Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Initialskedet av en pandemi – Media och myndigheters initiala kommunikation under Coronakrisen

Jensen, Jonatan LU and Fehrm, Fabian (2021) SKOK11 20201
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Denna studie har utforskat kvällspress (Expressen och Aftonbladet) och myndigheters (Folkhälsomyndigheten och Regeringen) strategiska kommunikation under coronapandemins inledande fas i Sverige och analyserat detta dels baserat på kriskommunikationsteori, dels dagordningsteori med gestaltningsteori och teorin om den retoriska arenan. För att kunna genomföra en Retorisk Arena-analys på materialet inkluderades även enskilda kommentarer kring varje artikel som publicerats via sociala medier där syftet var att få fram hur debatten, diskussionen och den retoriska arenan fungerat.

Studien har tillämpat en kvalitativ innehållsanalys där urvalet av artiklar baserades på sökningar i Retrievers artikeldatabas decimerade via dels via skarpare... (More)
Denna studie har utforskat kvällspress (Expressen och Aftonbladet) och myndigheters (Folkhälsomyndigheten och Regeringen) strategiska kommunikation under coronapandemins inledande fas i Sverige och analyserat detta dels baserat på kriskommunikationsteori, dels dagordningsteori med gestaltningsteori och teorin om den retoriska arenan. För att kunna genomföra en Retorisk Arena-analys på materialet inkluderades även enskilda kommentarer kring varje artikel som publicerats via sociala medier där syftet var att få fram hur debatten, diskussionen och den retoriska arenan fungerat.

Studien har tillämpat en kvalitativ innehållsanalys där urvalet av artiklar baserades på sökningar i Retrievers artikeldatabas decimerade via dels via skarpare sökkriterier, dels baserat på mängden kommentarer i sociala medier. De utvalda artiklarna har sedan analyserats utifrån deras manifesta innehåll och slutligen kvalitativt kodats utifrån gemensamma underkategorier.

Utfallet är tydligt och i enlighet med tidigare forskning där medier tenderar att överdriva ett potentiellt hot, medan myndigheter försöker förringa hotbilden med faktainformation. Även kommentarernas inriktning med i huvudsak tre olika ämnen identifierades: misstänksamhet kring mediers överdrivenhet, förberedelse inför kommande coronapandemi och politiskt ansvarstagande. (Less)
Abstract
This study has explored the strategic communication of The Public Health Agency of Sweden and the Swedish Government compared to tabloid press of Sweden (Expressen, Aftonbladet) during the initial phase of the coronapandemic in Sweden and analyzed it based on crisis communications theory, partly agenda-setting-theory including framing theory and the theory of the Rhetorical Arena. In order to complete the Rhetorical Arena-analysis, social media comments regarding each individual article were analyzed to describe the debate, discussion and knowledge regarding how the arena has been working.

The thesis has conducted a qualitative content analysis where articles were selected through Retriever citation database and decimated through partly... (More)
This study has explored the strategic communication of The Public Health Agency of Sweden and the Swedish Government compared to tabloid press of Sweden (Expressen, Aftonbladet) during the initial phase of the coronapandemic in Sweden and analyzed it based on crisis communications theory, partly agenda-setting-theory including framing theory and the theory of the Rhetorical Arena. In order to complete the Rhetorical Arena-analysis, social media comments regarding each individual article were analyzed to describe the debate, discussion and knowledge regarding how the arena has been working.

The thesis has conducted a qualitative content analysis where articles were selected through Retriever citation database and decimated through partly sharper search terms, partly based on the amount of social media comments. The final citations have been analyzed based on their manifest content and finalized with qualitative coding from mutual subcategories.

The result shows distinct similarities to earlier research and shows a clear indication that the media tends to exaggerate the potential threat, while the governmental position is more detracting and fact-based. The social media comments indicated mainly three main subjects: suspicion of media exaggeration, preparation for the corona arrival and political responsibility. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jensen, Jonatan LU and Fehrm, Fabian
supervisor
organization
course
SKOK11 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
The Rhetorical Arena Theory, pandemic, Covid-19, coronavirus, actors, media, authorities, crisis communication, communication content
language
Swedish
id
9041433
date added to LUP
2021-04-08 13:39:44
date last changed
2021-04-08 13:39:47
@misc{9041433,
 abstract   = {{This study has explored the strategic communication of The Public Health Agency of Sweden and the Swedish Government compared to tabloid press of Sweden (Expressen, Aftonbladet) during the initial phase of the coronapandemic in Sweden and analyzed it based on crisis communications theory, partly agenda-setting-theory including framing theory and the theory of the Rhetorical Arena. In order to complete the Rhetorical Arena-analysis, social media comments regarding each individual article were analyzed to describe the debate, discussion and knowledge regarding how the arena has been working.

The thesis has conducted a qualitative content analysis where articles were selected through Retriever citation database and decimated through partly sharper search terms, partly based on the amount of social media comments. The final citations have been analyzed based on their manifest content and finalized with qualitative coding from mutual subcategories. 

The result shows distinct similarities to earlier research and shows a clear indication that the media tends to exaggerate the potential threat, while the governmental position is more detracting and fact-based. The social media comments indicated mainly three main subjects: suspicion of media exaggeration, preparation for the corona arrival and political responsibility.}},
 author    = {{Jensen, Jonatan and Fehrm, Fabian}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Initialskedet av en pandemi – Media och myndigheters initiala kommunikation under Coronakrisen}},
 year     = {{2021}},
}