Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors Attityder gentemot Individer med Schizofreni inom den Psykiatriska Vården

Gutierrez Ventosilla, Kety Milagros LU and Nalubega, Agnes LU (2021) SJSK20 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Introduktion: Schizofreni är en komplex psykisk sjukdom som kan ha olika typer av förlopp och svårighetsdrag. De gamla stereotyper som lever kvar i samhället och som sprids av media framställer de som drabbas av schizofreni som våldsamma och farliga människor. En undersökning av sjuksköterskors attityder gentemot patienter med schizofrenidiagnos kan bidra till ökad kunskap om den upplevda stigmatiseringen av den drabbade patienten inom vården. Syfte: syftet med studie var att belysa de attityder som sjuksköterskor inom den psykiatriska vården har gentemot individer med schizofreni. Metod: Litteraturstudien utfördes med hjälp av Kristenssons modell för en icke-systematisk litteraturöversikt med induktiv ansats. Antalet artiklar funna genom... (More)
Introduktion: Schizofreni är en komplex psykisk sjukdom som kan ha olika typer av förlopp och svårighetsdrag. De gamla stereotyper som lever kvar i samhället och som sprids av media framställer de som drabbas av schizofreni som våldsamma och farliga människor. En undersökning av sjuksköterskors attityder gentemot patienter med schizofrenidiagnos kan bidra till ökad kunskap om den upplevda stigmatiseringen av den drabbade patienten inom vården. Syfte: syftet med studie var att belysa de attityder som sjuksköterskor inom den psykiatriska vården har gentemot individer med schizofreni. Metod: Litteraturstudien utfördes med hjälp av Kristenssons modell för en icke-systematisk litteraturöversikt med induktiv ansats. Antalet artiklar funna genom systematiska databassökningar, PubMed, CINAHL och PsycINFO var nio. Resultat: studiens resultat visar att sjuksköterskor som arbetar inom den psykiatriska vården i allmänhet har negativa attityder till individer med schizofreni. De negativa attityderna sågs oftare hos sjuksköterskor som arbetade på akutavdelningar och med mindre erfarenhet inom psykiatri. De sjuksköterskorna som hade en positiv inställning till individer med schizofreni var de som var äldre och hade mer erfarenhet inom psykiatrin. Slutsats: För att vidta globala strategier i syfte att minska stigmatisering och social utestängning relaterad till schizofreni är det särskilt viktigt att undersöka de attityder som finns hos de som vårdar dessa individer. Kunskap om psykiatriska sjuksköterskors attityder och hur dessa attityder varierar beroende av arbetssituation fyller en viktig roll för att kunna skapa insatser som kan motverka stigmatisering och diskriminering mot individer med schizofreni. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gutierrez Ventosilla, Kety Milagros LU and Nalubega, Agnes LU
supervisor
organization
alternative title
Attitudes among Nurses towards Individuals with Schizophrenia in the Psychiatric Care
course
SJSK20 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sjuksköterskor, attityder, psykiatrisk vård, schizofreni
language
Swedish
id
9042133
date added to LUP
2021-05-25 15:07:39
date last changed
2021-05-25 15:07:39
@misc{9042133,
 abstract   = {{Introduktion: Schizofreni är en komplex psykisk sjukdom som kan ha olika typer av förlopp och svårighetsdrag. De gamla stereotyper som lever kvar i samhället och som sprids av media framställer de som drabbas av schizofreni som våldsamma och farliga människor. En undersökning av sjuksköterskors attityder gentemot patienter med schizofrenidiagnos kan bidra till ökad kunskap om den upplevda stigmatiseringen av den drabbade patienten inom vården. Syfte: syftet med studie var att belysa de attityder som sjuksköterskor inom den psykiatriska vården har gentemot individer med schizofreni. Metod: Litteraturstudien utfördes med hjälp av Kristenssons modell för en icke-systematisk litteraturöversikt med induktiv ansats. Antalet artiklar funna genom systematiska databassökningar, PubMed, CINAHL och PsycINFO var nio. Resultat: studiens resultat visar att sjuksköterskor som arbetar inom den psykiatriska vården i allmänhet har negativa attityder till individer med schizofreni. De negativa attityderna sågs oftare hos sjuksköterskor som arbetade på akutavdelningar och med mindre erfarenhet inom psykiatri. De sjuksköterskorna som hade en positiv inställning till individer med schizofreni var de som var äldre och hade mer erfarenhet inom psykiatrin. Slutsats: För att vidta globala strategier i syfte att minska stigmatisering och social utestängning relaterad till schizofreni är det särskilt viktigt att undersöka de attityder som finns hos de som vårdar dessa individer. Kunskap om psykiatriska sjuksköterskors attityder och hur dessa attityder varierar beroende av arbetssituation fyller en viktig roll för att kunna skapa insatser som kan motverka stigmatisering och diskriminering mot individer med schizofreni.}},
 author    = {{Gutierrez Ventosilla, Kety Milagros and Nalubega, Agnes}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskors Attityder gentemot Individer med Schizofreni inom den Psykiatriska Vården}},
 year     = {{2021}},
}