Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sveriges största miljöskandal – låga halter av bekämpningsmedel i Braån och sanerares urin, 40 år senare

Jönsson, Hanna (2021) BIOM02 20202
Degree Projects in Biology
Abstract
Pesticides are considered to protect crops from damage from example weeds, insects and molds but they are a global problem from environmental and health point of view. A pesticide producing factory in Sweden, known as BT Kemi, mainly produced phenoxyacetic acids, chlorophenols and chlorocresols between 1965 and 1977. Pollutants have been spread into the environment when the factory was active. The pollution is continuing. The waste was spread both to the ground into the soil and to the river Braån nearby. The BT Kemi-area is divided into a northern part and the southern site. The northern part of the area was sanitised in 2008. In 2020 a final sanitation of the southern part has taken place.

The first aim of this project was to... (More)
Pesticides are considered to protect crops from damage from example weeds, insects and molds but they are a global problem from environmental and health point of view. A pesticide producing factory in Sweden, known as BT Kemi, mainly produced phenoxyacetic acids, chlorophenols and chlorocresols between 1965 and 1977. Pollutants have been spread into the environment when the factory was active. The pollution is continuing. The waste was spread both to the ground into the soil and to the river Braån nearby. The BT Kemi-area is divided into a northern part and the southern site. The northern part of the area was sanitised in 2008. In 2020 a final sanitation of the southern part has taken place.

The first aim of this project was to evaluate if the water concentrations of a group of selected pesticides (phenoxyacetic acids, dinoseb and chlorophenols) differ in Braån upstream from downstream of the BT Kemi-area between the years 2015 and 2020. The hypothesis was that these pesticides would be detected in higher concentrations downstream. To evaluate concentrations in Braån, already collected data from the municipality of Svalöv was used. The result showed that in general the water levels did not differ upstream and downstream but in one instance, during the start of the sanitation, when the levels of 2,4,5-T and 2,4-D were slightly higher downstream. This could be due to the excavation work which has started then and/or to heavy water flow due to profuse rain. Almost all pesticide concentrations were below guideline values and therefore it is unlikely that the ecosystem in Braån has been negatively affected during the observation period. The second aim was to monitor possible pesticide exposure in the workers actively involved in the decontamination of the Southern site of BT Kemi of the southern part of BT Kemi in 2020. The hypothesis was that the workers were exposed to the pesticides mentioned above. Urine samples from the workers were collected on three separate days, both in the mornings and evenings. The samples were analysed for exposure biomarkers of the relevant pesticides. Due to employment conditions, different individuals participated on different days. Low levels of the pesticides were found in the urine samples of the workers, at about the same levels as in the general population. This indicates that they were not occupationally exposed during the observation period. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Finns alltjämt spår av BT Kemi i åvatten och sanerare?

En av Sveriges största miljöskandaler håller på att klaras upp med en slutlig sanering. I 50 år har föroreningarna legat i marken och inte brutits ned. Sedan 1970-talet har kemikalier spridit sig till naturen och påverkat ekosystem och människor.

I världen är bekämpningsmedel ett stort problem ur miljö-och hälsosynpunkt och kan skada människors hälsa. En verksamhet som väckt stor uppmärksamhet här i Sverige är företaget BT Kemi, där växtskyddsmedel tillverkades 1965–1977/78. För närmare 50 år sedan grävde BT Kemi i Teckomatorp ner tunnor med förorenat avfall bestående av bl a fenoxisyror, klorfenoler och dinoseb. BT Kemi-området delas in i två delar, det Södra området och det... (More)
Finns alltjämt spår av BT Kemi i åvatten och sanerare?

En av Sveriges största miljöskandaler håller på att klaras upp med en slutlig sanering. I 50 år har föroreningarna legat i marken och inte brutits ned. Sedan 1970-talet har kemikalier spridit sig till naturen och påverkat ekosystem och människor.

I världen är bekämpningsmedel ett stort problem ur miljö-och hälsosynpunkt och kan skada människors hälsa. En verksamhet som väckt stor uppmärksamhet här i Sverige är företaget BT Kemi, där växtskyddsmedel tillverkades 1965–1977/78. För närmare 50 år sedan grävde BT Kemi i Teckomatorp ner tunnor med förorenat avfall bestående av bl a fenoxisyror, klorfenoler och dinoseb. BT Kemi-området delas in i två delar, det Södra området och det Norra området. Tidigare har Norra området sanerats och gjorts om till natur- och rekreationsområde. Södra området är fortfarande förorenat och de flesta föroreningarna kopplas till betongkonstruktionerna i marken där fabriken låg. Braån rinner intill företagsområdet och kemikalierna har förorenat ån från 1970-talet och framåt. Under de tidigare åren såg man att fiskar blev deformerade och grönsaker hos en trädgårdsmästare förstördes.

