Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsförmedlingen som vägledare - ett nytt perspektiv

Schütt, Rebecka LU and El Foli, Mona LU (2021) STVA22 20211
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
I diskussioner med personer som är eller varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen har en relativt entydig bild om att myndigheten inte stöttat individerna tillräckligt i
arbetssökningsprocessen framkommit. I en paragraf i en förordning till Arbetsförmedlingen uttrycks emellertid tydligt att arbetssökande ska bli både informerade och vägledda. I denna fallstudie undersöks vidare om det förekommer implementeringsproblem av lagstiftningen och vilka eventuella orsaker detta har. För att besvara frågorna har intervjuer med personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen gjorts, en granskningsrapport av Riksrevisionen har även
analyserats. Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av de tillfrågade
arbetssökande uppger att informationen de... (More)
I diskussioner med personer som är eller varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen har en relativt entydig bild om att myndigheten inte stöttat individerna tillräckligt i
arbetssökningsprocessen framkommit. I en paragraf i en förordning till Arbetsförmedlingen uttrycks emellertid tydligt att arbetssökande ska bli både informerade och vägledda. I denna fallstudie undersöks vidare om det förekommer implementeringsproblem av lagstiftningen och vilka eventuella orsaker detta har. För att besvara frågorna har intervjuer med personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen gjorts, en granskningsrapport av Riksrevisionen har även
analyserats. Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av de tillfrågade
arbetssökande uppger att informationen de fått av Arbetsförmedlingen varit knapphändig, otydlig och i vissa fall uteblivit helt. Detta ger oss skäl att tro att implementeringsproblem av paragrafen förekommer. Det framkommer att tänkbara orsaker till detta kan vara en omfattande handlingsfrihet i yrket som arbetsförmedlare, individuella attityder och en hög
arbetsbelastning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schütt, Rebecka LU and El Foli, Mona LU
supervisor
organization
course
STVA22 20211
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Arbetsförmedlingen, implementering, gräsrotsbyråkrat, arbetssökande, Riksrevisionen
language
Swedish
id
9044675
date added to LUP
2021-07-06 13:16:57
date last changed
2021-07-06 13:16:57
@misc{9044675,
 abstract   = {{I diskussioner med personer som är eller varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen har en relativt entydig bild om att myndigheten inte stöttat individerna tillräckligt i
arbetssökningsprocessen framkommit. I en paragraf i en förordning till Arbetsförmedlingen uttrycks emellertid tydligt att arbetssökande ska bli både informerade och vägledda. I denna fallstudie undersöks vidare om det förekommer implementeringsproblem av lagstiftningen och vilka eventuella orsaker detta har. För att besvara frågorna har intervjuer med personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen gjorts, en granskningsrapport av Riksrevisionen har även
analyserats. Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av de tillfrågade
arbetssökande uppger att informationen de fått av Arbetsförmedlingen varit knapphändig, otydlig och i vissa fall uteblivit helt. Detta ger oss skäl att tro att implementeringsproblem av paragrafen förekommer. Det framkommer att tänkbara orsaker till detta kan vara en omfattande handlingsfrihet i yrket som arbetsförmedlare, individuella attityder och en hög
arbetsbelastning.}},
 author    = {{Schütt, Rebecka and El Foli, Mona}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Arbetsförmedlingen som vägledare - ett nytt perspektiv}},
 year     = {{2021}},
}