Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konstitutionell design, folklig mobilisering och demokratisk konsolidering: En fallstudie om Ukrainas uppgång i demokratiutveckling år 2004 till 2009

Wendel, Wiktoria LU and Eventhén, Leakim (2021) STVA22 20211
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
I denna uppsats undersöker vi den demokratiska utvecklingen i Ukraina. Vi fokuserar på den tidsperiod som kännetecknas av mest markant uppgång i demokratin, åren 2004-2009, men gör också nedslag i landets historia från tiden innan självständigheten och framåt. Under hela tidsperioden från självständighet kännetecknas demokratiutvecklingen av fluktuationer, ständiga uppgångar för demokratin följt av bakslag. Vi använder huvudsakligen tre begrepp, konstitutionell design, folklig mobilisering och
demokratisk konsolidering för att beskriva och analysera utvecklingen. Uppsatsens syfte är
att undersöka om de teoretiska begreppen konstitutionell design folklig mobilisering och
demokratisk konsolidering kan appliceras i förklaringen av Ukrainas... (More)
I denna uppsats undersöker vi den demokratiska utvecklingen i Ukraina. Vi fokuserar på den tidsperiod som kännetecknas av mest markant uppgång i demokratin, åren 2004-2009, men gör också nedslag i landets historia från tiden innan självständigheten och framåt. Under hela tidsperioden från självständighet kännetecknas demokratiutvecklingen av fluktuationer, ständiga uppgångar för demokratin följt av bakslag. Vi använder huvudsakligen tre begrepp, konstitutionell design, folklig mobilisering och
demokratisk konsolidering för att beskriva och analysera utvecklingen. Uppsatsens syfte är
att undersöka om de teoretiska begreppen konstitutionell design folklig mobilisering och
demokratisk konsolidering kan appliceras i förklaringen av Ukrainas uppgång i den
demokratiutveckling som var år 2004 till 2009.
De frågeställningar arbetet belyser är: Vad kännetecknar Ukrainas konstitutionella design vid tidpunkten för den demokratiska uppgången 2004 och vilken betydelse kan den antas ha haft för uppgången? Vad kännetecknar den folkliga mobilisering som genomfördes vid olika tidpunkter under åren före 2004 och under året 2004 och vilken betydelse kan de antas ha haft för utvecklingen? Visar Ukrainas demokratiutveckling tiden efter uppgången, 2004-2009, på en konsolidering av demokratin, dvs kan begreppet demokratisk konsolidering appliceras?
Resultaten visar att den folkliga mobilisering som skedde i landet vid tiden före och under
2004 bidrog till att en ny, demokratigynnande, konstitutionell design infördes. En avgörande
faktor var konstitutionens struktur som bland annat kännetecknades av att parlamentets
ställning i relation till presidenten stärktes. Den nya konstitutionen tillämpades från 2006 och
under de påföljande åren utvecklas demokratin i positiv riktning. Åren efter 2009
kännetecknas istället av bakslag i demokratiutvecklingen vilket visar att
konsolideringsprocessen inte fullbordats. De teoretiska begreppen folklig mobilisering och
konstitutionell design som prövas i studien kan alltså appliceras på dessa delar av Ukrainas
demokratiutveckling medan demokratisk konsolidering är mer tveksamt.
De faktorer som ligger till grund för demokratimätningarna i studien tydliggör centrala
aspekter av demokrati. Andra aspekter, inte minst kulturella arv, generationsfrågor med mera
kan också antas ha betydelse. Dessa går dock utanför studiens avgränsningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wendel, Wiktoria LU and Eventhén, Leakim
supervisor
organization
course
STVA22 20211
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Demokrati, konstitutionell design, folklig mobilisering, demokratisk konsolidering.
language
Swedish
id
9044845
date added to LUP
2021-07-06 13:10:47
date last changed
2022-09-05 08:50:03
@misc{9044845,
 abstract   = {{I denna uppsats undersöker vi den demokratiska utvecklingen i Ukraina. Vi fokuserar på den tidsperiod som kännetecknas av mest markant uppgång i demokratin, åren 2004-2009, men gör också nedslag i landets historia från tiden innan självständigheten och framåt. Under hela tidsperioden från självständighet kännetecknas demokratiutvecklingen av fluktuationer, ständiga uppgångar för demokratin följt av bakslag. Vi använder huvudsakligen tre begrepp, konstitutionell design, folklig mobilisering och
demokratisk konsolidering för att beskriva och analysera utvecklingen. Uppsatsens syfte är
att undersöka om de teoretiska begreppen konstitutionell design folklig mobilisering och
demokratisk konsolidering kan appliceras i förklaringen av Ukrainas uppgång i den
demokratiutveckling som var år 2004 till 2009.
De frågeställningar arbetet belyser är: Vad kännetecknar Ukrainas konstitutionella design vid tidpunkten för den demokratiska uppgången 2004 och vilken betydelse kan den antas ha haft för uppgången? Vad kännetecknar den folkliga mobilisering som genomfördes vid olika tidpunkter under åren före 2004 och under året 2004 och vilken betydelse kan de antas ha haft för utvecklingen? Visar Ukrainas demokratiutveckling tiden efter uppgången, 2004-2009, på en konsolidering av demokratin, dvs kan begreppet demokratisk konsolidering appliceras?
Resultaten visar att den folkliga mobilisering som skedde i landet vid tiden före och under
2004 bidrog till att en ny, demokratigynnande, konstitutionell design infördes. En avgörande
faktor var konstitutionens struktur som bland annat kännetecknades av att parlamentets
ställning i relation till presidenten stärktes. Den nya konstitutionen tillämpades från 2006 och
under de påföljande åren utvecklas demokratin i positiv riktning. Åren efter 2009
kännetecknas istället av bakslag i demokratiutvecklingen vilket visar att
konsolideringsprocessen inte fullbordats. De teoretiska begreppen folklig mobilisering och
konstitutionell design som prövas i studien kan alltså appliceras på dessa delar av Ukrainas
demokratiutveckling medan demokratisk konsolidering är mer tveksamt.
De faktorer som ligger till grund för demokratimätningarna i studien tydliggör centrala
aspekter av demokrati. Andra aspekter, inte minst kulturella arv, generationsfrågor med mera
kan också antas ha betydelse. Dessa går dock utanför studiens avgränsningar.}},
 author    = {{Wendel, Wiktoria and Eventhén, Leakim}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Konstitutionell design, folklig mobilisering och demokratisk konsolidering: En fallstudie om Ukrainas uppgång i demokratiutveckling år 2004 till 2009}},
 year     = {{2021}},
}