Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kraftvärmens förutsättningar för flexibel elproduktion i Sveriges elsystem - En kvalitativ analys

Selander, Ylva LU and Andersson, Henrik LU (2021) FMIM01 20211
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract
This master thesis aims to investigate if and how Swedish Combined Heat and Power (CHP) plants can increase its flexibility in electricity production. This is examined through a combining analysis of technical, market-oriented and regulatory conditions for Swedish and primarily Skåne CHP plants, excluding autoproducers and industrial plants. Further, Danish CHP experiences are analysed and applied onto Swedish conditions. The method included a literature study and qualitative interviews with representatives from private, public and governmental bodies. The results indicate that the technical conditions in Skåne’s CHP plants vary. Today, plants can already act more flexible, however the market does not provide enough incentives for frequent... (More)
This master thesis aims to investigate if and how Swedish Combined Heat and Power (CHP) plants can increase its flexibility in electricity production. This is examined through a combining analysis of technical, market-oriented and regulatory conditions for Swedish and primarily Skåne CHP plants, excluding autoproducers and industrial plants. Further, Danish CHP experiences are analysed and applied onto Swedish conditions. The method included a literature study and qualitative interviews with representatives from private, public and governmental bodies. The results indicate that the technical conditions in Skåne’s CHP plants vary. Today, plants can already act more flexible, however the market does not provide enough incentives for frequent adjustments in electricity production. To further improve flexibility, more investments
in technology are needed. However, due to poor market incentives many CHP owners are pondering on investing in a boiler instead. These investments depend on the profitability of the heat and electricity which is lacking for some plants. CHP plants are closely connected to their district heating market, which strongly influence their operational priorities towards heat. The Energy-only market lacks incentives for certain traits already provided by CHP such as flexibility in power output. Numerous Swedish Energy Regulations affect
CHP plants which may lead to overlapping regulations and complex consequences for the market development. Lastly, the profitability of CHP plants could improve by a combined approach to regulations. (Less)
Abstract (Swedish)
Den här studien har som syfte att utreda om Sveriges kraftvärme kan bidra till ökad flexibel elproduktion och i så fall på vilket sätt. Detta undersöks genom att kombinera analys av tekniska, marknads- och regelverksmässiga förutsättningar för Sverige. Detta gjordes med inriktning på kraftvärmeverk i Skåne, exklusive egenproducenter av el samt industrikraftvärmeverk. Dessutom analyseras erfarenheter från kraftvärmeverk i Danmark, för att appliceras på svenska förhållanden. Studien inkluderar en litteraturstudie
och kvalitativa intervjuer med representanter från kraftvärmeverk, regionala myndigheter samt svenska och danska branschorganisationer. Resultatet indikerar att de tekniska förhållandena i skånska kraftvärmeverk
varierar.... (More)
Den här studien har som syfte att utreda om Sveriges kraftvärme kan bidra till ökad flexibel elproduktion och i så fall på vilket sätt. Detta undersöks genom att kombinera analys av tekniska, marknads- och regelverksmässiga förutsättningar för Sverige. Detta gjordes med inriktning på kraftvärmeverk i Skåne, exklusive egenproducenter av el samt industrikraftvärmeverk. Dessutom analyseras erfarenheter från kraftvärmeverk i Danmark, för att appliceras på svenska förhållanden. Studien inkluderar en litteraturstudie
och kvalitativa intervjuer med representanter från kraftvärmeverk, regionala myndigheter samt svenska och danska branschorganisationer. Resultatet indikerar att de tekniska förhållandena i skånska kraftvärmeverk
varierar. Kraftvärmeverk kan idag agera mer flexibelt, men marknaden tillhandahåller inte tillräckligt med incitament för frekventa regleringar i elproduktionen. För att ytterligare förbättra flexibiliteten behövs
investeringar i flexibel teknik. Däremot gör låga marknadsincitament att kraftvärmeverksägare funderar på att istället investera i exempelvis värmeverk. Dessa investeringar är beroende av lönsamheten på värme- och
elsidan, vilket saknas för vissa kraftvärmeverk. Kraftvärmeverk är nära kopplat till dess fjärrvärmemarknad,vilket starkt påverkar driftstyrningen mot fjärrvärmeförsörjningen. Energy-only marknaden saknar incitament
för vissa egenskaper som kraftvärmeverk bidrar med, exempelvis systemtjänster. Ett flertal styrmedel gällande energi påverkar kraftvärmeverk, vilket kan leda till överlappande regleringar och komplexa
konsekvenser för marknadsutvecklingen. Slutligen, lönsamheten hos kraftvärmeverk skulle kunna förbättras genom ett helhetsgrepp över regelverk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Selander, Ylva LU and Andersson, Henrik LU
supervisor
organization
alternative title
Conditions for Flexible Power Production in CHP Plants in Sweden - A Qualitative Analysis
course
FMIM01 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Kraftvärme, flexibel elproduktion, systemtjänster, följsam värmeproduktion, Skåne, Danmark, CHP, Combined Heat and Power, flexible electricity production, ancillary services, flexible heat production, Skåne, Denmark
report number
LUTFD2/TFEM-21/5165--SE + (1-83)
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
9042797
date added to LUP
2021-04-06 11:54:05
date last changed
2021-04-07 03:39:59
@misc{9042797,
 abstract   = {{This master thesis aims to investigate if and how Swedish Combined Heat and Power (CHP) plants can increase its flexibility in electricity production. This is examined through a combining analysis of technical, market-oriented and regulatory conditions for Swedish and primarily Skåne CHP plants, excluding autoproducers and industrial plants. Further, Danish CHP experiences are analysed and applied onto Swedish conditions. The method included a literature study and qualitative interviews with representatives from private, public and governmental bodies. The results indicate that the technical conditions in Skåne’s CHP plants vary. Today, plants can already act more flexible, however the market does not provide enough incentives for frequent adjustments in electricity production. To further improve flexibility, more investments
in technology are needed. However, due to poor market incentives many CHP owners are pondering on investing in a boiler instead. These investments depend on the profitability of the heat and electricity which is lacking for some plants. CHP plants are closely connected to their district heating market, which strongly influence their operational priorities towards heat. The Energy-only market lacks incentives for certain traits already provided by CHP such as flexibility in power output. Numerous Swedish Energy Regulations affect
CHP plants which may lead to overlapping regulations and complex consequences for the market development. Lastly, the profitability of CHP plants could improve by a combined approach to regulations.}},
 author    = {{Selander, Ylva and Andersson, Henrik}},
 issn     = {{1102-3651}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kraftvärmens förutsättningar för flexibel elproduktion i Sveriges elsystem - En kvalitativ analys}},
 year     = {{2021}},
}