Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Coronapandemins inverkan på chefers arbete med att främja sociala aktiviteter på äldreboenden. En kvalitativ studie baserad på intervju och enkäter med chefer på äldreboenden i Sverige

Lindov, Naida LU and Lindström, Josefin LU (2021) ATPK62 20202
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner där bland annat besöksförbud infördes från 30 mars till 1 oktober 2020 på äldreboenden i Sverige. Författarna undersöker hur besöksförbudet har påverkat hur chefer arbetar med socialt utanförskap och för att främja social inkludering under denna tidsperiod.
Syfte: Syftet är att beskriva hur chefer på äldreboenden i Sverige har arbetat för att förhindra socialt utanförskap för äldre personer under coronapandemin.
Metod: En kvalitativ intervju-och enkätstudie där författarna använde semi-strukturerade frågor. Deltagarna är åtta chefer på äldreboenden som rekryterades från kommunernas hemsidor. En manifest innehållsanalys genomfördes för att analysera insamlad data.
Resultat: Resultatet... (More)
Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner där bland annat besöksförbud infördes från 30 mars till 1 oktober 2020 på äldreboenden i Sverige. Författarna undersöker hur besöksförbudet har påverkat hur chefer arbetar med socialt utanförskap och för att främja social inkludering under denna tidsperiod.
Syfte: Syftet är att beskriva hur chefer på äldreboenden i Sverige har arbetat för att förhindra socialt utanförskap för äldre personer under coronapandemin.
Metod: En kvalitativ intervju-och enkätstudie där författarna använde semi-strukturerade frågor. Deltagarna är åtta chefer på äldreboenden som rekryterades från kommunernas hemsidor. En manifest innehållsanalys genomfördes för att analysera insamlad data.
Resultat: Resultatet visade att samtliga deltagare anpassat sina arbetssätt för att bibehålla det sociala samspelet och aktiviteter för de boende. Anpassningar av aktiviteter har implementerats för att tillhandahålla meningsfulla aktiviteter. Aktiviteterna har genomförts i mindre grupper, via gemensamma måltider och vid mötet med anhöriga både fysiskt och virtuellt.
Slutsats: Studien konstaterar att de olika verksamheterna trots geografisk spridning har arbetat på ett liknande sätt för att förhindra socialt utanförskap under pandemin för de boende genom anpassning av aktiviteter på ett säkert sätt och säkra besök från anhöriga. Det krävs implementering av strategier och arbetssätt för att motverka social isolering. Det krävs ytterligare forskning angående hur äldre påverkas av social isolering och äldre påverkas av aktivitetsförlust vid pandemi. (Less)
Popular Abstract
Background: The corona pandemic in Sweden has led to a legislative restriction preventing visitation in nursing homes from March the 30th to October the 1st 2020. This means none was allowed to visit the elderly indoors to prevent outbreaks.
Aim: The aim is to describe how managers in nursing homes in Sweden have worked to prevent social isolation for the elderly during the corona pandemic.
Method: A qualitative interview and questionnaire study with semi-structured questions. Eight nursing home managers were recruited from municipalities' websites. A manifest content analysis was performed to analyze the collected data.
Results: All participants used an adapted approach to maintain the social interaction and activities for the... (More)
Background: The corona pandemic in Sweden has led to a legislative restriction preventing visitation in nursing homes from March the 30th to October the 1st 2020. This means none was allowed to visit the elderly indoors to prevent outbreaks.
Aim: The aim is to describe how managers in nursing homes in Sweden have worked to prevent social isolation for the elderly during the corona pandemic.
Method: A qualitative interview and questionnaire study with semi-structured questions. Eight nursing home managers were recruited from municipalities' websites. A manifest content analysis was performed to analyze the collected data.
Results: All participants used an adapted approach to maintain the social interaction and activities for the residents. Adaptation of activities have been implemented to be able to continue providing meaningful activities. The activities have been carried out in small groups, meals and meeting with relatives both virtually and physically in a safe environment.
Conclusion: The participants have worked in a similar way to prevent social exclusion during the pandemic for the residents in nursing homes by adapting activities and enabling safe visits. The implementation of strategies and working methods is required to prevent social isolation among the elderly. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindov, Naida LU and Lindström, Josefin LU
supervisor
organization
alternative title
How the effects of COVID-19 has affected social activities for the elderly according to nursing home managers A qualitative study based on interviews and surveys with managers of nursing homes in Sweden
course
ATPK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
COVID-19 - Pandemi, Äldre, Socialt utanförskap -Ensamhet - Psykisk ohälsa, Aktivitetsförlust, Aktivitetsutanförskap, Chefer, Occupational Therapy COVID-19, Pandemic, Elderly, Social exclusion, Loneliness, Mental illness, Occupational deprivation, Occupational alienation, Managers, Occupational Therapy
language
Swedish
id
9040752
date added to LUP
2021-03-04 22:04:49
date last changed
2021-03-04 22:04:49
@misc{9040752,
 abstract   = {{Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner där bland annat besöksförbud infördes från 30 mars till 1 oktober 2020 på äldreboenden i Sverige. Författarna undersöker hur besöksförbudet har påverkat hur chefer arbetar med socialt utanförskap och för att främja social inkludering under denna tidsperiod.
Syfte: Syftet är att beskriva hur chefer på äldreboenden i Sverige har arbetat för att förhindra socialt utanförskap för äldre personer under coronapandemin.
Metod: En kvalitativ intervju-och enkätstudie där författarna använde semi-strukturerade frågor. Deltagarna är åtta chefer på äldreboenden som rekryterades från kommunernas hemsidor. En manifest innehållsanalys genomfördes för att analysera insamlad data.
Resultat: Resultatet visade att samtliga deltagare anpassat sina arbetssätt för att bibehålla det sociala samspelet och aktiviteter för de boende. Anpassningar av aktiviteter har implementerats för att tillhandahålla meningsfulla aktiviteter. Aktiviteterna har genomförts i mindre grupper, via gemensamma måltider och vid mötet med anhöriga både fysiskt och virtuellt. 
Slutsats: Studien konstaterar att de olika verksamheterna trots geografisk spridning har arbetat på ett liknande sätt för att förhindra socialt utanförskap under pandemin för de boende genom anpassning av aktiviteter på ett säkert sätt och säkra besök från anhöriga. Det krävs implementering av strategier och arbetssätt för att motverka social isolering. Det krävs ytterligare forskning angående hur äldre påverkas av social isolering och äldre påverkas av aktivitetsförlust vid pandemi.}},
 author    = {{Lindov, Naida and Lindström, Josefin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Coronapandemins inverkan på chefers arbete med att främja sociala aktiviteter på äldreboenden. En kvalitativ studie baserad på intervju och enkäter med chefer på äldreboenden i Sverige}},
 year     = {{2021}},
}