Aktuell föroreningssituation
Saneringen av Södra området ska pågå mellan sommaren 2020 och vintern 2021. Målet med saneringen är att området ska bli ett natur- och rekreationsområde och smälta ihop med Norra området. I jorden antages 1,7–3,7 ton föroreningar finnas kvar och dessa ska förångas genom värme och renas på plats med en termisk in situ-metod.

Bekämpningsmedelsrester från BT Kemi-tiden kan fortfarande spridas till Braån i Södra området genom de nedgrävda konstruktionerna från BT Kemi-tiden och genom grundvattentransport i jorden. Braåns vatten kontrolleras på uppdrag av Svalövs kommun på tre ställen, ett uppströms BT Kemi-området, ett nedströms och ett mellan dessa två ställen.

I denna rapport granskades vattenprovdata mellan 2015 och 2020 i Braåns tre provinsamlingspunkter. Dessutom undersöktes kvälls- och morgonurinprover från de som sanerar Södra området. Urinen samlades in vid tre tillfällen under saneringsperioden. Totalt deltog 23 sanerare och sex av dessa deltog vid alla tre tillfällena. Rester av fenoxisyror, klorfenoler och dinoseb analyserades med vätskekromatografi.

Resultatet visade att Braån knappast varit påverkad av BT Kemi-området mellan 2015 och 2020 utom precis under saneringens början då fenoxisyrorna 2,4,5-T och 2,4-D ökade nedströms men inte uppströms BT Kemi-området. Dock låg halterna under riktvärdena för ytvatten och kommer troligtvis inte påverka naturen negativt.
Halterna av bekämpningsmedel i urinproven var låga, på samma nivå som hos allmänbefolkningen. Ändå kunde man se vissa skillnader för MCPA och 2,4-D på individnivå och gruppnivå vid olika tidpunkter men något tydligt mönster kunde man inte se. Andra faktorer än rester från BT Kemi-tiden kan också påverka halterna, till exempel livmedelsintag.

Det ser ut som om effekterna på Braån av BT Kemi-kemikalierna har avtagit och
inverkan av BT-kemikalierna på sanerarnas urinhalter under saneringsarbetet 2020 verkar vara försumbar.

Masterexamensprojekt i Biologi 30 hp 2020
Biologiska institutionen, Lunds universitet

Handledare: Annette Krais, Margareta Littorin
Handledares avdelning: Arbets- och miljömedicin Syd (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Hanna
supervisor
organization
course
BIOM02 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
id
9041727
date added to LUP
2021-03-11 15:14:30
date last changed
2021-03-11 15:14:30
@misc{9041727,
 abstract   = {{Pesticides are considered to protect crops from damage from example weeds, insects and molds but they are a global problem from environmental and health point of view. A pesticide producing factory in Sweden, known as BT Kemi, mainly produced phenoxyacetic acids, chlorophenols and chlorocresols between 1965 and 1977. Pollutants have been spread into the environment when the factory was active. The pollution is continuing. The waste was spread both to the ground into the soil and to the river Braån nearby. The BT Kemi-area is divided into a northern part and the southern site. The northern part of the area was sanitised in 2008. In 2020 a final sanitation of the southern part has taken place. 

The first aim of this project was to evaluate if the water concentrations of a group of selected pesticides (phenoxyacetic acids, dinoseb and chlorophenols) differ in Braån upstream from downstream of the BT Kemi-area between the years 2015 and 2020. The hypothesis was that these pesticides would be detected in higher concentrations downstream. To evaluate concentrations in Braån, already collected data from the municipality of Svalöv was used. The result showed that in general the water levels did not differ upstream and downstream but in one instance, during the start of the sanitation, when the levels of 2,4,5-T and 2,4-D were slightly higher downstream. This could be due to the excavation work which has started then and/or to heavy water flow due to profuse rain. Almost all pesticide concentrations were below guideline values and therefore it is unlikely that the ecosystem in Braån has been negatively affected during the observation period. The second aim was to monitor possible pesticide exposure in the workers actively involved in the decontamination of the Southern site of BT Kemi of the southern part of BT Kemi in 2020. The hypothesis was that the workers were exposed to the pesticides mentioned above. Urine samples from the workers were collected on three separate days, both in the mornings and evenings. The samples were analysed for exposure biomarkers of the relevant pesticides. Due to employment conditions, different individuals participated on different days. Low levels of the pesticides were found in the urine samples of the workers, at about the same levels as in the general population. This indicates that they were not occupationally exposed during the observation period.}},
 author    = {{Jönsson, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sveriges största miljöskandal – låga halter av bekämpningsmedel i Braån och sanerares urin, 40 år senare}},
 year     = {{2021}},
}