Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunutredningen 2020: Ett politiskt perspektiv på kommunsammanläggningar

Palmcrantz, Edvina LU (2021) STVA22 20211
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Sverige har vid två tillfällen genomfört territoriella kommunreformer genom kommunsammanläggningar. Dessa genomfördes 1952 samt 1971–1975. 2017 tillsattes en parlamentarisk kommitté vars uppdrag var att på nytt se över de kommunala utmaningarna. Kommittén presenterade i sitt slutbetänkande ett förslag om nya frivilliga kommunsammanläggningar. Syftet med denna uppsats är att undersöka varför detta förslag presenteras trots avsaknaden av empiriskt material som talar för åtgärden. Detta görs genom en diskursanalys av kommitténs förslag samt de moderata kommittéledamöternas särskilda yttrande. I diskursanalysen används tre av sex frågor från Carol Bacchis metod för policyanalys What’s the problem represented to be? Med hjälp av metoden... (More)
Sverige har vid två tillfällen genomfört territoriella kommunreformer genom kommunsammanläggningar. Dessa genomfördes 1952 samt 1971–1975. 2017 tillsattes en parlamentarisk kommitté vars uppdrag var att på nytt se över de kommunala utmaningarna. Kommittén presenterade i sitt slutbetänkande ett förslag om nya frivilliga kommunsammanläggningar. Syftet med denna uppsats är att undersöka varför detta förslag presenteras trots avsaknaden av empiriskt material som talar för åtgärden. Detta görs genom en diskursanalys av kommitténs förslag samt de moderata kommittéledamöternas särskilda yttrande. I diskursanalysen används tre av sex frågor från Carol Bacchis metod för policyanalys What’s the problem represented to be? Med hjälp av metoden identifieras problemframställningarna i respektive analysmaterial. De slutsatser som görs i studien är att problemframställningarna i materialen skiljer sig åt framförallt i vem de kommunala utmaningarna anses vara ett problem för. I slutsatserna lyfts även dolda politiska motiv som möjlig förklaring till varför kommunsammanläggningar presenteras som åtgärdsförslag i kommitténs betänkande (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmcrantz, Edvina LU
supervisor
organization
course
STVA22 20211
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Kommunsammanläggning, Bacchi, WPR, problemframställning, policyanalys.
language
Swedish
id
9044682
date added to LUP
2021-07-06 13:02:14
date last changed
2021-07-06 13:02:14
@misc{9044682,
 abstract   = {{Sverige har vid två tillfällen genomfört territoriella kommunreformer genom kommunsammanläggningar. Dessa genomfördes 1952 samt 1971–1975. 2017 tillsattes en parlamentarisk kommitté vars uppdrag var att på nytt se över de kommunala utmaningarna. Kommittén presenterade i sitt slutbetänkande ett förslag om nya frivilliga kommunsammanläggningar. Syftet med denna uppsats är att undersöka varför detta förslag presenteras trots avsaknaden av empiriskt material som talar för åtgärden. Detta görs genom en diskursanalys av kommitténs förslag samt de moderata kommittéledamöternas särskilda yttrande. I diskursanalysen används tre av sex frågor från Carol Bacchis metod för policyanalys What’s the problem represented to be? Med hjälp av metoden identifieras problemframställningarna i respektive analysmaterial. De slutsatser som görs i studien är att problemframställningarna i materialen skiljer sig åt framförallt i vem de kommunala utmaningarna anses vara ett problem för. I slutsatserna lyfts även dolda politiska motiv som möjlig förklaring till varför kommunsammanläggningar presenteras som åtgärdsförslag i kommitténs betänkande}},
 author    = {{Palmcrantz, Edvina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kommunutredningen 2020: Ett politiskt perspektiv på kommunsammanläggningar}},
 year     = {{2021}},
}