Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ten weeks of mindfulness training leads to no structural brain changes in adolescents

Berggren, Olivia (2021) BINP50 20202
Degree Projects in Bioinformatics
Popular Abstract (Swedish)
Kan mindfullness hjälpa unga som mår psykiskt dåligt?

Det är allt fler i samhället som mår psykiskt dåligt och antalet unga med psykisk ohälsa ökar. Psykisk ohälsa handlar om hur vi mår och trivs med livet samt hur vi hanterar livets upp- och nedgångar. För många som mår psykiskt dåligt tar det emot att söka professionell hjälp då det finns en skam för att inte kunna hantera sin egen livssituation. En av de vanligaste behandlingarna för psykisk ohälsa är kognitiv beteendeterapi. För många är det dyrt att bekosta besök hos en psykolog och vägen via vårdcentralen kan vara lång och snårig. Forskningen kring meditation och mindfullness har under de senaste åren ökat och det finns tecken som visar på att mindfullness skulle kunna användas... (More)
Kan mindfullness hjälpa unga som mår psykiskt dåligt?

Det är allt fler i samhället som mår psykiskt dåligt och antalet unga med psykisk ohälsa ökar. Psykisk ohälsa handlar om hur vi mår och trivs med livet samt hur vi hanterar livets upp- och nedgångar. För många som mår psykiskt dåligt tar det emot att söka professionell hjälp då det finns en skam för att inte kunna hantera sin egen livssituation. En av de vanligaste behandlingarna för psykisk ohälsa är kognitiv beteendeterapi. För många är det dyrt att bekosta besök hos en psykolog och vägen via vårdcentralen kan vara lång och snårig. Forskningen kring meditation och mindfullness har under de senaste åren ökat och det finns tecken som visar på att mindfullness skulle kunna användas som ett alternativ eller ett komplement till kognitiv beteendeterapi. Fördelarna med mindfullness är att det är enkelt att utföra hemma, det är kostnadsfritt och ingen psykolog eller therapet behövs då det finns ett stort antal tillgängliga mindfullness övningar på internet.

Deltagarna i denna studie är ungdomar som själva har uppskattat att de mår psykiskt dåligt. Studien startade med att alla deltagarna genomförde en magnetröntgen där deras hjärna scannades. Därefter delades deltagarna in i två grupper där den ena gruppen utförde mindfullness varje dag i 10min medan den andra gruppen levde sitt liv som vanligt. Efter tio veckor gjordes en ny magnetröntgen av deltagarnas hjärnor. Forskarna studerade sedan om områden i hjärnan som innehåller grå substans hade ökat eller minskat i storlek. Den grå substansen i hjärnan är nervcellskroppar och finns bl.a. ytterst, som ett skal, på hjärnan. Intresset för storleken på den grå substansens kommer från att det finns en teori som indikerar på att det finns en korrelation mellan mängden grå substans och aktiviteten i ett område. Tidigare studier har bl.a. visat att praktiserande av mindfullness under en lång tid kan minska mängden grå substans i amygdala. Amygdala är vår reptilhjärna där vårt fight-or-flightsystem finns och som är aktiverat under stress. Enligt denna teori så skulle det innebära att mindfullness minskar mängden grå substans i amygdala och därav minskar aktiviteten i området och mindre mängd stresshormoner sänds ut. Samma princip kan gälla områden som påverkar kreativitet och förmågan för inlärning, men här tyder forskning istället på att mindfullness kan öka mängden grå substans.

För att kunna analysera och jämföra områden delades varje hjärnbild in i små 3D kuber (voxlar) och mängden grå substans i varje voxel mättes. Denna metod heter voxel-based morphometry. Efter 10-veckorsperioden jämfördes mängden grå substans före och efter i varje voxel. Om flera voxlar i samma område hade ökat/ minskat i mängden grå substans så tolkades det som att detta område kan vara påverkat av mindfullness.

Denna studie resulterade inte i några signifikanta resultat, men det finns områden som utmärkte sig och bör studeras vidare. Områden som bör studeras djupare är Heschl´s Gyrus och Insula cortex. Tidigare studier har visat att dessa områden är associerade med hörsel, självreflektion, sinnesnärvaro, sociala funktioner som t.ex. empati och beslutsfattning. Dessa funktioner är ofta negativt påverkade under psykisk ohälsa och därför kan mindfullness vara ett verktyg för att förebygga och hjälpa under tunga perioder i livet.Masterexamensprojekt i Bioinformatik 30hp 2021
Biologiska institutionen, Lunds universitet

Handledare: Johan Mårtensson
Avdelning för Logopedi, audiologi, foniatri, Lunds Universitet, Lund Sverige (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berggren, Olivia
supervisor
organization
course
BINP50 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
9041694
date added to LUP
2021-03-11 13:42:51
date last changed
2021-03-11 13:42:51
@misc{9041694,
 author    = {{Berggren, Olivia}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ten weeks of mindfulness training leads to no structural brain changes in adolescents}},
 year     = {{2021}},
}