Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Immune cells and gene expression in primary- and secondary neuroblastoma tumours

Lindström, Axel (2021) MOBN03 20201
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
Vad har immunsystemet med neuroblastom att göra?

Jo, många olika slags immunceller har visat sig infiltrera vävnaden i neuroblastom-tumörer. Därför undrar man nu hur dessa immunceller påverkar tumörerna, hur de hamnar där och om det finns någon koppling mellan infiltration av olika immunceller och överlevnad hos patienter med neuroblastom.

Neuroblastom är en typ av barncancer som drabbar ca. 1 på 100 000 barn under 15 år men som oftast upptäckts innan 5 års ålder. Även om många barn som lider av denna sjukdom har en relativt god chans till överlevnad så är det fortfarande en stor andel barn som har mindre än 50% chans till överlevnad. Detta gör att neuroblastom idag är ansvarig för ca. 15% av alla cancerrelaterade dödsfall bland... (More)
Vad har immunsystemet med neuroblastom att göra?

Jo, många olika slags immunceller har visat sig infiltrera vävnaden i neuroblastom-tumörer. Därför undrar man nu hur dessa immunceller påverkar tumörerna, hur de hamnar där och om det finns någon koppling mellan infiltration av olika immunceller och överlevnad hos patienter med neuroblastom.

Neuroblastom är en typ av barncancer som drabbar ca. 1 på 100 000 barn under 15 år men som oftast upptäckts innan 5 års ålder. Även om många barn som lider av denna sjukdom har en relativt god chans till överlevnad så är det fortfarande en stor andel barn som har mindre än 50% chans till överlevnad. Detta gör att neuroblastom idag är ansvarig för ca. 15% av alla cancerrelaterade dödsfall bland barn. Barn under 1,5 års ålder har generellt sett en bättre prognos än barn som är äldre än 1,5 år. Man har observerat att denna åldersbundna skillnad i utfall kan korrelera med när immunförsvaret utvecklas och mognar.

Därför har vi räknat andelen immunceller i olika neuroblastom-tumörer och sett att olika slags immunceller infiltrerar olika typer av neuroblastom-tumörer. Makrofager, en slags immuncell som tillhör det medfödda immunförsvaret som är som en poliskår som patrullerar gatorna och alltid är först på plats, och T-celler som tillhör det adaptiva immunsystemet som mer fungerar som en insatsstyrka, förekom till större del i primära tumörer efter behandling än innan behandling. I metastaser förekom det neutrofiler, som precis som makrofager tillhör det medfödda immunsystemet, i större utsträckning än i primära tumörer före behandling. Så hur är detta relevant undrar ni nu?

Jo, för att kunna utveckla bättre och effektivare behandlingar så behöver man förstå hur olika typer av tumörer skiljer sig åt från varandra. Och som man har sett i många andra typer av cancer så kan immunförsvaret spela en stor roll i hur cancer utvecklas och överlever trots hård behandling. Just därför så kan det vara av stort intresse att förstå immunsystemets roll i det hela. Genom att bättre förstå vilken rollen olika immunceller spelar i neuroblastom-tumörer skulle man i framtiden kunna utveckla nya behandlingsmetoder som specifikt hämmar eller drar nytta av de immunceller som finns i tumörerna. Allt för att förbättra våra odds i kampen mot denna sjukdom.

För att ta det ett steg längre undersökte vi vilka genetiska skillnader vi kunde hitta mellan olika neuroblastom-tumörer. För dessa skillnader skulle kunna förklara varför olika immunceller infiltrerar olika neuroblastom-tumörerna, och kanske ge oss en ledtråd till immuncellernas roll i neuroblastom. Det vi kunde se var att i primärtumörer så finns det uppreglerade gener som associeras med en typ makrofager som främjar cancerutveckling. I metastaser såg vi i stället att fler gener som är förknippade med neutrofiler var uppreglerade, men också att det fanns många gener som förknippas med B-celler, som är en annan typ av immuncell som tillhör det adaptiva immunsystemet. Vi vet dock fortfarande inte exakt hur dessa neutrofiler och B-celler påverkar neuroblastom-tumörerna. Men de gener som identifierades gav en inblick i vilka immunceller som finns i tumörerna och hur de eventuellt rekryteras dit. Därför hoppas jag att detta projekt bidrar till en ökad förståelse kring vilka immunceller som finns i neuroblastom-tumörer, hur dessa immunceller hamnar i tumörerna och deras inverkan på neuroblastom.

Mastersarbete i Molekylärbiologi 60 hp 2020
Department of Biology

Handledare: Catharina Hagerling
Division of Clinical Genetics, Lund (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Axel
supervisor
organization
course
MOBN03 20201
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
9041697
date added to LUP
2021-03-11 13:52:10
date last changed
2021-03-11 13:52:10
@misc{9041697,
 author    = {{Lindström, Axel}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Immune cells and gene expression in primary- and secondary neuroblastoma tumours}},
 year     = {{2021}},
}