation, islamiska staten
language
Swedish
id
9039610
date added to LUP
2021-02-18 11:44:48
date last changed
2021-02-18 11:44:48
@misc{9039610,
 abstract   = {{Media har en väldigt central roll i hur befolkningen uppfattar olika händelser i omvärlden. Terrorism är baserad på rädsla och oförutsägbarhe​t. Detta skapar en nyfikenhet och fascination om hur dessa grupper fungerar. Denna studie innehåller en komparativ analys mellan hur media beskriver terrororganisationerna IS och PKK. Syftet är att ta reda på hur detta påverkar opinionen om dessa grupper samt hur media beskriver respektive grupp. Resultaten är nådda genom en diskussion som är baserad på framing-teorin med hjälp av en innehållsanalys.

Slutsatsen av denna analys är att det är en väldig tydlig skillnad i hur PKK och IS är beskrivna i media. Denna skillnad kan vara grundad i de åsikter som redan finns men också för att media försöker styra opinionen om man utgår ifrån framing-teorin. Teorin menar även att terrorism är ett skrämmande fenomen för många. Detta gör att politiker har använt sig av terrorism för att skrämma befolkningen, för att på så sätt legitimera sina handlingar. På grund av detta blir mediainslag ett väldigt viktigt medel för politiker. Därför är det intressant att se hur det talas om dessa organisationer.}},
 author    = {{Wisell, Stina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur beskrivs religiösa respektive politiska terrorgrupper i massmedia? - En jämförelse mellan PKK-kurdistan och IS}},
 year     = {{2021}},
}