Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Covid-19-pandemins konsekvenser på svenskt näringsliv - en Space Syntax analys

Roos, Sebastian LU and Cnattingius, August (2021) VFTM01 20211
Real Estate Science
Abstract
In December 2019, authorities in China discovered a completely new virus that since then has spread worldwide leading to a pandemic. The virus has since been named SARS-CoV-2 and contributes to infection of Covid-19. The current situation (2021-01-01) of the covid-19-pandemic has affected us all with a rate of 60 million global cases, several unfortunate deaths and a great uncertainty regarding any further future impact. Entire countries are put into quarantine and restrictions have altered businesses that are forced to adapt and predict both short term and long-term customer patterns. The spread of the virus has contributed to general cautiousness and reduced consumption in physical trade. As a result of general cautiousness and concern... (More)
In December 2019, authorities in China discovered a completely new virus that since then has spread worldwide leading to a pandemic. The virus has since been named SARS-CoV-2 and contributes to infection of Covid-19. The current situation (2021-01-01) of the covid-19-pandemic has affected us all with a rate of 60 million global cases, several unfortunate deaths and a great uncertainty regarding any further future impact. Entire countries are put into quarantine and restrictions have altered businesses that are forced to adapt and predict both short term and long-term customer patterns. The spread of the virus has contributed to general cautiousness and reduced consumption in physical trade. As a result of general cautiousness and concern about the spread of infection, it has been possible to observe not only reduced opening hours or layoffs but also an increased proportion of bankruptcies and unemployment.

The purpose of the thesis is to analyze how retail, hotels and restaurants have been affected due to the covid-19virus. The first part of the study utilizes a space syntax approach and analyses how retail, hotels and restaurants have survived the pandemic depending on their location and to which extent they are integrated in the road network. The second part of the study is utilized with a quantitative approach analyzing effects on all of Sweden's municipalities with a vision to find regional differences of bankruptcies and unemployment due to location, population and infection rate. The second part of the study analyses any interpretation of the increase of bankruptcies and unemployment with the help of regression analysis.

This master thesis is established by utilizing a quantitative research approach. The authors of the thesis create a fusion of spatial analysis and urban economics theories in order to answer questions and hypotheses. Since urban economics itself is an intersection between economics and geography, this provides good conditions for combining statistics of bankruptcies with spatial dimensions.

The results from the first part of the study are unambiguous and indicate how shops, restaurants and hotels that are located in the background network have proven higher exposure to bankruptcy. This relationship has been found based on different values that activates different parts of the road network. The second part of the study indicates that shops, restaurants and hotels in municipalities with larger populations have proven to experience greater vulnerability to bankruptcies and unemployment as an effect of the covid-19-pandemic. This relationship is based on the assumption that municipalities with high populations experience high flows of people which contributes to higher rates of infection. (Less)
Abstract (Swedish)
I december 2019 upptäckte smittskyddsmyndigheten i Kina ett helt nytt virus som senare skulle visa sig spridas och bryta ut till en pandemi över hela världen. Viruset har sedan dess fått namnet SARS-CoV-2 och bidrar till sjukdomen Covid-19. Viruset upptäcktes och identifierades för första gången i staden Wuhan i Hubeiprovinsen, för att sedan spridas till ett stort antal länder över hela världen. Den nuvarande situationen (2021-01-01) i världen präglas av den pågående pandemin med omkring 60 miljoner fall av smitta, olyckliga dödsfall och en stor osäkerhet om framtiden. Pandemin har bidragit till allmän försiktighet, stängda gränser och en minskad konsumtion i fysisk handel. Rapporter från Google visar att restriktionerna i Sverige har... (More)
I december 2019 upptäckte smittskyddsmyndigheten i Kina ett helt nytt virus som senare skulle visa sig spridas och bryta ut till en pandemi över hela världen. Viruset har sedan dess fått namnet SARS-CoV-2 och bidrar till sjukdomen Covid-19. Viruset upptäcktes och identifierades för första gången i staden Wuhan i Hubeiprovinsen, för att sedan spridas till ett stort antal länder över hela världen. Den nuvarande situationen (2021-01-01) i världen präglas av den pågående pandemin med omkring 60 miljoner fall av smitta, olyckliga dödsfall och en stor osäkerhet om framtiden. Pandemin har bidragit till allmän försiktighet, stängda gränser och en minskad konsumtion i fysisk handel. Rapporter från Google visar att restriktionerna i Sverige har bidragit till att 24% färre besökte platser som restauranger, kaféer, köpcentra, nöjesparker, museer, bibliotek och biografer (Google, 2020). I samma takt som den fysiska handeln minskar så ökar också takten av näthandel. Till följd av allmän försiktighet och oro för smittspridning så har det varit möjligt att observera, inte bara minskade öppettider eller permitteringar, utan också fler konkurser och högre arbetslöshet.

