Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Rehabilitering och tillgänglighet i mobila exergames

Lindskog, Cecilia LU (2021) MAMM01 20202
Ergonomics and Aerosol Technology
Abstract (Swedish)
Mobila exergames, det vill säga mobilspel som uppmuntrar användaren till fysisk aktivitet, har ökat i popularitet de senaste åren i samband med spel som Pokémon GO och Harry Potter: Wizards Unite, men stora brister råder fortfarande när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I denna uppsats undersöks tillgängligheten i ett antal mobila exergames på marknaden för att utreda eventuella brister samt ge förslag på förbättringar. Detta görs baserat på den existerande mognadsmodellen Game accessibility guidelines utvecklad för att utvärdera tillgänglighet i spel. Vidare beskriver uppsatsen utvecklingsprocessen av ett mobilt exergame specifikt anpassat för barn med CP som designas och implementeras utifrån vald... (More)
Mobila exergames, det vill säga mobilspel som uppmuntrar användaren till fysisk aktivitet, har ökat i popularitet de senaste åren i samband med spel som Pokémon GO och Harry Potter: Wizards Unite, men stora brister råder fortfarande när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I denna uppsats undersöks tillgängligheten i ett antal mobila exergames på marknaden för att utreda eventuella brister samt ge förslag på förbättringar. Detta görs baserat på den existerande mognadsmodellen Game accessibility guidelines utvecklad för att utvärdera tillgänglighet i spel. Vidare beskriver uppsatsen utvecklingsprocessen av ett mobilt exergame specifikt anpassat för barn med CP som designas och implementeras utifrån vald mognadsmodell samt inom ramarna för det existerande projektet GameA. En stor del av den forskning som finns idag gällande exergames och tillgänglighet i spel berör främst spel utvecklade för datorer och spelkonsoler, medan tillgänglighet i exergames för mobiltelefoner fortfarande är ett relativt obeforskat ämne. Denna studie visar att det råder stora brister gällande tillgänglighet i många av de mobila exergames som finns tillgängliga på marknaden idag, men att det i själva verket är möjligt att skapa exergames för mobiltelefoner som är både tillgängliga och upplevs som roliga att spela, och att de förändringar som krävs varken är svåra eller dyra att genomföra. Studien kompletterar på så vis det aktuella forskningsläget gällande exergames och tillgänglighet i spel genom att bidra med ökad kunskap inom området, särskilt i relation till mobilspel. Målet med denna studie är att underlätta för framtida design och utveckling av mobila exergames så att de även inkluderar och är tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. (Less)
Popular Abstract
Mobile exergames, that is mobile games that encourage the user to engage in physical activities, have increased in popularity during the last years due to the success of games such as Pokémon GO and Harry Potter: Wizards Unite, but there is a substantial lack when it comes to accessibility for people with disabilities. In this thesis the aim is twofold, first the accessibility of mobile exergames available for commercial use are studied in order to evaluate possible deficiencies and provide suggestions for improvement. This assessment is based upon the existing maturity model Game accessibility guidelines which was developed in order to evaluate accessibility in games. Secondly the essay is describing the development process of a mobile... (More)
Mobile exergames, that is mobile games that encourage the user to engage in physical activities, have increased in popularity during the last years due to the success of games such as Pokémon GO and Harry Potter: Wizards Unite, but there is a substantial lack when it comes to accessibility for people with disabilities. In this thesis the aim is twofold, first the accessibility of mobile exergames available for commercial use are studied in order to evaluate possible deficiencies and provide suggestions for improvement. This assessment is based upon the existing maturity model Game accessibility guidelines which was developed in order to evaluate accessibility in games. Secondly the essay is describing the development process of a mobile exergame specifically adapted for children with cerebral palsy, that is designed and implemented based upon chosen maturity model as well as within the frames of the existing project GameA. A large portion of the existing research available today regarding exergames and accessibility in games is concerned primarily with games that have been developed for computers and gaming consoles, while research concerning accessibility in exergames for mobile phones is lagging behind. This study shows that there are large deficiencies regarding accessibility in several mobile games that are commercially available today. Nevertheless, it is in fact possible to create exergames for mobile phones that are both accessible and at the same time perceived as enjoyable to play, and the changes needed to be done are neither difficult nor costly to implement. Hence this study complements to the current research in regards to exergames and accessability in games by contributing with increased knowledge in the scientific field, specifically in relation to mobile games. The aim of this study is to facilitate future design and development of mobile exergames so that they also may include and be accessible to people with different types of disabilities. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindskog, Cecilia LU
supervisor
organization
course
MAMM01 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
cerebral pares, exergames, interaktionsdesign, mobilspel, tillgänglighet
language
Swedish
id
9039781
date added to LUP
2021-02-08 11:12:53
date last changed
2021-02-08 11:12:53
@misc{9039781,
 abstract   = {{Mobila exergames, det vill säga mobilspel som uppmuntrar användaren till fysisk aktivitet, har ökat i popularitet de senaste åren i samband med spel som Pokémon GO och Harry Potter: Wizards Unite, men stora brister råder fortfarande när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I denna uppsats undersöks tillgängligheten i ett antal mobila exergames på marknaden för att utreda eventuella brister samt ge förslag på förbättringar. Detta görs baserat på den existerande mognadsmodellen Game accessibility guidelines utvecklad för att utvärdera tillgänglighet i spel. Vidare beskriver uppsatsen utvecklingsprocessen av ett mobilt exergame specifikt anpassat för barn med CP som designas och implementeras utifrån vald mognadsmodell samt inom ramarna för det existerande projektet GameA. En stor del av den forskning som finns idag gällande exergames och tillgänglighet i spel berör främst spel utvecklade för datorer och spelkonsoler, medan tillgänglighet i exergames för mobiltelefoner fortfarande är ett relativt obeforskat ämne. Denna studie visar att det råder stora brister gällande tillgänglighet i många av de mobila exergames som finns tillgängliga på marknaden idag, men att det i själva verket är möjligt att skapa exergames för mobiltelefoner som är både tillgängliga och upplevs som roliga att spela, och att de förändringar som krävs varken är svåra eller dyra att genomföra. Studien kompletterar på så vis det aktuella forskningsläget gällande exergames och tillgänglighet i spel genom att bidra med ökad kunskap inom området, särskilt i relation till mobilspel. Målet med denna studie är att underlätta för framtida design och utveckling av mobila exergames så att de även inkluderar och är tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.}},
 author    = {{Lindskog, Cecilia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Rehabilitering och tillgänglighet i mobila exergames}},
 year     = {{2021}},
}