Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Host preference of the freshwater pearl mussel in Vramsån river - A study to improve the success of conservation management

Andersson, Marie (2021) MOBM02 20202
Degree Projects in Biology
Abstract
The freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera has dramatically declined through its entire distribution range since the 1900’s. Despite the increasing conservation measures implemented to protect the species, many populations are still endangered. The long-term objective of this research, realized in collaboration with Lund University and the Life Connects project, was to raise the success rate of conservation management regarding the freshwater pearl mussel in Vramsån, a tributary of Helge å in Scania, south Sweden. The freshwater pearl mussel has a complex life cycle involving a larval parasitical stage on salmonid fish, usually Atlantic salmon (Salmo salar) or brown trout (Salmo trutta). The host preference of the freshwater... (More)
The freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera has dramatically declined through its entire distribution range since the 1900’s. Despite the increasing conservation measures implemented to protect the species, many populations are still endangered. The long-term objective of this research, realized in collaboration with Lund University and the Life Connects project, was to raise the success rate of conservation management regarding the freshwater pearl mussel in Vramsån, a tributary of Helge å in Scania, south Sweden. The freshwater pearl mussel has a complex life cycle involving a larval parasitical stage on salmonid fish, usually Atlantic salmon (Salmo salar) or brown trout (Salmo trutta). The host preference of the freshwater pearl mussel has received worldwide research attention. However, the variations in results between and within countries revealed the importance of investigations at a local scale. Using a reciprocal field transplant design, I analyzed the host-suitability of different fish species/strains. Atlantic salmon and Sea trout from a downstream site (Gärds Köpinge) and stationary trout from an upstream site (Årröd) were infested with glochidia larvae from the upstream site. The experiment was conducted in semi-natural conditions and consisted of placing five individuals of each species/strains and three gravid freshwater pearl mussels in containers. After 14(15) days, the larval infestation on fish gills were investigated. All species/ strains were successfully infested by glochidia. Moreover, my results revealed that brown trout originating from Årröd, the same distribution range as the freshwater pearl mussel, experienced higher infestation rate. My findings are of great relevance and should serve as guidelines for conservation management. In order to enhance the population of freshwater pearl mussel in Vramsån, management efforts should prioritize habitat restoration not only for the mussel community, but also for its primary host. As the freshwater pearl mussel is critically low in Vramsån, emergency measures such as stocking and reintroduction also need to be taken. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Öring: Populär värdfisk för Vramsåns flodpärlmusslor

Flodpärlmusslan är en av de äldsta djurarterna i Sverige och kan leva över 100 år. Den äldsta flodpärlmusslan hittades i Görjeån och var 280 år gammal. Det latinska namnet margaritifera margaritifera betyder pärlbärare och är en ytterligare fascinerande egenskap hos denna art. När ett främmande föremål, till exempel ett sandkorn, transporteras in i musslan så kapslas kornet in av mantelvävnad och en pärla bildas. Detta orsakade ett kraftigt intresse för pärlfisket på 1700-talet och ledde följaktligen till en minskning av beståndet. Andra faktorer påverkar även musslornas överlevnad i våra vattendrag, bland annat en komplicerad fortplantning vilket inkluderar ett parasitiskt stadium på... (More)
Öring: Populär värdfisk för Vramsåns flodpärlmusslor

Flodpärlmusslan är en av de äldsta djurarterna i Sverige och kan leva över 100 år. Den äldsta flodpärlmusslan hittades i Görjeån och var 280 år gammal. Det latinska namnet margaritifera margaritifera betyder pärlbärare och är en ytterligare fascinerande egenskap hos denna art. När ett främmande föremål, till exempel ett sandkorn, transporteras in i musslan så kapslas kornet in av mantelvävnad och en pärla bildas. Detta orsakade ett kraftigt intresse för pärlfisket på 1700-talet och ledde följaktligen till en minskning av beståndet. Andra faktorer påverkar även musslornas överlevnad i våra vattendrag, bland annat en komplicerad fortplantning vilket inkluderar ett parasitiskt stadium på laxartad fisk, vanligtvis lax (Salmo salar) eller öring (Salmo trutta). De små mussellarverna, som kallas glochidier, hakar sig fast i fiskarnas gälar under en kort period av sitt liv, innan de blir frilevande och gräver ner sig i sediment. Vandringshinder i vattendrag har orsakad en minskad tillgång på lax och öring, vilka är värdfiskar för flodpärlmusslorna. Detta i sin tur försvårar reproduktion av flodpärlmusslorna. Näringsläckage, vattenreglering och en ökad mängd av partiklar bidrar också till deras tillbakagång. Idag klassas flodpärlmusslorna som hotad i den internationella rödlistan (IUCN). LIFE CONNECTS-projektet startades 2019 och har till syfte att öka biodiversitet i sydsvenska vattendrag. En del av projektet innebär åtgärder för att förbättra flodpärlmusslans status i Vramsån, ett biflöde till Helge å. Ån ska öppnas upp för fiskvandring och ge möjlighet för lax och havsöring att vandra högre upp i systemet. För att maximera återintroduktionen av flodpärlmusslor är det viktigt att öka kunskap om deras värdpreferens, d v s vilka fiskarter flodpärlmusslornas larver föredrar.