Syftet med studien är att undersöka samband och skapa förståelse för vilka effekter som covid-19-pandemin haft på hotell, restauranger och detaljhandel i Sverige. Den första delen av studien använder sig av Space Syntax för att analysera hur butiker, hotell och restauranger har överlevt pandemin beroende på lokalisering och i vilken utsträckning de är integrerade i vägnätet. Den andra delen av studien genomförs med kvantitativt synsätt och analyserar effekter på butiker, hotell och restauranger i Sveriges alla kommuner. Analysen genomförs genom regressionsanalys för att hitta regionala skillnader i konkurser och arbetslöshet med hjälp av faktorer för befolkning, registrerade fall av covid-19-smitta och exponering för gränshandel. I studien kombineras spatial analys och urbanekonomiska teorier för att besvara studiens frågeställningar och hypoteser. Eftersom urban ekonomi är en skärningspunkt mellan ekonomi och geografi så möjliggör detta för att kombinera informationen om konkurser och arbetslöshet med spatial analys.

För att ta sig an frågeställningarna implementeras analyser för att finna samband och förklara uppkomsten av förändringar av konkurser och arbetslöshet. Resultat och slutsatser från studien avser att ge stöd och riktlinjer för att i framtiden bättre kunna optimera och anpassa verksamheter vid liknande krissituationer.

Resultaten från den första inledande studien visar på hur butiker, restauranger och hotell lokaliserade i bakgrundsnätet har visat på högre utsatthet för konkurser. Sambandet grundas i att olika värden aktiverar olika delar av nätverket i en stad. Den andra delen av studien indikerar att butiker, restauranger och hotell i kommuner med större befolkning har visat på större sårbarhet för konkurser och arbetslöshet som effekt av covid-19-pandemin. Sambandet bygger i enlighet med kumulativ attraktion på att kommuner med större befolkning i normaltillstånd upplever större flöden av människor på samma ytor. Till följd av både inpendling för fritids- och arbetsändamål och den ursprunglig befolkning i en stad som utnyttjar differentierade områden, så blir det fler människor på samma yta, vilket i sig bidrar till högre trängsel och smittorisk. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I december 2019 upptäckte smittskyddsmyndigheten i Kina ett helt nytt virus som senare skulle visa sig spridas och bryta ut till en pandemi över hela världen. Pandemin har bidragit till allmän försiktighet, stängda gränser och en minskad konsumtion i fysisk handel. Rapporter från Google visar hur restriktionerna i Sverige har bidragit till att restauranger, kaféer och köpcentrum redan under mars månad 2020 upplevde 24% färre besökare i jämförelse med samma månad året innan. Till följd av allmän försiktighet och oro för smittspridning så har det varit möjligt att observera, inte bara minskade öppettider eller permitteringar, utan också fler konkurser och högre arbetslöshet.

Det är känt att lokalisering är en viktig komponent vid beslut... (More)
I december 2019 upptäckte smittskyddsmyndigheten i Kina ett helt nytt virus som senare skulle visa sig spridas och bryta ut till en pandemi över hela världen. Pandemin har bidragit till allmän försiktighet, stängda gränser och en minskad konsumtion i fysisk handel. Rapporter från Google visar hur restriktionerna i Sverige har bidragit till att restauranger, kaféer och köpcentrum redan under mars månad 2020 upplevde 24% färre besökare i jämförelse med samma månad året innan. Till följd av allmän försiktighet och oro för smittspridning så har det varit möjligt att observera, inte bara minskade öppettider eller permitteringar, utan också fler konkurser och högre arbetslöshet.

