Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Nyhetsrapporteringen om utsatta EU-medborgare i Sverige saknar ett människorättsperspektiv - En analys av skildringen av utsatta EU-medborgare i den redaktionella nyhetsrapporteringen i Sverige under 2019 och 2020

Axén Linderl, Jacqueline LU (2021) MRSK62 20202
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Utsatta EU-medborgare som befinner sig i Sverige får sina grundläggande mänskliga rättigheter kränkta. På grund av fattigdom, diskriminering och marginalisering har utsatta EU-medborgare, de flesta romer, kommit till Sverige för att söka försörjning. FN har uttryckt en stor oro över situationen och behandlingen av utsatta EU-medborgare i Sverige.

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur utsatta EU-medborgare i Sverige skildras i den redaktionella nyhetsrapporteringen (redaktionella artiklar i tryckt press från de största morgon- och kvällstidningarna under 2019 och 2020). Vad skrivs det om och talas det om mänskliga rättigheter? Uppsatsen är tänkt att bidra med ökad information och kunskap om utsatta EU-medborgares situation i... (More)
Utsatta EU-medborgare som befinner sig i Sverige får sina grundläggande mänskliga rättigheter kränkta. På grund av fattigdom, diskriminering och marginalisering har utsatta EU-medborgare, de flesta romer, kommit till Sverige för att söka försörjning. FN har uttryckt en stor oro över situationen och behandlingen av utsatta EU-medborgare i Sverige.

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur utsatta EU-medborgare i Sverige skildras i den redaktionella nyhetsrapporteringen (redaktionella artiklar i tryckt press från de största morgon- och kvällstidningarna under 2019 och 2020). Vad skrivs det om och talas det om mänskliga rättigheter? Uppsatsen är tänkt att bidra med ökad information och kunskap om utsatta EU-medborgares situation i Sverige. Uppsatsen ämnar även till att bidra med information och kunskap om antiziganism och hur denna har tagit sig i uttryck under historien i Sverige.

Undersökningen visar att rapporteringen om utsatta EU-medborgare i Sverige är mycket begränsad, i princip obefintlig, och i princip enbart fokuserar på tiggeri, vilket också överensstämmer med majoritetssamhällets förväntade syn. Frågor som rör mänskliga rättigheter får lite fokus. Den ensidiga och onyanserade rapporteringen om utsatta EU- medborgare i Sverige leder till att kränkningar av utsatta EU-medborgares grundläggande mänskliga rättigheter som sker i Sverige i dag inte uppmärksammas. (Less)
Popular Abstract
Vulnerable EU-citizens’ basic human rights are being violated today in Sweden. Due to poverty, discrimination and marginalization vulnerable EU-citizens, most of whom identify as Roma, have come to Sweden to find self-provision. The UN have expressed great concern over the situation and treatment of vulnerable EU-citizens in Sweden.

The purpose of this essay is to examine how vulnerable EU-citizens in Sweden are being portrayed in the editorial news report (editorial articles in printed press from the biggest morning and evening news papers during 2019 and 2020). What is written about vulnerable EU-citizens and are human rights mentioned? The essay aims to contribute to an increased knowledge about the situation of vulnerable... (More)
Vulnerable EU-citizens’ basic human rights are being violated today in Sweden. Due to poverty, discrimination and marginalization vulnerable EU-citizens, most of whom identify as Roma, have come to Sweden to find self-provision. The UN have expressed great concern over the situation and treatment of vulnerable EU-citizens in Sweden.

The purpose of this essay is to examine how vulnerable EU-citizens in Sweden are being portrayed in the editorial news report (editorial articles in printed press from the biggest morning and evening news papers during 2019 and 2020). What is written about vulnerable EU-citizens and are human rights mentioned? The essay aims to contribute to an increased knowledge about the situation of vulnerable EU-citizens in Sweden. The essay also strives to provide information and knowledge about antiziganism (also anti- gypsyism) and its expressions throughout the history of Sweden.

The results of the essay show that the editorial news report about vulnerable EU-citizens is very limited, almost nonexistent, and focuses almost primarily on the issue of begging, which correspond with the expected visions of the majority society. The one-sided and limited reporting on vulnerable EU-citizens in Sweden result in the violations of vulnerable EU-citizens basic human rights occurring today not being noticed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Axén Linderl, Jacqueline LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vulnerable EU-citizens, the Roma minority, human rights, antiziganism (anti-gypsyism), mass media, discrimination, begging.
language
Swedish
id
9039686
date added to LUP
2021-02-18 11:24:48
date last changed
2021-02-18 11:24:48
@misc{9039686,
 abstract   = {{Utsatta EU-medborgare som befinner sig i Sverige får sina grundläggande mänskliga rättigheter kränkta. På grund av fattigdom, diskriminering och marginalisering har utsatta EU-medborgare, de flesta romer, kommit till Sverige för att söka försörjning. FN har uttryckt en stor oro över situationen och behandlingen av utsatta EU-medborgare i Sverige.

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur utsatta EU-medborgare i Sverige skildras i den redaktionella nyhetsrapporteringen (redaktionella artiklar i tryckt press från de största morgon- och kvällstidningarna under 2019 och 2020). Vad skrivs det om och talas det om mänskliga rättigheter? Uppsatsen är tänkt att bidra med ökad information och kunskap om utsatta EU-medborgares situation i Sverige. Uppsatsen ämnar även till att bidra med information och kunskap om antiziganism och hur denna har tagit sig i uttryck under historien i Sverige.

Undersökningen visar att rapporteringen om utsatta EU-medborgare i Sverige är mycket begränsad, i princip obefintlig, och i princip enbart fokuserar på tiggeri, vilket också överensstämmer med majoritetssamhällets förväntade syn. Frågor som rör mänskliga rättigheter får lite fokus. Den ensidiga och onyanserade rapporteringen om utsatta EU- medborgare i Sverige leder till att kränkningar av utsatta EU-medborgares grundläggande mänskliga rättigheter som sker i Sverige i dag inte uppmärksammas.}},
 author    = {{Axén Linderl, Jacqueline}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Nyhetsrapporteringen om utsatta EU-medborgare i Sverige saknar ett människorättsperspektiv - En analys av skildringen av utsatta EU-medborgare i den redaktionella nyhetsrapporteringen i Sverige under 2019 och 2020}},
 year     = {{2021}},
}