Tidigare forskning har fokuserat på flodpärlmusslornas värdpreferens mellan lax och öring och visar en avsevärd variation mellan vattendrag, vilket belyser betydelsen av lokala undersökningar. I detta arbete undersöktes lämpligheten av tre olika arter/stammar av flodpärlmusslans värdfisk: lax och två öringstammar från Vramsån med olika exponering av flodpärlmusslor. Under experimentet placerades fem individer av varje art/stam tillsammans med tre gravida (befruktade) musslor i sumpar på två olika lokaler i Vramsån. Efter 14(15) dagar analyserades infektionsgraden på fiskarnas gälar. Alla fiskar bedövades och antalet glochidier räknades under mikroskop.

Resultat visade att glochidielarver infekterade både lax och öring. Antalet glochidier varierade mellan 0 och 106 per fisk. Undersökningen visade även en signifikant högre infektionsgrad på öring från Årröd, vilken kommer från flodpärlmusslornas utbredningsområde. Resultatet kan vara orsakat av lokal anpassning hos musslorna till lokala fiskar, i vårt fall Årröds öring, för att kunna öka sin förmåga att reproducera sig. En ytterligare förklaring kan vara relaterad till fiskarnas immunförsvar då jag noterade att Årröds öring var mindre i storlek än de andra arterna/stammarna vid samma ålder. Det kan innebära att de inte har råd att lägga energi på immunförsvar och därför är mer exponerade för infektioner.
Mina resultat är vägledande för LIFE CONNECTS projektets arbete för att främja flodpärlmusslan. Men innan det går att fastställa hållbara åtgärdsprogram måste hela larvstadiet studeras. Flodpärlmusslor är en viktig komponent i akvatiska ekosystem och målet på lång sikt är att arten ska kunna nå en livskraftig status med en naturlig reproduktion.

Handledare: Anders Persson (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Marie
supervisor
organization
course
MOBM02 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
9042109
date added to LUP
2021-03-18 10:59:48
date last changed
2021-03-18 10:59:48
@misc{9042109,
 abstract   = {{The freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera has dramatically declined through its entire distribution range since the 1900’s. Despite the increasing conservation measures implemented to protect the species, many populations are still endangered. The long-term objective of this research, realized in collaboration with Lund University and the Life Connects project, was to raise the success rate of conservation management regarding the freshwater pearl mussel in Vramsån, a tributary of Helge å in Scania, south Sweden. The freshwater pearl mussel has a complex life cycle involving a larval parasitical stage on salmonid fish, usually Atlantic salmon (Salmo salar) or brown trout (Salmo trutta). The host preference of the freshwater pearl mussel has received worldwide research attention. However, the variations in results between and within countries revealed the importance of investigations at a local scale. Using a reciprocal field transplant design, I analyzed the host-suitability of different fish species/strains. Atlantic salmon and Sea trout from a downstream site (Gärds Köpinge) and stationary trout from an upstream site (Årröd) were infested with glochidia larvae from the upstream site. The experiment was conducted in semi-natural conditions and consisted of placing five individuals of each species/strains and three gravid freshwater pearl mussels in containers. After 14(15) days, the larval infestation on fish gills were investigated. All species/ strains were successfully infested by glochidia. Moreover, my results revealed that brown trout originating from Årröd, the same distribution range as the freshwater pearl mussel, experienced higher infestation rate. My findings are of great relevance and should serve as guidelines for conservation management. In order to enhance the population of freshwater pearl mussel in Vramsån, management efforts should prioritize habitat restoration not only for the mussel community, but also for its primary host. As the freshwater pearl mussel is critically low in Vramsån, emergency measures such as stocking and reintroduction also need to be taken.}},
 author    = {{Andersson, Marie}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Host preference of the freshwater pearl mussel in Vramsån river - A study to improve the success of conservation management}},
 year     = {{2021}},
}