Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Visual assessments of Postural Orientation Errors using ensembles of Deep Neural Networks

Kronström, Filip LU (2021) In Master's Theses in Mathematical Sciences FMSM01 20202
Mathematical Statistics
Abstract
Injuries to the Anterior Cruciate Ligament (ACL) are severe and common among the
physically active young to middle aged population. After suffering from such an injury, the patient typically face a lengthy rehabilitation process. Usually, it takes 1-2 years before an injured knee returns to pre-injury performance, if that is ever achieved. The risk of re-injury is high and is increased by early return to sports. One measure which has been suggested as an indicator of the increased risk of re-injury, and hence could work as an indicator of when to return to normal activity, is altered postural orientation. The postural orientation describes the positions of different body parts in relation to each other and the surroundings. Assessment of... (More)
Injuries to the Anterior Cruciate Ligament (ACL) are severe and common among the
physically active young to middle aged population. After suffering from such an injury, the patient typically face a lengthy rehabilitation process. Usually, it takes 1-2 years before an injured knee returns to pre-injury performance, if that is ever achieved. The risk of re-injury is high and is increased by early return to sports. One measure which has been suggested as an indicator of the increased risk of re-injury, and hence could work as an indicator of when to return to normal activity, is altered postural orientation. The postural orientation describes the positions of different body parts in relation to each other and the surroundings. Assessment of this is a time consuming task requiring human experts trained to find such alterations. This thesis propose a method to automate this task by analyzing videos recorded with a regular video camera, e.g. a mobile phone.

The proposed method uses well established deep learning techniques, in this case HRNet with DARK-pose, to extract body part positions from each video frame. Deep learning based models are trained in a supervised fashion to classify the sequences of extracted keypoints. Models trained to perform according to different metrics were combined in ensembles classifying the quality of the postural orientation on an ordinal scale from 0 (Good), via 1 (Fair), to 2 (Poor).

We evaluated the method on four different segment-specific Postural Orientation Errors (POEs) when the patient performed a single leg squat. The different POEs were trunk, pelvis, femoral valgus, and Knee Medial-to-Foot Position (KMFP). For femoral valgus and trunk a classification accuracy of 82.3% and 80.0%, respectively, was achieved. The corresponding number for KMFP was 90.3%, but this data was heavily imbalanced. The pelvis was the most difficult to analyze resulting in an accuracy of 73.3%.

The most important contribution of this thesis is to provide a foundation and a number of insights of what is needed before introducing a method like this for clinical use. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Skador på det främre korsbandet (ACL) är allvarliga och vanliga bland fysiskt aktiva och ofta unga personer. Efter att ha drabbats av en sådan skada står patienten inför en lång och svår rehabiliteringsprocess. Vanligtvis tar det 1-2 år innan ett skadat knä återgår till den nivå det hade innan skadan, om denna någonsin nås. Risken för nya skador är hög och höjs ytterligare av att återvända till idrott för tidigt. Ett mått som föreslagits visa på förhöjd skaderisk, och alltså skulle kunna fungera som en indikation på när det är möjligt att återgå till normal aktivitet, är postural orientering. Denna orientering beskriver förmågan att upprätthålla kroppsdelars positioner i förhållande till varandra och omgivningen. Bedömning av detta är en... (More)
Skador på det främre korsbandet (ACL) är allvarliga och vanliga bland fysiskt aktiva och ofta unga personer. Efter att ha drabbats av en sådan skada står patienten inför en lång och svår rehabiliteringsprocess. Vanligtvis tar det 1-2 år innan ett skadat knä återgår till den nivå det hade innan skadan, om denna någonsin nås. Risken för nya skador är hög och höjs ytterligare av att återvända till idrott för tidigt. Ett mått som föreslagits visa på förhöjd skaderisk, och alltså skulle kunna fungera som en indikation på när det är möjligt att återgå till normal aktivitet, är postural orientering. Denna orientering beskriver förmågan att upprätthålla kroppsdelars positioner i förhållande till varandra och omgivningen. Bedömning av detta är en tidskrävande uppgift som kräver tränade experter. Denna uppsats föreslår en metod för att automatisera denna process baserat på filmer inspelade med vanliga videokameror, till exempel mobiltelefoner.

