Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Aktiva åskådare - En fallstudie om sociala påverkanskampanjer vid publika evenemang

Sillrén, Sofie LU (2021) SOCM13 20202
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna fallstudie behandlar två kampanjer mot sexualbrott på publika evenemang och har som syfte att förstå deras arbetsmetoder, syften och presumtiva effekter. I en kvalitativ innehållsanalys har kampanjmaterial strukturerats upp och kodats efter fyra teman; problemformuleringar, målbilder, engagemang och samhällsnytta. Därefter har resultatet analyserats genom att placeras in i en sociologisk idévärld. Som teoretiska utgångspunkter används dels det socialpsykologiska perspektivet symbolisk interaktionism så som det definierats av Herbert Blumer och George Herbert Mead, dels sociologerna Howard S. Becker och Stanley Cohens teorier om moraliskt entreprenörskap och moralpanik.

I uppsatsens analysavsnitt påvisas hur kampanjernas utformning... (More)
Denna fallstudie behandlar två kampanjer mot sexualbrott på publika evenemang och har som syfte att förstå deras arbetsmetoder, syften och presumtiva effekter. I en kvalitativ innehållsanalys har kampanjmaterial strukturerats upp och kodats efter fyra teman; problemformuleringar, målbilder, engagemang och samhällsnytta. Därefter har resultatet analyserats genom att placeras in i en sociologisk idévärld. Som teoretiska utgångspunkter används dels det socialpsykologiska perspektivet symbolisk interaktionism så som det definierats av Herbert Blumer och George Herbert Mead, dels sociologerna Howard S. Becker och Stanley Cohens teorier om moraliskt entreprenörskap och moralpanik.

I uppsatsens analysavsnitt påvisas hur kampanjernas utformning och struktur kan förstås som ett exempel på symbolisk interaktionism. Därtill exemplifieras hur de organisationer som står bakom kampanjerna bedriver ett moraliskt entreprenörskap sprunget ur en medial beskrivning av publika evenemang som ett sammanhang där sexuella ofredanden är ett större problem än i det övriga samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sillrén, Sofie LU
supervisor
organization
course
SOCM13 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
9040578
date added to LUP
2021-02-16 15:04:55
date last changed
2021-02-16 15:04:55
@misc{9040578,
 abstract   = {{Denna fallstudie behandlar två kampanjer mot sexualbrott på publika evenemang och har som syfte att förstå deras arbetsmetoder, syften och presumtiva effekter. I en kvalitativ innehållsanalys har kampanjmaterial strukturerats upp och kodats efter fyra teman; problemformuleringar, målbilder, engagemang och samhällsnytta. Därefter har resultatet analyserats genom att placeras in i en sociologisk idévärld. Som teoretiska utgångspunkter används dels det socialpsykologiska perspektivet symbolisk interaktionism så som det definierats av Herbert Blumer och George Herbert Mead, dels sociologerna Howard S. Becker och Stanley Cohens teorier om moraliskt entreprenörskap och moralpanik.

I uppsatsens analysavsnitt påvisas hur kampanjernas utformning och struktur kan förstås som ett exempel på symbolisk interaktionism. Därtill exemplifieras hur de organisationer som står bakom kampanjerna bedriver ett moraliskt entreprenörskap sprunget ur en medial beskrivning av publika evenemang som ett sammanhang där sexuella ofredanden är ett större problem än i det övriga samhället.}},
 author    = {{Sillrén, Sofie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Aktiva åskådare - En fallstudie om sociala påverkanskampanjer vid publika evenemang}},
 year     = {{2021}},
}