Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Harbour Porpoises ( Phocoena phocoena ) presence and activity in relation to fish occurrence and copepod diel vertical migration outside Kullaberg, Sweden

Bernhardsson, Olivia (2021) BIOK01 20202
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Tumlarna utanför Kullaberg tumlar runt med fiskarna på natten!

Tumlaren är del av familjen tandvalar tillsammans med delfinen och späckhuggaren. Men till skillnad från andra tandvalar så finns det många tumlare i våra svenska vatten, närmare bestämt tre populationer. Utanför Kullaberg i nordvästra skåne så rör sig framförallt Bälthavspopulationen och denna plats har visat sig vara viktig för dessa tumlare. Men det är inte tydligt vad som gör att dem vill vistas just här.

Tumlare är små tandvalar med hög ämnesomsättning, vilket gör att de har ett mycket högt energibehov och kan därmed antas ständigt vara ute efter mat. Av den anledningen är det troligt att tumlarna följer efter sina byten, alltså fisken. För att undersöka detta... (More)
Tumlarna utanför Kullaberg tumlar runt med fiskarna på natten!

Tumlaren är del av familjen tandvalar tillsammans med delfinen och späckhuggaren. Men till skillnad från andra tandvalar så finns det många tumlare i våra svenska vatten, närmare bestämt tre populationer. Utanför Kullaberg i nordvästra skåne så rör sig framförallt Bälthavspopulationen och denna plats har visat sig vara viktig för dessa tumlare. Men det är inte tydligt vad som gör att dem vill vistas just här.

Tumlare är små tandvalar med hög ämnesomsättning, vilket gör att de har ett mycket högt energibehov och kan därmed antas ständigt vara ute efter mat. Av den anledningen är det troligt att tumlarna följer efter sina byten, alltså fisken. För att undersöka detta vidare så har det i denna studie undersöks om det finns ett samband mellan tumlarnas aktivitet och närvaron av fisk utanför Kullaberg.

Samtidigt är det också viktigt att förstå större delar av denna näringskedja, alltså vad som i så fall driver fiskens beteende. Därför har även närvaron och den dagliga vertikala migrationen av copepoder, kräftdjur som många fiskar äter, utanför Kullaberg undersökts. Med daglig vertikal migration menas hur copepoderna förhåller sig på olika djup under dygnet. Vanligast är att dem befinner sig långt ner i vattnet under dagen, för att undvika att bli lätta byten när ljuset underlättar för deras predatorer att se, för att sedan på natten komma upp till ytan där det finns mycket mat.

Metod
Två avlyssningsinstrument placerades nära botten utanför Kullaberg och fångade upp ekolodfrekvenser som tumlarna använder sig av ständigt för att jaga, kommunicera och orientera sig. Runt avlyssningsinstrumenten gjordes ekolod, en gång på dagen och en gång på natten, för att få reda på hur mycket fisk det fanns i vattnet. Samtidigt togs prover från tre olika djup med hjälp av en zooplankton hov för att räkna ut koncentrationen av copepoder för de olika djupen.

Resultat
Det visade sig att både tumlare och fisk verkar föredra att vara utanför Kullaberg på natten. Man kan då spekulera att tumlarna drivs hit på natten för att jaga fisken som samlats. Men det kan inte uteslutas att det kan vara fler faktorer som ligger bakom detta beteende. Däremot är det fortfarande inte tydligt varför fisken samlas här på natten, eftersom copepoderna inte verkar utföra daglig vertikal migration. Copepoderna verkar alltså vara lika tillgängliga här på natten som dem är på dagen, så det är antagligen andra faktorer som driver fisken hit på natten. Däremot kan man spekulera i att fisken ändå jagar copepoderna på natten då majoriteten av de båda befinner sig på samma djup. Men fler undersökningar behövs för att kartlägga faktorerna bakom tumlarnas, fiskarnas och copepodernas beteende utanför Kullaberg.

Handledare: Per Carlsson & Johanna Stedt
Examensarbete 15 hp i biologi 2021
Biologiska institutionen, Lunds Universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bernhardsson, Olivia
supervisor
organization
course
BIOK01 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
9040247
date added to LUP
2021-02-11 15:07:27
date last changed
2021-02-11 15:07:27
@misc{9040247,
 author    = {{Bernhardsson, Olivia}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Harbour Porpoises ( Phocoena phocoena ) presence and activity in relation to fish occurrence and copepod diel vertical migration outside Kullaberg, Sweden}},
 year     = {{2021}},
}