Det är känt att lokalisering är en viktig komponent vid beslut kring exempelvis hyrespriser eller fastighetsvärde. Men det blir i rapporten tydligt att lokalisering har ytterligare viktiga och värdefulla komponenter som på flera sätt påverkar olika sorters verksamheter. En disciplin som undersöker samband mellan rumsliga förhållanden och sociala-, ekonomiska- och miljöaspekter är Space Syntax. Det saknas idag litteratur som med hjälp av Space Syntax förutsäger vilka effekter pandemin kommer få i stadsrummet. I denna studie utreds därför grunden och sambanden till de effekter som påverkat butik-, restaurang- och hotellbranschen under covid-19-pandemin.

Resultaten från den första inledande studien visar på hur butiker, restauranger och hotell lokaliserade i områden med lägre täthet av verksamheter har visat på högre utsatthet för konkurser. Den andra delen av studien indikerar att butiker, restauranger och hotell i kommuner med större befolkning har visat på större sårbarhet för konkurser och arbetslöshet som effekt av covid-19-pandemin. Sambandet bygger på att kommuner med större befolkning i normaltillstånd upplever större flöden av människor. Till följd av inpendlare för fritids- och arbetsändamål som blandas med den ursprunglig befolkning i en stad som tillsammans utnyttjar differentierade områden, så samlas fler människor på samma yta, vilket i sig bidrar till högre trängsel och smittorisk. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roos, Sebastian LU and Cnattingius, August
supervisor
organization
course
VFTM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Covid-19-pandemin, Coronavirus, Konkurser, Arbetslöshet, Space Syntax, Regressionsanalys, Gränshandel, Footfall, Rörelsemönster, Detaljhandel, Restaurang, Hotell
report number
30
other publication id
ISRN LUTVDG/TVLM 21/5471SE
language
Swedish
id
9043784
date added to LUP
2021-05-25 08:36:39
date last changed
2021-05-25 08:36:39
@misc{9043784,
 abstract   = {{In December 2019, authorities in China discovered a completely new virus that since then has spread worldwide leading to a pandemic. The virus has since been named SARS-CoV-2 and contributes to infection of Covid-19. The current situation (2021-01-01) of the covid-19-pandemic has affected us all with a rate of 60 million global cases, several unfortunate deaths and a great uncertainty regarding any further future impact. Entire countries are put into quarantine and restrictions have altered businesses that are forced to adapt and predict both short term and long-term customer patterns. The spread of the virus has contributed to general cautiousness and reduced consumption in physical trade. As a result of general cautiousness and concern about the spread of infection, it has been possible to observe not only reduced opening hours or layoffs but also an increased proportion of bankruptcies and unemployment. 

The purpose of the thesis is to analyze how retail, hotels and restaurants have been affected due to the covid-19virus. The first part of the study utilizes a space syntax approach and analyses how retail, hotels and restaurants have survived the pandemic depending on their location and to which extent they are integrated in the road network. The second part of the study is utilized with a quantitative approach analyzing effects on all of Sweden's municipalities with a vision to find regional differences of bankruptcies and unemployment due to location, population and infection rate. The second part of the study analyses any interpretation of the increase of bankruptcies and unemployment with the help of regression analysis.

This master thesis is established by utilizing a quantitative research approach. The authors of the thesis create a fusion of spatial analysis and urban economics theories in order to answer questions and hypotheses. Since urban economics itself is an intersection between economics and geography, this provides good conditions for combining statistics of bankruptcies with spatial dimensions.

The results from the first part of the study are unambiguous and indicate how shops, restaurants and hotels that are located in the background network have proven higher exposure to bankruptcy. This relationship has been found based on different values that activates different parts of the road network. The second part of the study indicates that shops, restaurants and hotels in municipalities with larger populations have proven to experience greater vulnerability to bankruptcies and unemployment as an effect of the covid-19-pandemic. This relationship is based on the assumption that municipalities with high populations experience high flows of people which contributes to higher rates of infection.}},
 author    = {{Roos, Sebastian and Cnattingius, August}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Covid-19-pandemins konsekvenser på svenskt näringsliv - en Space Syntax analys}},
 year     = {{2021}},
}