Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Surrogatmödraskapets olika sidor: Självbestämmande, jämställdhet, exploatering eller handelsvara? En kvalitativ studie om debattens olika för- och motargument om legalisering av surrogatmödraskap

Granlund, Sophie LU and Hedgard, Sofi LU (2021) SOPA63 20202
School of Social Work
Abstract
The aim of this study is to examine what arguments are highlighted in the Swedish debate to legalize / not legalize surrogacy in Sweden. Another aim is to examine how gender roles are reflected in the debate. The study is based on 18 debate articles from Swedish newspapers where half debate for a legalization of surrogacy and the other half debate for a prohibitive legislation. The articles have been processed based on a qualitative content analysis with a conventional approach and were analyzed using a feminist and social constructivist perspective and based on related concepts such as gender roles, gender, feminism, morals and ethics, etc. The results of the study show that the various arguments used in the debate can be categorized into... (More)
The aim of this study is to examine what arguments are highlighted in the Swedish debate to legalize / not legalize surrogacy in Sweden. Another aim is to examine how gender roles are reflected in the debate. The study is based on 18 debate articles from Swedish newspapers where half debate for a legalization of surrogacy and the other half debate for a prohibitive legislation. The articles have been processed based on a qualitative content analysis with a conventional approach and were analyzed using a feminist and social constructivist perspective and based on related concepts such as gender roles, gender, feminism, morals and ethics, etc. The results of the study show that the various arguments used in the debate can be categorized into four different themes. These are the woman's right to self-determination, exploitation, the human body as a commodity and surrogacy as a question about gender equality. The results of the study also show that the debate reflects stereotypical norms about masculinity and femininity where the man is always considered to be the rational and the woman as the irrational and in constant need of society's protection. The study concludes that there are clear differences within the same society regarding how one views various norms. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att undersöka vilka argument som lyfts fram i svensk debatt för att legalisera/inte legalisera surrogatmödraskap i Sverige. Ytterligare syfte är att undersöka hur könsroller återspeglas i debatten. Studien är baserad på 18 debattartiklar från svenska tidningar där hälften debatterar för en legalisering av surrogatmödraskap och den andra hälften debatterar för en förbjudande lagstiftning. Artiklarna har bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys med en konventionell ansats och analyserades med hjälp av ett feministiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv samt utifrån tillhörande begrepp som könsroller, genus, feminism, moral och etik etc. Resultatet av studien visar att de olika argumenten som används i... (More)
Syftet med denna studie är att undersöka vilka argument som lyfts fram i svensk debatt för att legalisera/inte legalisera surrogatmödraskap i Sverige. Ytterligare syfte är att undersöka hur könsroller återspeglas i debatten. Studien är baserad på 18 debattartiklar från svenska tidningar där hälften debatterar för en legalisering av surrogatmödraskap och den andra hälften debatterar för en förbjudande lagstiftning. Artiklarna har bearbetats utifrån en kvalitativ innehållsanalys med en konventionell ansats och analyserades med hjälp av ett feministiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv samt utifrån tillhörande begrepp som könsroller, genus, feminism, moral och etik etc. Resultatet av studien visar att de olika argumenten som används i debatten kan kategoriseras i fyra olika teman. Dessa är kvinnans rätt till självbestämmande, exploatering, människokroppen som handelsvara samt surrogatmödraskap som en jämställdhetsfråga. Resultatet av studien visar även att debatten återspeglar stereotypiska normer om manligt och kvinnligt där mannen alltid anses vara den rationella och kvinnan som den irrationella och i konstant behov av samhällets skydd. Slutsatsen av studien är att det finns tydliga skillnader inom samma samhälle gällande hur man ser på diverse normer och värderingar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Granlund, Sophie LU and Hedgard, Sofi LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
surrogacy, surrogate arrangements, social constructivism, legal regulation, feminism, gender, gender roles
language
Swedish
id
9041658
date added to LUP
2021-03-16 14:58:56
date last changed
2021-03-16 14:58:56
@misc{9041658,
 abstract   = {{The aim of this study is to examine what arguments are highlighted in the Swedish debate to legalize / not legalize surrogacy in Sweden. Another aim is to examine how gender roles are reflected in the debate. The study is based on 18 debate articles from Swedish newspapers where half debate for a legalization of surrogacy and the other half debate for a prohibitive legislation. The articles have been processed based on a qualitative content analysis with a conventional approach and were analyzed using a feminist and social constructivist perspective and based on related concepts such as gender roles, gender, feminism, morals and ethics, etc. The results of the study show that the various arguments used in the debate can be categorized into four different themes. These are the woman's right to self-determination, exploitation, the human body as a commodity and surrogacy as a question about gender equality. The results of the study also show that the debate reflects stereotypical norms about masculinity and femininity where the man is always considered to be the rational and the woman as the irrational and in constant need of society's protection. The study concludes that there are clear differences within the same society regarding how one views various norms.}},
 author    = {{Granlund, Sophie and Hedgard, Sofi}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Surrogatmödraskapets olika sidor: Självbestämmande, jämställdhet, exploatering eller handelsvara? En kvalitativ studie om debattens olika för- och motargument om legalisering av surrogatmödraskap}},
 year     = {{2021}},
}