Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utveckling av en mobilapplikation som stimulerar fysisk aktivitet bland människor med autismspektrumtillstånd

Bjelica, Stefan LU (2021) MAMM01 20202
Ergonomics and Aerosol Technology
Abstract (Swedish)
Lunds kommun utforskar möjligheter för ett digitaliserat samhälle och därför bestod detta arbete av en behovskartläggning inom kommunens LSS-verksamhet unIkT. Kartläggningen involverade personer med autismspektrumtillstånd där deras väsentliga behov som saknade stöd, skulle tillfredsställas med hjälp av en digital lösning.

Datainsamlingen inkluderade bland annat intervjuer och brainstorming med unIkT samt Autism & Aspergerförbundet. Därefter användes affinitetsdiagram för att skapa struktur i data och för att hitta betydelsefulla behov bland deltagarna på unIkT. Resultatet från analys av data visade att det fanns två viktiga behov bland deltagarna. Det första behovet var att förbättra den psykiska hälsan. Därtill behövde deltagarna... (More)
Lunds kommun utforskar möjligheter för ett digitaliserat samhälle och därför bestod detta arbete av en behovskartläggning inom kommunens LSS-verksamhet unIkT. Kartläggningen involverade personer med autismspektrumtillstånd där deras väsentliga behov som saknade stöd, skulle tillfredsställas med hjälp av en digital lösning.

Datainsamlingen inkluderade bland annat intervjuer och brainstorming med unIkT samt Autism & Aspergerförbundet. Därefter användes affinitetsdiagram för att skapa struktur i data och för att hitta betydelsefulla behov bland deltagarna på unIkT. Resultatet från analys av data visade att det fanns två viktiga behov bland deltagarna. Det första behovet var att förbättra den psykiska hälsan. Därtill behövde deltagarna även bli bättre på att hålla sig fysisk aktiva. Arbetets slutmål blev alltså att utveckla en lösning för att tillfredsställa behovet gällande fysisk aktivitet. På så sätt skulle även det första behovet uppfyllas indirekt.

Slutprodukten resulterade i en prototyp som efterliknade en mobilapplikation. För att lyckas skapa en användbar lösning tillämpades användarcentrerad design och prototypens utformning efterföljde riktlinjer för tillgänglig design. Prototypen stimulerade fysisk aktivitet genom att erbjuda användaren utmaningar, som var anpassade enligt användarens preferenser. Inom utmaningen ingick det bland annat olika träningsövningar och spel. Spelen erbjöd användaren ett annorlunda sätt att träna, där det krävdes att användaren utförde fysiska rörelser för att kunna interagera med spelet.

Arbetets resultat kunde konstatera tre betydande faktorer som stimulerade fysisk aktivitet bland deltagarna på unIkT. Den första faktorn var tydliga instruktioner för träningsövningar i form av animeringar. Därtill behövde utmaningarna vara individanpassade för att erbjuda lämplig och underhållande träning. Till sist påvisade arbetets resultat att exergaming uppskattades av samtliga användare och kan bli framtidens nya sätt att utöva fysisk aktivitet. (Less)
Abstract
The municipality of Lund is in the process of exploring opportunities for a digital society. This work consisted of a need’s assessment within the municipality’s inclusive community setting unIkT. The mapping involved individuals with autism spectrum disorder, and how their essential needs could be satisfied with the help of a digital solution.

The data gathering included interviews and brainstorming with unIkT and the Autism & Asperger Association. Affinity diagrams were used to create structure in the data, which helped to find significant needs among the participants at unIkT. The results from the data analysis pointed at two essential needs. The first was to improve the participants’ mental health. The second was to maintain a... (More)
The municipality of Lund is in the process of exploring opportunities for a digital society. This work consisted of a need’s assessment within the municipality’s inclusive community setting unIkT. The mapping involved individuals with autism spectrum disorder, and how their essential needs could be satisfied with the help of a digital solution.

The data gathering included interviews and brainstorming with unIkT and the Autism & Asperger Association. Affinity diagrams were used to create structure in the data, which helped to find significant needs among the participants at unIkT. The results from the data analysis pointed at two essential needs. The first was to improve the participants’ mental health. The second was to maintain a better physical activity. The goal of this study was to develop a solution to meet the participants’ needs regarding physical activity. In doing so, the first need could be satisfied as well.

The end product resulted in a prototype that mimicked a mobile application. To succeed in creating a useful solution, user-centered design was applied, and the design of the prototype followed guidelines for accessible design. The prototype stimulated physical activity by offering challenges, which were adapted to the user’s preferences. The challenges included various training exercises and exergaming. Exergaming offered the user a different way of training, requiring the user to perform physical movements to interact with the game.

The conclusion of this study could be stated to three significant factors, that could succeed in stimulating physical activity among the participants at unIkT. The first factor was simple instructions to exercises, in form of animations. The second factor was individually tailored challenges, which offered appropriate and entertaining training. Finally, the third factor was exergaming. The results of the work showed that exergaming was appreciated by all users and could be the new way of exercising in the future. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjelica, Stefan LU
supervisor
organization
course
MAMM01 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
autismspektrumtillstånd, behovskartläggning, användarcentrerad design, fysisk aktivitet, mobilapplikation, exergaming
language
Swedish
id
9040459
date added to LUP
2021-02-22 09:11:58
date last changed
2021-02-22 09:11:58
@misc{9040459,
 abstract   = {{The municipality of Lund is in the process of exploring opportunities for a digital society. This work consisted of a need’s assessment within the municipality’s inclusive community setting unIkT. The mapping involved individuals with autism spectrum disorder, and how their essential needs could be satisfied with the help of a digital solution.

The data gathering included interviews and brainstorming with unIkT and the Autism & Asperger Association. Affinity diagrams were used to create structure in the data, which helped to find significant needs among the participants at unIkT. The results from the data analysis pointed at two essential needs. The first was to improve the participants’ mental health. The second was to maintain a better physical activity. The goal of this study was to develop a solution to meet the participants’ needs regarding physical activity. In doing so, the first need could be satisfied as well.

The end product resulted in a prototype that mimicked a mobile application. To succeed in creating a useful solution, user-centered design was applied, and the design of the prototype followed guidelines for accessible design. The prototype stimulated physical activity by offering challenges, which were adapted to the user’s preferences. The challenges included various training exercises and exergaming. Exergaming offered the user a different way of training, requiring the user to perform physical movements to interact with the game.

The conclusion of this study could be stated to three significant factors, that could succeed in stimulating physical activity among the participants at unIkT. The first factor was simple instructions to exercises, in form of animations. The second factor was individually tailored challenges, which offered appropriate and entertaining training. Finally, the third factor was exergaming. The results of the work showed that exergaming was appreciated by all users and could be the new way of exercising in the future.}},
 author    = {{Bjelica, Stefan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Utveckling av en mobilapplikation som stimulerar fysisk aktivitet bland människor med autismspektrumtillstånd}},
 year     = {{2021}},
}