Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Plats och Professionalitet: En studie om platsens betydelse i samverkan mellan polis och socialtjänst

Karlerö, Axel LU (2021) SOPA63 20202
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att analysera hur ungdomsutredare anställda av svensk polis och socialarbetare som är anställda av socialtjänster samarbetar i förhållande till fysisk placering av arbetsplatsen. Med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med 4 utredare och 4 socialarbetare kan man säga att samarbete till stor del är beroende av hur organisationsstrukturerna påverkar kommunikationsnivån och samarbetet mellan myndigheterna. Tidigare forskning beskriver två modeller som använts när sociala myndigheter samarbetar med polisen angående ungdomsbrottslighet. En modell är nära samarbete men med separata arbetsplatser och den andra är samlokalisering där socialarbetare och polis delar en gemensam arbetsplats. Denna studie visar hur en... (More)
Syftet med denna studie var att analysera hur ungdomsutredare anställda av svensk polis och socialarbetare som är anställda av socialtjänster samarbetar i förhållande till fysisk placering av arbetsplatsen. Med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med 4 utredare och 4 socialarbetare kan man säga att samarbete till stor del är beroende av hur organisationsstrukturerna påverkar kommunikationsnivån och samarbetet mellan myndigheterna. Tidigare forskning beskriver två modeller som använts när sociala myndigheter samarbetar med polisen angående ungdomsbrottslighet. En modell är nära samarbete men med separata arbetsplatser och den andra är samlokalisering där socialarbetare och polis delar en gemensam arbetsplats. Denna studie visar hur en kommun i Sverige har gått från en av modellerna till en annan och hur detta har påverkat kommunikationen och relationerna mellan de lokala myndigheterna. Resultaten har analyserats med teorier om platstillhörighet. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to analyze how youth investigators employed by the Swedish police and social workers employed by social services co-operate in relation to the physical placement of workspace. Using semi-structure interviews with 4 investigators and 4 social workers it can be said that co-operation is largely dependent on how the organizational structures impact the level of communication and collaboration between the authorities. Previous research describes two models used when social authorities cooperate with police regarding youth criminality. One model is close cooperation but with separate workspaces and the other is co-location where social workers and police share a common workspace. This study shows how a municipality... (More)
The purpose of this study was to analyze how youth investigators employed by the Swedish police and social workers employed by social services co-operate in relation to the physical placement of workspace. Using semi-structure interviews with 4 investigators and 4 social workers it can be said that co-operation is largely dependent on how the organizational structures impact the level of communication and collaboration between the authorities. Previous research describes two models used when social authorities cooperate with police regarding youth criminality. One model is close cooperation but with separate workspaces and the other is co-location where social workers and police share a common workspace. This study shows how a municipality in Sweden have gone from one of the models to the other and how this have affected the communication and relations between the local authorities. The results have been analyzed with theories of place attachment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlerö, Axel LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Co-location, Youth criminality, Cooperation, social services, police, Place, Swedish authorities, Samlokalisering, Ungdomsbrottslighet, Samverkan, Socialtjänst, Polis, Svenska myndigheter
language
Swedish
id
9041867
date added to LUP
2021-03-16 15:05:48
date last changed
2021-03-16 15:05:48
@misc{9041867,
 abstract   = {{The purpose of this study was to analyze how youth investigators employed by the Swedish police and social workers employed by social services co-operate in relation to the physical placement of workspace. Using semi-structure interviews with 4 investigators and 4 social workers it can be said that co-operation is largely dependent on how the organizational structures impact the level of communication and collaboration between the authorities. Previous research describes two models used when social authorities cooperate with police regarding youth criminality. One model is close cooperation but with separate workspaces and the other is co-location where social workers and police share a common workspace. This study shows how a municipality in Sweden have gone from one of the models to the other and how this have affected the communication and relations between the local authorities. The results have been analyzed with theories of place attachment.}},
 author    = {{Karlerö, Axel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Plats och Professionalitet: En studie om platsens betydelse i samverkan mellan polis och socialtjänst}},
 year     = {{2021}},
}