Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Hon sade visserligen inte att hon ville, men hon sade inte heller att hon inte ville": En kvalitativ studie om hur män dömda för våldtäkt uppfattat sexuellt samtycke.

Åsengård, Linnèa LU (2021) SOCK04 20202
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
ABSTRAKT

Författare: Linnèa Åsengård
Titel: ”Hon sade visserligen inte att hon ville, men hon sade inte heller att hon inte ville”: En kvalitativ studie om hur män dömda för våldtäkt uppfattat sexuellt samtycke
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Agneta Mallén
Sociologiska institutionen, höstterminen 2020

Den 1:a juli 2018 införde Sverige en ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, den så kallade samtyckeslagen. Laginförandet betraktades som en viktig samhällelig signal kring synen på våldtäkt och avsikten var att stimulera en samtyckeskultur.
Begränsad tidigare akademisk uppmärksamhet har riktats mot samtyckestolkningar i samband med våldtäkter. Med bakgrund i detta syftar studien till att utforska hur... (More)
ABSTRAKT

Författare: Linnèa Åsengård
Titel: ”Hon sade visserligen inte att hon ville, men hon sade inte heller att hon inte ville”: En kvalitativ studie om hur män dömda för våldtäkt uppfattat sexuellt samtycke
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Agneta Mallén
Sociologiska institutionen, höstterminen 2020

Den 1:a juli 2018 införde Sverige en ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, den så kallade samtyckeslagen. Laginförandet betraktades som en viktig samhällelig signal kring synen på våldtäkt och avsikten var att stimulera en samtyckeskultur.
Begränsad tidigare akademisk uppmärksamhet har riktats mot samtyckestolkningar i samband med våldtäkter. Med bakgrund i detta syftar studien till att utforska hur sexuellt samtycke tolkats av män dömda för våldtäkt samt hur dessa män framställt sig själva i förhållande till sin brottslighet.
Empirin i studien, som består av 25 fällande våldtäktsdomar där samtyckeslagen tillämpats, har analyserats via narrativ analys. Studiens teoretiska ramverk har omfattats av Christies ”Det ideala offret”, Sykes och Matzas ”Neutraliseringstekniker” samt Connells ”Hegemoniskt maskulinitetsideal”.
Utifrån analys av studiens empiri kan slutsatser formuleras om att samhällsnormer avseende brottsoffer i relation till förövare har använts av män dömda för våldtäkt som en referensram för sexuellt samtycke. I samma process har männen även framställt sig som icke ideala gärningsmän. Genom förnekelse av ansvar, skada och brottsoffer så har män dömda för våldtäkt likaså definierat och bekräftat sina samtyckestolkningar. Detta parallellt med att de neutraliserat sina brott och framställt sig själva som oskyldiga och ditsatta av målsägande. Männens identifiering med ett hegemoniskt maskulinitetsideal illustrerar deras upplevelse av maktinnehav, vilket resulterat i en föreställning om tolkningsföreträde avseende sexuellt samtycke där målsägandes vilja ignoreras och ett nej betraktas som förhandlingsbart. På samma gång har männen framställt sig som omedvetna i förhållande till sin brottslighet.
Den inblick avseende bedömningar om sexuellt samtycke som studien genererat kan bidra med kunskap om samtyckestolkningar, vilket kan användas i ett sexualbrottspreventivt syfte.

Nyckelord: Våldtäkt – våldtäktsdomar - sexuellt samtycke – samtyckestolkningar – samtyckeskultur – samtyckeslagen (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åsengård, Linnèa LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Våldtäkt, Våldtäktsdomar, Sexuellt samtycke, Samtyckestolkningar, Samtyckekultur, Samtyckeslagen
language
Swedish
id
9039918
date added to LUP
2021-02-09 10:45:39
date last changed
2021-02-09 10:45:39
@misc{9039918,
 abstract   = {{ABSTRAKT

Författare: Linnèa Åsengård
Titel: ”Hon sade visserligen inte att hon ville, men hon sade inte heller att hon inte ville”: En kvalitativ studie om hur män dömda för våldtäkt uppfattat sexuellt samtycke
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Agneta Mallén
Sociologiska institutionen, höstterminen 2020

Den 1:a juli 2018 införde Sverige en ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet, den så kallade samtyckeslagen. Laginförandet betraktades som en viktig samhällelig signal kring synen på våldtäkt och avsikten var att stimulera en samtyckeskultur. 
 Begränsad tidigare akademisk uppmärksamhet har riktats mot samtyckestolkningar i samband med våldtäkter. Med bakgrund i detta syftar studien till att utforska hur sexuellt samtycke tolkats av män dömda för våldtäkt samt hur dessa män framställt sig själva i förhållande till sin brottslighet. 
 Empirin i studien, som består av 25 fällande våldtäktsdomar där samtyckeslagen tillämpats, har analyserats via narrativ analys. Studiens teoretiska ramverk har omfattats av Christies ”Det ideala offret”, Sykes och Matzas ”Neutraliseringstekniker” samt Connells ”Hegemoniskt maskulinitetsideal”. 
 Utifrån analys av studiens empiri kan slutsatser formuleras om att samhällsnormer avseende brottsoffer i relation till förövare har använts av män dömda för våldtäkt som en referensram för sexuellt samtycke. I samma process har männen även framställt sig som icke ideala gärningsmän. Genom förnekelse av ansvar, skada och brottsoffer så har män dömda för våldtäkt likaså definierat och bekräftat sina samtyckestolkningar. Detta parallellt med att de neutraliserat sina brott och framställt sig själva som oskyldiga och ditsatta av målsägande. Männens identifiering med ett hegemoniskt maskulinitetsideal illustrerar deras upplevelse av maktinnehav, vilket resulterat i en föreställning om tolkningsföreträde avseende sexuellt samtycke där målsägandes vilja ignoreras och ett nej betraktas som förhandlingsbart. På samma gång har männen framställt sig som omedvetna i förhållande till sin brottslighet.
 Den inblick avseende bedömningar om sexuellt samtycke som studien genererat kan bidra med kunskap om samtyckestolkningar, vilket kan användas i ett sexualbrottspreventivt syfte. 

Nyckelord: Våldtäkt – våldtäktsdomar - sexuellt samtycke – samtyckestolkningar – samtyckeskultur – samtyckeslagen}},
 author    = {{Åsengård, Linnèa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Hon sade visserligen inte att hon ville, men hon sade inte heller att hon inte ville": En kvalitativ studie om hur män dömda för våldtäkt uppfattat sexuellt samtycke.}},
 year     = {{2021}},
}