Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Doktorand på lika villkor? - En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga doktoranders upplevelse av sin forskarutbildning och den akademiska miljön

Remsö, Amanda LU (2021) SOCK04 20202
Sociology
Department of Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga doktorander upplever sin forskarutbildning med fokus på att vara kvinna i en akademisk miljö. Vidare undersöktes frågeställningarna om hur den kvinnliga doktoranden upplevde inträdet till forskarutbildningen och dennes motiv, upplevelsen av forskarutbildningen och den akademiska miljön i nutid samt hur doktoranden ser på tiden efter examen och en framtid inom akademin. Studien utgick från en kvalitativ ansats med syfte att undersöka doktorandernas upplevelser utifrån deras perspektiv. Den insamlade empirin består av fyra semistrukturerade intervjuer med kvinnliga doktorander, anställda eller nyligen anställda vid Lunds universitet. De tillämpade teorierna som har använts vid analys,... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga doktorander upplever sin forskarutbildning med fokus på att vara kvinna i en akademisk miljö. Vidare undersöktes frågeställningarna om hur den kvinnliga doktoranden upplevde inträdet till forskarutbildningen och dennes motiv, upplevelsen av forskarutbildningen och den akademiska miljön i nutid samt hur doktoranden ser på tiden efter examen och en framtid inom akademin. Studien utgick från en kvalitativ ansats med syfte att undersöka doktorandernas upplevelser utifrån deras perspektiv. Den insamlade empirin består av fyra semistrukturerade intervjuer med kvinnliga doktorander, anställda eller nyligen anställda vid Lunds universitet. De tillämpade teorierna som har använts vid analys, är teorier om doktorandens socialisationsprocess i den akademiska miljön, rollstressteorin och rollexpansionsteorin, samt Bourdieus kultursociologiska teorier om fält, kapital och habitus. Intervjupersonerna har påvisat en generellt positiv upplevelse av sin forskarutbildning och den akademiska miljön. Samtliga intervjupersoner upplevde antagningsprocessen till forskarutbildningen som positiv, oavsett om den skedde internt eller i öppen konkurrens. Motiv som personlig utveckling och ett brinnande ämnesintresse förenar intervjupersonerna. Gemensamt för intervjupersonerna är även det stöd de upplever från handledare och kollegor. Samtliga intervjupersoner beskrev sig kunna kombinera doktorandtjänsten med ett privatliv. Ingen av intervjupersonerna vittnar om hierarki eller särbehandling, de beskrev snarare den akademiska miljön som öppen och trevlig. Samtliga intervjupersoner ser sig potentiellt ha en framtid inom akademin, men intresset för en framtida akademisk karriär skiljer sig dock mellan dem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Remsö, Amanda LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
doktorander, akademisk miljö, multipla sociala roller, habitus, socialisationsprocess
language
Swedish
id
9039799
date added to LUP
2021-02-08 11:50:06
date last changed
2021-02-08 11:50:06
@misc{9039799,
 abstract   = {{Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga doktorander upplever sin forskarutbildning med fokus på att vara kvinna i en akademisk miljö. Vidare undersöktes frågeställningarna om hur den kvinnliga doktoranden upplevde inträdet till forskarutbildningen och dennes motiv, upplevelsen av forskarutbildningen och den akademiska miljön i nutid samt hur doktoranden ser på tiden efter examen och en framtid inom akademin. Studien utgick från en kvalitativ ansats med syfte att undersöka doktorandernas upplevelser utifrån deras perspektiv. Den insamlade empirin består av fyra semistrukturerade intervjuer med kvinnliga doktorander, anställda eller nyligen anställda vid Lunds universitet. De tillämpade teorierna som har använts vid analys, är teorier om doktorandens socialisationsprocess i den akademiska miljön, rollstressteorin och rollexpansionsteorin, samt Bourdieus kultursociologiska teorier om fält, kapital och habitus. Intervjupersonerna har påvisat en generellt positiv upplevelse av sin forskarutbildning och den akademiska miljön. Samtliga intervjupersoner upplevde antagningsprocessen till forskarutbildningen som positiv, oavsett om den skedde internt eller i öppen konkurrens. Motiv som personlig utveckling och ett brinnande ämnesintresse förenar intervjupersonerna. Gemensamt för intervjupersonerna är även det stöd de upplever från handledare och kollegor. Samtliga intervjupersoner beskrev sig kunna kombinera doktorandtjänsten med ett privatliv. Ingen av intervjupersonerna vittnar om hierarki eller särbehandling, de beskrev snarare den akademiska miljön som öppen och trevlig. Samtliga intervjupersoner ser sig potentiellt ha en framtid inom akademin, men intresset för en framtida akademisk karriär skiljer sig dock mellan dem.}},
 author    = {{Remsö, Amanda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Doktorand på lika villkor? - En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga doktoranders upplevelse av sin forskarutbildning och den akademiska miljön}},
 year     = {{2021}},
}