Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad är ett folkmord? -En begreppshistorisk analys i anknytning till händelserna i Xinjiang

Rosander, Felicia LU and Ali, Areeba LU (2021) STVA22 20211
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Begreppet folkmord myntades år 1944 av Raphael Lemkin och beskriver en avsiktlig och systematisk handling i syfte att förinta en grupp. Sedan folkmordskonventionen skrevs år 1948 har begreppets innebörd diskuterats och omdefinierats. Samtidigt har det sedan år 2018 framkommit uppgifter om omskolningsläger i Xinjiang vilket lyfter frågan huruvida dessa händelser är möjliga att förena med diskussionen om vad ett folkmord innebär. I denna uppsats genomförs en enligt Reinhart Kosellecks inriktning begreppshistorisk analys av begreppet folkmord, för att sedan applicera de olika förståelserna av begreppet på händelserna i Xinjiang. Beroende på definitionernas omfång och ställningstagande gällande vilka handlingar och grupper som inkluderas i... (More)
Begreppet folkmord myntades år 1944 av Raphael Lemkin och beskriver en avsiktlig och systematisk handling i syfte att förinta en grupp. Sedan folkmordskonventionen skrevs år 1948 har begreppets innebörd diskuterats och omdefinierats. Samtidigt har det sedan år 2018 framkommit uppgifter om omskolningsläger i Xinjiang vilket lyfter frågan huruvida dessa händelser är möjliga att förena med diskussionen om vad ett folkmord innebär. I denna uppsats genomförs en enligt Reinhart Kosellecks inriktning begreppshistorisk analys av begreppet folkmord, för att sedan applicera de olika förståelserna av begreppet på händelserna i Xinjiang. Beroende på definitionernas omfång och ställningstagande gällande vilka handlingar och grupper som inkluderas i definitionen, utvärderas fallet Xinjiang på åtskilda sätt. Uppsatsen konkluderar att definitionerna av folkmordskonventionen och Helen Fein tenderar att vara snäva och svårare att förena med Xinjiang, medan Raphael Lemkins och Martin Shaws definitioner innehåller ett socialt och kulturellt perspektiv som låter händelserna i Xinjiang förstås som ett folkmord. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosander, Felicia LU and Ali, Areeba LU
supervisor
organization
course
STVA22 20211
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Xinjiang, folkmord, folkmordskonventionen, Raphael Lemkin, Helen Fein, Martin Shaw, Reinhart Koselleck, begreppsanalys, begreppshistoria
language
Swedish
id
9044626
date added to LUP
2021-07-06 13:16:12
date last changed
2021-07-06 13:16:12
@misc{9044626,
 abstract   = {{Begreppet folkmord myntades år 1944 av Raphael Lemkin och beskriver en avsiktlig och systematisk handling i syfte att förinta en grupp. Sedan folkmordskonventionen skrevs år 1948 har begreppets innebörd diskuterats och omdefinierats. Samtidigt har det sedan år 2018 framkommit uppgifter om omskolningsläger i Xinjiang vilket lyfter frågan huruvida dessa händelser är möjliga att förena med diskussionen om vad ett folkmord innebär. I denna uppsats genomförs en enligt Reinhart Kosellecks inriktning begreppshistorisk analys av begreppet folkmord, för att sedan applicera de olika förståelserna av begreppet på händelserna i Xinjiang. Beroende på definitionernas omfång och ställningstagande gällande vilka handlingar och grupper som inkluderas i definitionen, utvärderas fallet Xinjiang på åtskilda sätt. Uppsatsen konkluderar att definitionerna av folkmordskonventionen och Helen Fein tenderar att vara snäva och svårare att förena med Xinjiang, medan Raphael Lemkins och Martin Shaws definitioner innehåller ett socialt och kulturellt perspektiv som låter händelserna i Xinjiang förstås som ett folkmord.}},
 author    = {{Rosander, Felicia and Ali, Areeba}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vad är ett folkmord? -En begreppshistorisk analys i anknytning till händelserna i Xinjiang}},
 year     = {{2021}},
}