Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den svenska krigsmaterielexportens legitimering: Riktlinjer, riskbedömning och liberal militarism

Carling, Lina LU (2021) MRSK62 20202
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
I den här uppsatsen undersöks regeringens proposition (2017/18:23) om skärpt exportkontroll av krigsmateriel utifrån Carol Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?”, vilken är en form av policyanalys. Syftet är att undersöka vad regeringen ansett är problematiskt med riktlinjerna och tillståndsprövningen för den svenska krigsmaterielexporten. Utifrån detta formuleras uppsatsens frågeställning: Hur problematiseras riktlinjerna och tillståndsprövningen för krigsmaterielexport av regeringen i propositionen om skärpt exportkontroll av krigsmateriel? Undersökningen visar att problemen framställs av regeringen vara att svenska intressen av export vid utlandssamverkan inte tillmötesgåtts nog, och att en del viktiga rättighets-,... (More)
I den här uppsatsen undersöks regeringens proposition (2017/18:23) om skärpt exportkontroll av krigsmateriel utifrån Carol Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?”, vilken är en form av policyanalys. Syftet är att undersöka vad regeringen ansett är problematiskt med riktlinjerna och tillståndsprövningen för den svenska krigsmaterielexporten. Utifrån detta formuleras uppsatsens frågeställning: Hur problematiseras riktlinjerna och tillståndsprövningen för krigsmaterielexport av regeringen i propositionen om skärpt exportkontroll av krigsmateriel? Undersökningen visar att problemen framställs av regeringen vara att svenska intressen av export vid utlandssamverkan inte tillmötesgåtts nog, och att en del viktiga rättighets-, utvecklings- och demokratiaspekter inte beaktats tillräckligt i helhetsbedömningen vid tillståndsprövningen.
Resultaten analyseras slutligen utifrån teorin om liberal militarism och dess legitimering. Slutsatsen av analysen är att svensk krigsmaterielexport passar in på beskrivningen av den liberala militarismen, och riktlinjernas utformning bidrar till att legitimera och upprätthålla den. Det innebär att rättfärdigandet för exporten baseras på argument om beaktandet av mänskliga rättigheter, när den i själva verket styrs av nationella egenintressen. Likaså upprätthålls den svenska självbilden av att representera moraliskt ansvarstagande, fred och utveckling trots den export som bedrivs, vilket bekräftar den paradox som kännetecknar svensk försvarspolitik. (Less)
Popular Abstract
The legitimisation of Swedish arms export: Guidelines, risk assessment and liberal militarism
In this thesis the governments proposition (2017/18:23) ”skärpt exportkontroll av krigsmateriel” is examined by using Carol Bacchi's method ”What’s the problem represented to be?”, which is a form of policy analysis. The aim is to examine what the government considered as problematic about the guidelines and the permission trial for the Swedish arms export. Based on this the thesis question is formulated: How are the guidelines and the permission trial for arms export problematised by the government in the proposition ”skärpt exportkontroll av krigsmateriel”? The study shows that the problems are represented by the government to be that Swedish... (More)
The legitimisation of Swedish arms export: Guidelines, risk assessment and liberal militarism
In this thesis the governments proposition (2017/18:23) ”skärpt exportkontroll av krigsmateriel” is examined by using Carol Bacchi's method ”What’s the problem represented to be?”, which is a form of policy analysis. The aim is to examine what the government considered as problematic about the guidelines and the permission trial for the Swedish arms export. Based on this the thesis question is formulated: How are the guidelines and the permission trial for arms export problematised by the government in the proposition ”skärpt exportkontroll av krigsmateriel”? The study shows that the problems are represented by the government to be that Swedish interests of exporting arms after foreign cooperation is not fully met, and that some important right based, development-, and democracy oriented aspects are not sufficiently considered in the overall assessment.
Lastly, the results are analysed though the theory of liberal militarism and it’s legitimisation. The conclusion of the analysis is that the Swedish arms export fits the description of liberal militarism, and is legitimised and maintained by the way the guidelines are designed. This means that the justification for the export is based on arguments about considering human rights, while it’s really motivated by national self-interests. The Swedish self-image of representing moral responsibility, peace and development is maintained as well, despite the export that takes place, which confirms the paradox that distinguish Swedish defence policy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carling, Lina LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Krigsmaterielexport, vapenexport, policyanalys, liberal militarism, Sverige Arms export, munitions export, policy analysis, Sweden
language
Swedish
id
9041904
date added to LUP
2021-04-16 11:19:34
date last changed
2021-04-16 11:19:34
@misc{9041904,
 abstract   = {{I den här uppsatsen undersöks regeringens proposition (2017/18:23) om skärpt exportkontroll av krigsmateriel utifrån Carol Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?”, vilken är en form av policyanalys. Syftet är att undersöka vad regeringen ansett är problematiskt med riktlinjerna och tillståndsprövningen för den svenska krigsmaterielexporten. Utifrån detta formuleras uppsatsens frågeställning: Hur problematiseras riktlinjerna och tillståndsprövningen för krigsmaterielexport av regeringen i propositionen om skärpt exportkontroll av krigsmateriel? Undersökningen visar att problemen framställs av regeringen vara att svenska intressen av export vid utlandssamverkan inte tillmötesgåtts nog, och att en del viktiga rättighets-, utvecklings- och demokratiaspekter inte beaktats tillräckligt i helhetsbedömningen vid tillståndsprövningen.
	Resultaten analyseras slutligen utifrån teorin om liberal militarism och dess legitimering. Slutsatsen av analysen är att svensk krigsmaterielexport passar in på beskrivningen av den liberala militarismen, och riktlinjernas utformning bidrar till att legitimera och upprätthålla den. Det innebär att rättfärdigandet för exporten baseras på argument om beaktandet av mänskliga rättigheter, när den i själva verket styrs av nationella egenintressen. Likaså upprätthålls den svenska självbilden av att representera moraliskt ansvarstagande, fred och utveckling trots den export som bedrivs, vilket bekräftar den paradox som kännetecknar svensk försvarspolitik.}},
 author    = {{Carling, Lina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den svenska krigsmaterielexportens legitimering: Riktlinjer, riskbedömning och liberal militarism}},
 year     = {{2021}},
}