Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ägarlägenheter i svensk lagstiftning - en jämförelse med bostadsrätter i vissa centrala frågor

Hållén, Viktoria LU (2021) HARH13 20202
Department of Business Law
Abstract
Owner-occupied flats are today an unusual form of housing on the Swedish housing market, and have not yet been built to a particularly large extent. The form of housing was introduced into Swedish legislation in 2009, which may be one of the reasons why it has not yet had time to establish itself in the society. Abroad, the form of housing is well known, but in this essay the Swedish legislation regarding property formation and acquisition of the owner-occupied apartment is mainly examined. A three-dimensional property is delimited both vertically and horizontally, which is a difference from a traditional property that is only delimited horizontally. Property development shall take place for a lasting purpose, a three-dimensional property... (More)
Owner-occupied flats are today an unusual form of housing on the Swedish housing market, and have not yet been built to a particularly large extent. The form of housing was introduced into Swedish legislation in 2009, which may be one of the reasons why it has not yet had time to establish itself in the society. Abroad, the form of housing is well known, but in this essay the Swedish legislation regarding property formation and acquisition of the owner-occupied apartment is mainly examined. A three-dimensional property is delimited both vertically and horizontally, which is a difference from a traditional property that is only delimited horizontally. Property development shall take place for a lasting purpose, a three-dimensional property and a three-dimensional property space may only be new or redeveloped if the measure is considered more suitable than other measures to meet the purpose. The general provisions on property formation have been adapted to also apply to property formation of owner-occupied flats. Although owner-occupied flats mean ownership, the individual is still dependent on an association - just as for users of condominiums. By comparing condominiums and owner- occupied flats regarding rules of conduct to the association's activities, a clearer picture of the difference between the forms of housing is given. A community association must be established in connection with the ownership of owneroccupied flats, and this association is formed by the owners of the owner-occupied flats. For a condominium-owner, it is different, as the condominium-owner association owns the property. The condominium-owner uses the apartment on the conditions that he is a member of the condominium-owner association and pays compensation for the apartment. However, the purpose of both the condominium-owner association and the community association is to meet the purposes that arise in the common areas of the property, but also establishes regulations regarding rules of conduct for the apartments. (Less)
Abstract (Swedish)
Ägarlägenheter är idag en ovanlig bostadsform på den svenska bostadsmarknaden, och har ännu inte byggts i särskilt vid omfattning. Boendeformen infördes i svensk lagstiftning år 2009, vilket kan vara en av anledningarna till att den ännu inte har hunnit etableras i samhället. Utomlands är boendeformen välkänd, men i denna uppsats undersöks främst den svenska lagstiftningen gällande fastighetsbildning och förvärv av ägarlägenheter. En tredimensionell fastighet är avgränsad både vertikalt och horisontellt, vilket är en skillnad från en traditionell fastighet som endast är avgränsad horisontellt. Fastighetsbildning ska ske för att avse ett varaktigt ändamål, och en tredimensionell fastighet och ett tredimensionellt fastighetsutrymme får... (More)
Ägarlägenheter är idag en ovanlig bostadsform på den svenska bostadsmarknaden, och har ännu inte byggts i särskilt vid omfattning. Boendeformen infördes i svensk lagstiftning år 2009, vilket kan vara en av anledningarna till att den ännu inte har hunnit etableras i samhället. Utomlands är boendeformen välkänd, men i denna uppsats undersöks främst den svenska lagstiftningen gällande fastighetsbildning och förvärv av ägarlägenheter. En tredimensionell fastighet är avgränsad både vertikalt och horisontellt, vilket är en skillnad från en traditionell fastighet som endast är avgränsad horisontellt. Fastighetsbildning ska ske för att avse ett varaktigt ändamål, och en tredimensionell fastighet och ett tredimensionellt fastighetsutrymme får endast ny- eller ombildas om åtgärden anses vara mer lämplig än andra åtgärder för att tillgodose ändamålet. De allmänna bestämmelserna om fastighetsbildning har anpassats till att även gälla för fastighetsbildning av ägarlägenheter. Ägarlägenheter innebär visserligen ett ägande, men ägarna är ändå beroende av en förening – precis som för nyttjare av bostadsrätter. Genom att jämföra bostadsrätter och ägarlägenheter gällande förhållningsregler och föreningsverksamhet ges en tydligare bild av skillnaden mellan boendeformerna. En samfällighetsförening ska upprättas i samband med innehav av en ägarlägenhet, och föreningen bildas av ägarna av ägarlägenheterna. För en innehavare av en bostadsrätt är det annorlunda, eftersom det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. Bostadsrättsinnehavaren nyttjar lägenheten på villkoren att hen är medlem i bostadsrättsföreningen och betalar ersättning för lägenheten. Syftet med både bostadsrättsföreningen och samfällighetsföreningen är dock även att tillgodose de ändamål som uppstår i de gemensamma utrymmena i fastigheten, men fastställer även bestämmelser gällande förhållningsregler till lägenheterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hållén, Viktoria LU
supervisor
organization
course
HARH13 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
law, business, real estate
language
Swedish
id
9042660
date added to LUP
2021-04-07 11:26:26
date last changed
2021-04-07 11:26:26
@misc{9042660,
 abstract   = {{Owner-occupied flats are today an unusual form of housing on the Swedish housing market, and have not yet been built to a particularly large extent. The form of housing was introduced into Swedish legislation in 2009, which may be one of the reasons why it has not yet had time to establish itself in the society. Abroad, the form of housing is well known, but in this essay the Swedish legislation regarding property formation and acquisition of the owner-occupied apartment is mainly examined. A three-dimensional property is delimited both vertically and horizontally, which is a difference from a traditional property that is only delimited horizontally. Property development shall take place for a lasting purpose, a three-dimensional property and a three-dimensional property space may only be new or redeveloped if the measure is considered more suitable than other measures to meet the purpose. The general provisions on property formation have been adapted to also apply to property formation of owner-occupied flats. Although owner-occupied flats mean ownership, the individual is still dependent on an association - just as for users of condominiums. By comparing condominiums and owner- occupied flats regarding rules of conduct to the association's activities, a clearer picture of the difference between the forms of housing is given. A community association must be established in connection with the ownership of owneroccupied flats, and this association is formed by the owners of the owner-occupied flats. For a condominium-owner, it is different, as the condominium-owner association owns the property. The condominium-owner uses the apartment on the conditions that he is a member of the condominium-owner association and pays compensation for the apartment. However, the purpose of both the condominium-owner association and the community association is to meet the purposes that arise in the common areas of the property, but also establishes regulations regarding rules of conduct for the apartments.}},
 author    = {{Hållén, Viktoria}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ägarlägenheter i svensk lagstiftning - en jämförelse med bostadsrätter i vissa centrala frågor}},
 year     = {{2021}},
}