Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Min tanke var ju att jag skulle bli normal”, En kvalitativ studie av viktopererade personers kroppsuppfattning och självkänsla mer än tio år efter operation

Jiretorn, Linda LU and Laursen, Cecilia LU (2021) PSPR14 20211
Department of Psychology
Abstract
Previous research on bariatric surgery patients has mainly focused on reporting considerable improvement of their physical and psychological health. However, a more nuanced and complex long-term perspective of how different people experience themselves and their bodies postoperatively has been lacking. This qualitative study aimed to investigate body image and self-esteem of bariatric surgery patients, more than ten years after the procedure. Thematic analysis was used to examine transcripts of 18 in-depth interviews carried out at ten-year follow-up. Participants described experiences of varied control and normality over time, organized in an overarching theme of transformation. They expressed a sense of a more normalised and controllable... (More)
Previous research on bariatric surgery patients has mainly focused on reporting considerable improvement of their physical and psychological health. However, a more nuanced and complex long-term perspective of how different people experience themselves and their bodies postoperatively has been lacking. This qualitative study aimed to investigate body image and self-esteem of bariatric surgery patients, more than ten years after the procedure. Thematic analysis was used to examine transcripts of 18 in-depth interviews carried out at ten-year follow-up. Participants described experiences of varied control and normality over time, organized in an overarching theme of transformation. They expressed a sense of a more normalised and controllable body concerning weight and function, nonetheless continuous stigmatization due to the development of excess skin following the weight-loss. Various cognitive and behavioural strategies also influenced their continued relationship to the body and self. Experiences of competence, social support and both habitual and more consciously applied coping strategies were described to aid the participants’ experiences of control, normality and room for maneuver. The results support the need of a more individualized and
psychosocial focus in the follow-up care of bariatric surgery patients. (Less)
Abstract (Swedish)
I ljuset av den forskning som har konstaterat att människor som har genomgått viktoperation mår betydligt fysiskt och psykiskt bättre efter viktoperation, saknas nyansering av hur de olika personerna har upplevt sina kroppar och sig själva lång tid efter viktoperationen. Denna kvalitativa studie syftade att undersöka viktopererades kroppsuppfattning och självkänsla mer än tio år efter viktoperation. Därför analyserades 18 djupintervjuer av viktopererade personers erfarenheter tio år efter operation genom tematisk analys. Deltagarnas erfarenheter kretsade kring det överordnade temat transformation, vilket illustrerades av deltagarnas skiftande upplevelser kring kontroll och normalitet över tid. Beskrivningarna skildrade upplevelser av att... (More)
I ljuset av den forskning som har konstaterat att människor som har genomgått viktoperation mår betydligt fysiskt och psykiskt bättre efter viktoperation, saknas nyansering av hur de olika personerna har upplevt sina kroppar och sig själva lång tid efter viktoperationen. Denna kvalitativa studie syftade att undersöka viktopererades kroppsuppfattning och självkänsla mer än tio år efter viktoperation. Därför analyserades 18 djupintervjuer av viktopererade personers erfarenheter tio år efter operation genom tematisk analys. Deltagarnas erfarenheter kretsade kring det överordnade temat transformation, vilket illustrerades av deltagarnas skiftande upplevelser kring kontroll och normalitet över tid. Beskrivningarna skildrade upplevelser av att kroppen blivit vikt- och funktionsmässigt mer kontrollerbar, normaliserad, fortsatt stigmatiserad på grund av utvecklingen av överskottshud, samt hur olika tankestrategier och beteendestrategier präglade de olika deltagarnas fortsatta förhållande till kropp och själv. Upplevelser av kompetens, socialt stöd, vanemässiga tanke- och beteendestrategier samt medvetna tankemässiga strategier främjade deltagarnas upplevda kontroll, normalitet och handlingsutrymme. Resultaten ger därmed stöd för viktopererades behov av bättre individualiserad och psykosocial uppföljning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jiretorn, Linda LU and Laursen, Cecilia LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Kroppsuppfattning, självkänsla, viktoperation, hanteringsstrategier, tematisk analys, Body image, self-esteem, bariatric surgery, coping, thematic analysis
language
Swedish
id
9045215
date added to LUP
2021-05-28 11:00:43
date last changed
2021-05-28 11:00:43
@misc{9045215,
 abstract   = {{Previous research on bariatric surgery patients has mainly focused on reporting considerable improvement of their physical and psychological health. However, a more nuanced and complex long-term perspective of how different people experience themselves and their bodies postoperatively has been lacking. This qualitative study aimed to investigate body image and self-esteem of bariatric surgery patients, more than ten years after the procedure. Thematic analysis was used to examine transcripts of 18 in-depth interviews carried out at ten-year follow-up. Participants described experiences of varied control and normality over time, organized in an overarching theme of transformation. They expressed a sense of a more normalised and controllable body concerning weight and function, nonetheless continuous stigmatization due to the development of excess skin following the weight-loss. Various cognitive and behavioural strategies also influenced their continued relationship to the body and self. Experiences of competence, social support and both habitual and more consciously applied coping strategies were described to aid the participants’ experiences of control, normality and room for maneuver. The results support the need of a more individualized and
psychosocial focus in the follow-up care of bariatric surgery patients.}},
 author    = {{Jiretorn, Linda and Laursen, Cecilia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”Min tanke var ju att jag skulle bli normal”, En kvalitativ studie av viktopererade personers kroppsuppfattning och självkänsla mer än tio år efter operation}},
 year     = {{2021}},
}