Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När ett positivt graviditetssvar vänds till besked om trofoblastisk sjukdom

Strömbacka, Katarina LU (2021) ONKM21 20202
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Trofoblasttumör är en tumör som utvecklas från trofoblastceller under en frisk eller patologisk graviditet. Trofoblastiska sjukdomar drabbar fertila, ofta yngre kvinnor. Onkologisjuksköterskans roll är avgörande för en god omvårdnad som grundas i god patientförståelse. Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenheter av gynekologisk trofoblastsjukdom. Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design baserad på sjutton vetenskapliga kvantitativa artiklar. Resultat: Utifrån de granskade artiklarna framkommer fem huvudfynd; Det framgår att trofoblastisk sjukdom har en negativ inverkan på den sexuella funktionen. Trofoblastisk sjukdom innebär försämrad livskvalitet. En komplikation av trofoblastisk sjukdom är olika former av... (More)
Bakgrund: Trofoblasttumör är en tumör som utvecklas från trofoblastceller under en frisk eller patologisk graviditet. Trofoblastiska sjukdomar drabbar fertila, ofta yngre kvinnor. Onkologisjuksköterskans roll är avgörande för en god omvårdnad som grundas i god patientförståelse. Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenheter av gynekologisk trofoblastsjukdom. Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design baserad på sjutton vetenskapliga kvantitativa artiklar. Resultat: Utifrån de granskade artiklarna framkommer fem huvudfynd; Det framgår att trofoblastisk sjukdom har en negativ inverkan på den sexuella funktionen. Trofoblastisk sjukdom innebär försämrad livskvalitet. En komplikation av trofoblastisk sjukdom är olika former av psykisk ohälsa; oro, depression och ångest är de vanligaste. Vidare mår patienter med gestational trofoblastisk sjukdom generellt sätt sämre än patienter med mola hydatidosa. Slutligen visar studien att trofoblastisk sjukdom resulterar i en mängd olika fysiska symptom. Konklusion: Trofoblastisk sjukdom påverkar kvinnor i olika grad, så väl psykiskt, fysiskt och sexuellt. Sjukdomen har även en negativ inverkan på patienternas livskvalitet och patienter med gestational trofoblastisk sjukdom mår generellt sett sämre än kvinnor med mola hydatidosa. Sjukdomen kan orsaka en mängd olika fysiska besvär. (Less)
Popular Abstract
Background: Trophoblast tumor is a tumor that develops from trophoblast cells during a healthy or pathological pregnancy. Trophoblastic diseases affect fertile, often younger women. The role of the oncology nurse is crucial for good nursing that is based on good patient understanding. Aim: To describe women's experiences of gynecological trophoblast disease. Method: A systematic literature study with descriptive design based on seventeen scientific quantitative articles. Results: Based on the articles reviewed, five main findings emerge; It appears that trophoblastic disease has a negative impact on sexual function. Trophoblastic disease means reduced quality of life. A complication of trophoblastic disease is various forms of mental... (More)
Background: Trophoblast tumor is a tumor that develops from trophoblast cells during a healthy or pathological pregnancy. Trophoblastic diseases affect fertile, often younger women. The role of the oncology nurse is crucial for good nursing that is based on good patient understanding. Aim: To describe women's experiences of gynecological trophoblast disease. Method: A systematic literature study with descriptive design based on seventeen scientific quantitative articles. Results: Based on the articles reviewed, five main findings emerge; It appears that trophoblastic disease has a negative impact on sexual function. Trophoblastic disease means reduced quality of life. A complication of trophoblastic disease is various forms of mental illness; Anxiety, depression and anxiety are the most common. Furthermore, patients with gestational trophoblastic disease generally feel worse than patients with mola hydatidosis. Finally, the study shows that trophoblastic disease results in a variety of physical symptoms. Conclusion: Trophoblastic disease affects women to varying degrees, mentally, physically and sexually. The disease also has a negative impact on patients' quality of life and patients with gestational trophoblastic disease generally feel worse than women with mola hydatidosis. The disease can cause a variety of physical ailments. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strömbacka, Katarina LU
supervisor
organization
alternative title
When a positive pregnancy respons instead turns out to be a trophoblastic disease
course
ONKM21 20202
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Gynekologisk cancer, mola hydatidosa, gynekologisk trofoblastsjukdom, gestational trofoblastisk tumör
language
Swedish
id
9042777
date added to LUP
2021-06-18 10:11:11
date last changed
2021-06-18 10:11:11
@misc{9042777,
 abstract   = {{Bakgrund: Trofoblasttumör är en tumör som utvecklas från trofoblastceller under en frisk eller patologisk graviditet. Trofoblastiska sjukdomar drabbar fertila, ofta yngre kvinnor. Onkologisjuksköterskans roll är avgörande för en god omvårdnad som grundas i god patientförståelse. Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenheter av gynekologisk trofoblastsjukdom. Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design baserad på sjutton vetenskapliga kvantitativa artiklar. Resultat: Utifrån de granskade artiklarna framkommer fem huvudfynd; Det framgår att trofoblastisk sjukdom har en negativ inverkan på den sexuella funktionen. Trofoblastisk sjukdom innebär försämrad livskvalitet. En komplikation av trofoblastisk sjukdom är olika former av psykisk ohälsa; oro, depression och ångest är de vanligaste. Vidare mår patienter med gestational trofoblastisk sjukdom generellt sätt sämre än patienter med mola hydatidosa. Slutligen visar studien att trofoblastisk sjukdom resulterar i en mängd olika fysiska symptom. Konklusion: Trofoblastisk sjukdom påverkar kvinnor i olika grad, så väl psykiskt, fysiskt och sexuellt. Sjukdomen har även en negativ inverkan på patienternas livskvalitet och patienter med gestational trofoblastisk sjukdom mår generellt sett sämre än kvinnor med mola hydatidosa. Sjukdomen kan orsaka en mängd olika fysiska besvär.}},
 author    = {{Strömbacka, Katarina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{När ett positivt graviditetssvar vänds till besked om trofoblastisk sjukdom}},
 year     = {{2021}},
}