Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Positiv särbehandling i Sverige - En kritisk analys av Sveriges tolkning av positiv särbehandling i relation till EU-rätten

Stagler, Ylva LU (2021) HARH16 20202
Department of Business Law
Abstract
Equality between women and men in the workplace is important when working towards an equal society. This essay aims to investigate how Sweden has interpreted the exemption from discrimination called positive action. The concept is based on EU law and is formulated to promote equality between men and women at the workplace. This possibility for using positive action is, however, composed vaguely. Therefore, a deeper investigation is required to understand what boundaries the concept is allowed. The research question is, therefore: How can the Swedish law, regarding positive action, be understood according to EU law? To answer this question, this essay provides a walkthrough of the requirements needed, as well as an investigation on how case... (More)
Equality between women and men in the workplace is important when working towards an equal society. This essay aims to investigate how Sweden has interpreted the exemption from discrimination called positive action. The concept is based on EU law and is formulated to promote equality between men and women at the workplace. This possibility for using positive action is, however, composed vaguely. Therefore, a deeper investigation is required to understand what boundaries the concept is allowed. The research question is, therefore: How can the Swedish law, regarding positive action, be understood according to EU law? To answer this question, this essay provides a walkthrough of the requirements needed, as well as an investigation on how case law describes positive action in Sweden. This will be compared to the EU law, whereby the presentation will, clear out which similarities and differences that can be found between them. In the analysis, there are many similarities presented between the two legal systems. In conclusion, Sweden has effectively and correctly interpreted positive action, based on the fact that both systems have the same requirements. All the requisites in Sweden are based on case law from the EU-court, which indicates well incorporation. The answer to the research question is therefore, that the Swedish interpretation of positive action gives a fair and correct vision of how the concept should be used. (Less)
Abstract (Swedish)
Jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet är en viktig del i arbetet mot ett mer jämställt samhälle. Denna uppsats syftar till att utreda hur Sverige har valt att tolka begreppet positiv särbehandling. Positiv särbehandling tillåter särbehandling, i de fall det är ett steg till att främja jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Begreppet är dock vagt formulerat. Detta innebär att en djupare undersökning krävs för att förstå inom vilka gränser denna åtgärd är tillåten. Begreppet grundar sig ursprungligen i EU-rätten och för att förstå begreppet bättre krävs därför en genomgång av hur EU beskriver och tolkar begreppet. Frågeställningen som skall besvaras genom uppsatsen är: Hur kan den svenska rättstillämpningen av... (More)
Jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet är en viktig del i arbetet mot ett mer jämställt samhälle. Denna uppsats syftar till att utreda hur Sverige har valt att tolka begreppet positiv särbehandling. Positiv särbehandling tillåter särbehandling, i de fall det är ett steg till att främja jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Begreppet är dock vagt formulerat. Detta innebär att en djupare undersökning krävs för att förstå inom vilka gränser denna åtgärd är tillåten. Begreppet grundar sig ursprungligen i EU-rätten och för att förstå begreppet bättre krävs därför en genomgång av hur EU beskriver och tolkar begreppet. Frågeställningen som skall besvaras genom uppsatsen är: Hur kan den svenska rättstillämpningen av positiv särbehandling i arbetslivet förstås i förhållande till EU-rätten? Först presenteras en genomgång av vilka rekvisit och rättspraxis som finns inom den svenska rätten, samt inom EU-rätten. Sedan görs en jämförelse för att förstå vilka likheter och skillnader det finns mellan de två rättssystemen. I analysen presenteras likheterna mellan de två olika rättssystemen. Slutsatsen är att Sverige har på ett effektivt och korrekt sätt tolkat positiv särbehandling, då Sverige använder sig av samma rekvisit som EU-rätten. Det svenska rättssystemet refererar all officiell text angående begreppet tillbaka till rättspraxis från EU-domstolen. Genomgången av den svenska rättens tolkning och tillämpning av begreppet positiv särbehandling, leder till slutsatsen att Sverige har samma rekvisit och rättspraxis som EU-rätten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stagler, Ylva LU
supervisor
organization
course
HARH16 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
jämställdhet mellan kvinnor och män, positiv särbehandling, förbud mot diskriminering, undantag, undantagsregel
language
Swedish
id
9042484
date added to LUP
2021-03-31 13:28:37
date last changed
2021-03-31 13:28:37
@misc{9042484,
 abstract   = {{Equality between women and men in the workplace is important when working towards an equal society. This essay aims to investigate how Sweden has interpreted the exemption from discrimination called positive action. The concept is based on EU law and is formulated to promote equality between men and women at the workplace. This possibility for using positive action is, however, composed vaguely. Therefore, a deeper investigation is required to understand what boundaries the concept is allowed. The research question is, therefore: How can the Swedish law, regarding positive action, be understood according to EU law? To answer this question, this essay provides a walkthrough of the requirements needed, as well as an investigation on how case law describes positive action in Sweden. This will be compared to the EU law, whereby the presentation will, clear out which similarities and differences that can be found between them. In the analysis, there are many similarities presented between the two legal systems. In conclusion, Sweden has effectively and correctly interpreted positive action, based on the fact that both systems have the same requirements. All the requisites in Sweden are based on case law from the EU-court, which indicates well incorporation. The answer to the research question is therefore, that the Swedish interpretation of positive action gives a fair and correct vision of how the concept should be used.}},
 author    = {{Stagler, Ylva}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Positiv särbehandling i Sverige - En kritisk analys av Sveriges tolkning av positiv särbehandling i relation till EU-rätten}},
 year     = {{2021}},
}