Den föreslagna metoden använder etablerade djupinlärningstekniker, HRNet med DARK-
pose, för att hitta kroppsdelar för varje bildruta i filmerna. Andra djupinlärningsmodeller tränas för att analysera sekvenserna som beskriver kroppsdelarnas positioner. Flera modeller kombineras för klassificera kvalitén på rörelserna på en skala från 0 (Bra), via 1 (Ganska bra), till 2 (Dålig).

Vi utvärderade metoden för fyra olika segmentspecifika avvikelser i postural orientering, kallade Postural Orientation Errors (POEs). De POEs som utvärderades relaterade till positionen av bål, höft, lår och knä. För lår och bål uppnåddes en klassificeringsnoggrannhet på 82.3% respektive 80.0%. Motsvarande siffra för knäet var 90.3%, men denna data var kraftigt obalanserad. Höften var svårast att analysera och en noggrannhet på 73.3% uppnåddes.

De viktigaste bidragen från denna uppsats är att visa att detta är ett problem där maskininlärning kan användas, utvecklingen av en grund att bygga vidare på samt ett antal insikter kring vad som behövs för att använda systemet kliniskt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kronström, Filip LU
supervisor
organization
course
FMSM01 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Machine Learning, ACL, Anterior Cruciate Ligament, Deep Learning, Physiotherapy, Rehabilitation, Artificial Neural Network, video analysis, classification
publication/series
Master's Theses in Mathematical Sciences
report number
LUTFMS-3413-2021
ISSN
1404-6342
other publication id
2021:E15
language
English
id
9044473
date added to LUP
2021-07-05 13:32:18
date last changed
2021-07-05 13:32:18
@misc{9044473,
 abstract   = {{Injuries to the Anterior Cruciate Ligament (ACL) are severe and common among the
physically active young to middle aged population. After suffering from such an injury, the patient typically face a lengthy rehabilitation process. Usually, it takes 1-2 years before an injured knee returns to pre-injury performance, if that is ever achieved. The risk of re-injury is high and is increased by early return to sports. One measure which has been suggested as an indicator of the increased risk of re-injury, and hence could work as an indicator of when to return to normal activity, is altered postural orientation. The postural orientation describes the positions of different body parts in relation to each other and the surroundings. Assessment of this is a time consuming task requiring human experts trained to find such alterations. This thesis propose a method to automate this task by analyzing videos recorded with a regular video camera, e.g. a mobile phone.

The proposed method uses well established deep learning techniques, in this case HRNet with DARK-pose, to extract body part positions from each video frame. Deep learning based models are trained in a supervised fashion to classify the sequences of extracted keypoints. Models trained to perform according to different metrics were combined in ensembles classifying the quality of the postural orientation on an ordinal scale from 0 (Good), via 1 (Fair), to 2 (Poor).

We evaluated the method on four different segment-specific Postural Orientation Errors (POEs) when the patient performed a single leg squat. The different POEs were trunk, pelvis, femoral valgus, and Knee Medial-to-Foot Position (KMFP). For femoral valgus and trunk a classification accuracy of 82.3% and 80.0%, respectively, was achieved. The corresponding number for KMFP was 90.3%, but this data was heavily imbalanced. The pelvis was the most difficult to analyze resulting in an accuracy of 73.3%.

The most important contribution of this thesis is to provide a foundation and a number of insights of what is needed before introducing a method like this for clinical use.}},
 author    = {{Kronström, Filip}},
 issn     = {{1404-6342}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Master's Theses in Mathematical Sciences}},
 title    = {{Visual assessments of Postural Orientation Errors using ensembles of Deep Neural Networks}},
 year     = {{2021}},
}