Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnmorskans upplevelser i mötet med det icke svensktalande gravida paret

Osman, Halime LU and Zadran, Nasima LU (2021) SBMM52 20192
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Abstrakt
Bakgrund: Tidigare forskning påvisar att Sverige har hög frekvens av antalet icke
svensktalande gravida par med kommunikation- samt språksvårigheter. Kulturella bakgrunder
i kombination med språkförbristning bidrar till kulturkrockar där vården kan missa det specifika
vårdbehovet hos den enskilde. Detta ställer höga krav på barnmorskan och kräver mer tid i
vårdmöten på mödravården. Kulturella skillnader ger upphov till missförstånd då värderingar
och uppfattningar inte överensstämmer med den egna.
Syfte: Att belysa barnmorskors upplevelser i mötet med det icke svensktalande gravida paret
inom mödrahälsovården. Metod: Denna studie har en induktiv kvalitativ ansats där data
samlades in med hjälp av intervjuguide med en... (More)
Abstrakt
Bakgrund: Tidigare forskning påvisar att Sverige har hög frekvens av antalet icke
svensktalande gravida par med kommunikation- samt språksvårigheter. Kulturella bakgrunder
i kombination med språkförbristning bidrar till kulturkrockar där vården kan missa det specifika
vårdbehovet hos den enskilde. Detta ställer höga krav på barnmorskan och kräver mer tid i
vårdmöten på mödravården. Kulturella skillnader ger upphov till missförstånd då värderingar
och uppfattningar inte överensstämmer med den egna.
Syfte: Att belysa barnmorskors upplevelser i mötet med det icke svensktalande gravida paret
inom mödrahälsovården. Metod: Denna studie har en induktiv kvalitativ ansats där data
samlades in med hjälp av intervjuguide med en öppen fråga samt följdfrågor. I studien ingick
sammanlagt tolv informanter och materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys enligt
Burnard et al (2008). Resultat: Studiens resultat utmynnade i tre huvudkategorier: Nödvändigt
med tolksamtal men kan utgöra ett hinder, Kulturen och erfarenheter påverkar mötet,
Barnmorskan känner sig begränsad i vårdmötet
Slutsats: Föreliggande studie visar på att barnmorskor upplever det svårare att komma nära
paret när samtalet sker genom en tolk. Resultatet visar även att tolken har begräsningar i form
av varierade kunskap vilket påverkar kvalitén på samtalet. Barnmorskan får förkorta sin
information samt anpassa informationen. Kommunikationen blir inte nyanserat och samtalet
blir stelt då det är svårt att uttrycka nyanser. Barnmorskan känner sig frustrerad och upplever
en känsla av otillräcklighet och är osäker på om paret erhåller en optimal samt en vård på lika
villkor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Osman, Halime LU and Zadran, Nasima LU
supervisor
organization
course
SBMM52 20192
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Barnmorska, icke svensktalande gravida par, information, tolksamtal, kommunikation, kulturell bakgrund, mödrahälsovård.
language
Swedish
id
9040053
date added to LUP
2021-04-09 16:21:55
date last changed
2021-04-09 16:21:55
@misc{9040053,
 abstract   = {{Abstrakt
Bakgrund: Tidigare forskning påvisar att Sverige har hög frekvens av antalet icke
svensktalande gravida par med kommunikation- samt språksvårigheter. Kulturella bakgrunder
i kombination med språkförbristning bidrar till kulturkrockar där vården kan missa det specifika
vårdbehovet hos den enskilde. Detta ställer höga krav på barnmorskan och kräver mer tid i
vårdmöten på mödravården. Kulturella skillnader ger upphov till missförstånd då värderingar
och uppfattningar inte överensstämmer med den egna.
Syfte: Att belysa barnmorskors upplevelser i mötet med det icke svensktalande gravida paret
inom mödrahälsovården. Metod: Denna studie har en induktiv kvalitativ ansats där data
samlades in med hjälp av intervjuguide med en öppen fråga samt följdfrågor. I studien ingick
sammanlagt tolv informanter och materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys enligt
Burnard et al (2008). Resultat: Studiens resultat utmynnade i tre huvudkategorier: Nödvändigt
med tolksamtal men kan utgöra ett hinder, Kulturen och erfarenheter påverkar mötet,
Barnmorskan känner sig begränsad i vårdmötet
Slutsats: Föreliggande studie visar på att barnmorskor upplever det svårare att komma nära
paret när samtalet sker genom en tolk. Resultatet visar även att tolken har begräsningar i form
av varierade kunskap vilket påverkar kvalitén på samtalet. Barnmorskan får förkorta sin
information samt anpassa informationen. Kommunikationen blir inte nyanserat och samtalet
blir stelt då det är svårt att uttrycka nyanser. Barnmorskan känner sig frustrerad och upplever
en känsla av otillräcklighet och är osäker på om paret erhåller en optimal samt en vård på lika
villkor.}},
 author    = {{Osman, Halime and Zadran, Nasima}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barnmorskans upplevelser i mötet med det icke svensktalande gravida paret}},
 year     = {{2021}},
}