Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Granskning av föreslagna förändringar på det kupongskatterättsliga området

Sandberg, Niklas LU (2021) JURM02 20202
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Kupongskattelagen is a 50 years old law in need of modernization due to the increasing globalization in the world. This paper aims to examine the proposal for a new law for withholding tax on dividends. As part of this a minor comparison between current law, Norwegian and Danish law, and EU law will be conducted.

The proposal entails changes that place more of the responsibility for withholding tax on the companies that pay the dividend. Part of the purpose of this is to make sure that the right tax is withheld rather than withholding the maximum and repaying the difference later.

There are also rules in the proposal that aim to change who is tax liable. For example, will it be easier to tax foreign entities who are not a legal... (More)
Kupongskattelagen is a 50 years old law in need of modernization due to the increasing globalization in the world. This paper aims to examine the proposal for a new law for withholding tax on dividends. As part of this a minor comparison between current law, Norwegian and Danish law, and EU law will be conducted.

The proposal entails changes that place more of the responsibility for withholding tax on the companies that pay the dividend. Part of the purpose of this is to make sure that the right tax is withheld rather than withholding the maximum and repaying the difference later.

There are also rules in the proposal that aim to change who is tax liable. For example, will it be easier to tax foreign entities who are not a legal person in their own country. Furthermore, a change of wording in the law has been suggested that could potentially lead to taxation of the actual owner of the dividend ins
tead of a middleman.

The proposal has many positive parts, but has been critiqued for being unclear which makes it hard to predict what it may result in. Some of the critic has been against parts of current law being removed without much motivation. Another problem has been that the proposal doesn’t create enough clarity when two different interpretations lay at hand. (Less)
Abstract (Swedish)
Kupongskattelagen är en 50 år gammal lag i behov av modernisering på grund av den ökade globaliseringen i världen. Denna uppsats syftar till att granska förslaget till ny lag om källskatt på utdelning. Detta görs bland annat med hjälp av en jämförelse mellan gällande rätt, norsk och dansk rätt, samt EU-rätt.

Förslaget innehåller förändringar som innebär att ansvaret för innehållande av källskatt hamnar direkt på de utdelande bolagen, med en avsikt att källskatten ska hållas inne med en skattesats som stämmer överens med eventuella skatteavtal direkt, istället för att skillnaden återbetalas i efterhand.

Det finns också bestämmelser i förslaget som förändrar vem som är skattskyldig. Till exempel ska inte längre beskattningen begränsas... (More)
Kupongskattelagen är en 50 år gammal lag i behov av modernisering på grund av den ökade globaliseringen i världen. Denna uppsats syftar till att granska förslaget till ny lag om källskatt på utdelning. Detta görs bland annat med hjälp av en jämförelse mellan gällande rätt, norsk och dansk rätt, samt EU-rätt.

Förslaget innehåller förändringar som innebär att ansvaret för innehållande av källskatt hamnar direkt på de utdelande bolagen, med en avsikt att källskatten ska hållas inne med en skattesats som stämmer överens med eventuella skatteavtal direkt, istället för att skillnaden återbetalas i efterhand.

Det finns också bestämmelser i förslaget som förändrar vem som är skattskyldig. Till exempel ska inte längre beskattningen begränsas av vilken rättslig status en fond, förening eller liknande mottagare av utdelning har i sitt ursprungsland. Vidare föreslås en omarbetning av begreppen i lagen för att ha bättre möjligheter att komma åt och beskatta den som faktiskt tar del av utdelningen istället för eventuella mellanhänder.

Många av förändringarna i förslaget är positiva men utredningen har kritiserats för att skapa otydligheter vilka gör att det är svårt att säga hur bra utgången av ett införande skulle kunna bli. Som exempel kan ges att delar från gällande rätt har plockats bort utan att motiveras. Andra problemområden är skatteflyktslagens tillämplighet och det nya begreppet vem som har rätt till utdelningen. I dessa båda fall finns det i utredningen olika tänkbara tolkningar utan att det tillräckligt klargörs vad som avses. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Niklas LU
supervisor
organization
alternative title
Proposed changes in the field of Swedish withholding tax on dividend
course
JURM02 20202
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt, EU-rätt
language
Swedish
id
9041491
date added to LUP
2021-05-06 16:23:55
date last changed
2021-05-06 16:23:55
@misc{9041491,
 abstract   = {{Kupongskattelagen is a 50 years old law in need of modernization due to the increasing globalization in the world. This paper aims to examine the proposal for a new law for withholding tax on dividends. As part of this a minor comparison between current law, Norwegian and Danish law, and EU law will be conducted. 

The proposal entails changes that place more of the responsibility for withholding tax on the companies that pay the dividend. Part of the purpose of this is to make sure that the right tax is withheld rather than withholding the maximum and repaying the difference later. 

There are also rules in the proposal that aim to change who is tax liable. For example, will it be easier to tax foreign entities who are not a legal person in their own country. Furthermore, a change of wording in the law has been suggested that could potentially lead to taxation of the actual owner of the dividend ins
tead of a middleman. 

The proposal has many positive parts, but has been critiqued for being unclear which makes it hard to predict what it may result in. Some of the critic has been against parts of current law being removed without much motivation. Another problem has been that the proposal doesn’t create enough clarity when two different interpretations lay at hand.}},
 author    = {{Sandberg, Niklas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Granskning av föreslagna förändringar på det kupongskatterättsliga området}},
 year     = {{2021}},
}