Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Colombia som utvecklingsland- En studie om svensk polis internationella samarbete med Colombia och implementeringen av ett projekt

Larsson, Hanna LU (2021) STVK02 20211
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Närbyråkrater och policyskapare är nära förankrade i fråga om reformarbete av internationella samarbetsavtal inom projekt som drivs av svenska myndigheter. Uppsatsen behandlar experter och deras arbete som implementerade aktörer av ett projekt som polismyndigheten ansvarar över inom polisorganisationen i Colombia. Två resultatrapporter som skrivits av projektledaren efter projektets genomförande under 2018 och 2019 har använts som underlag för analysen om Colombia som utvecklingsland inom projektets ramar. Samtalsintervjuer med experter som varit verksamma inom projektet har genomförts för att skildra det verkliga arbetet med implementeringen av det avtal som skrevs 2018 och som ligger till grund till projektet.
Diskursanalys har använts... (More)
Närbyråkrater och policyskapare är nära förankrade i fråga om reformarbete av internationella samarbetsavtal inom projekt som drivs av svenska myndigheter. Uppsatsen behandlar experter och deras arbete som implementerade aktörer av ett projekt som polismyndigheten ansvarar över inom polisorganisationen i Colombia. Två resultatrapporter som skrivits av projektledaren efter projektets genomförande under 2018 och 2019 har använts som underlag för analysen om Colombia som utvecklingsland inom projektets ramar. Samtalsintervjuer med experter som varit verksamma inom projektet har genomförts för att skildra det verkliga arbetet med implementeringen av det avtal som skrevs 2018 och som ligger till grund till projektet.
Diskursanalys har använts för att hitta normativa mönster i språket och de idéer som skapats kring Colombia som utvecklingsland.

Jag har använt mig av Bacchis diskursanalys, Lipskys tankar kring närbyråkrater och Kingdons idéer kring Multiple Streams Framework, om hur en policy skapas. Samtalsintervjuerna och resultatrapporterna har påvisat en avsaknad av tydliga riktlinjer, vilket ger diskursen desto större betydelse i implementeringen av projektet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Hanna LU
supervisor
organization
course
STVK02 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Experter, utvecklingsland, närbyråkrater, policyskapare, implementering, diskurs
language
Swedish
id
9044905
date added to LUP
2021-07-06 12:00:41
date last changed
2021-07-06 12:00:41
@misc{9044905,
 abstract   = {{Närbyråkrater och policyskapare är nära förankrade i fråga om reformarbete av internationella samarbetsavtal inom projekt som drivs av svenska myndigheter. Uppsatsen behandlar experter och deras arbete som implementerade aktörer av ett projekt som polismyndigheten ansvarar över inom polisorganisationen i Colombia. Två resultatrapporter som skrivits av projektledaren efter projektets genomförande under 2018 och 2019 har använts som underlag för analysen om Colombia som utvecklingsland inom projektets ramar. Samtalsintervjuer med experter som varit verksamma inom projektet har genomförts för att skildra det verkliga arbetet med implementeringen av det avtal som skrevs 2018 och som ligger till grund till projektet. 
Diskursanalys har använts för att hitta normativa mönster i språket och de idéer som skapats kring Colombia som utvecklingsland. 

Jag har använt mig av Bacchis diskursanalys, Lipskys tankar kring närbyråkrater och Kingdons idéer kring Multiple Streams Framework, om hur en policy skapas. Samtalsintervjuerna och resultatrapporterna har påvisat en avsaknad av tydliga riktlinjer, vilket ger diskursen desto större betydelse i implementeringen av projektet.}},
 author    = {{Larsson, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Colombia som utvecklingsland- En studie om svensk polis internationella samarbete med Colombia och implementeringen av ett projekt}},
 year     = {{2021}},
}