Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skyldigheten att offentliggöra insiderinformation - Särskilt en utredning av rekvisitet så snart som möjligt i artikel 17(1) MAR

Sandvall, Karin LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
The Market Abuse Regulation (MAR) came into force on 3 July 2016 and replaced the previous Market Abuse Directive (MAD). Among the obligations regulated by MAR, there is a duty for the issuer to publish inside information. According to article 17 (1) MAR, the issuer is obligated to inform the public concerning inside information directly affecting the issuer as soon as possible. The issuer must also ensure that the inside information is made public in a manner which enables fast access and complete, correct and timely assessment of the information by the public.

The purpose of the essay is to clarify the meaning of the criterion as soon as possible in article 17 (1) MAR. The essay refers in particular to a situation where information... (More)
The Market Abuse Regulation (MAR) came into force on 3 July 2016 and replaced the previous Market Abuse Directive (MAD). Among the obligations regulated by MAR, there is a duty for the issuer to publish inside information. According to article 17 (1) MAR, the issuer is obligated to inform the public concerning inside information directly affecting the issuer as soon as possible. The issuer must also ensure that the inside information is made public in a manner which enables fast access and complete, correct and timely assessment of the information by the public.

The purpose of the essay is to clarify the meaning of the criterion as soon as possible in article 17 (1) MAR. The essay refers in particular to a situation where information that constitutes inside information arise after the marketplace has closed. This study has proved to be problematic due to MAR´s general design and the limited amount of national and EU legal practice.

Based on the available material, it can be stated that it is not feasible to establish a clear time frame for the criterion as soon as possible. The assessment of whether a publication has taken place as soon as possible must always be made on a case-by-case basis. In summary it can be stated that it is an urgent procedure that does not allow for delays beyond what is necessary for administration. The criterion does not impose the issuer to publish inside information immediately in all situations. However, time must be reduced so that the publication takes place as soon as the information provides an opportunity to make a complete and correct assessment.
It is not excluded that a vague requirement is necessary due to the many events and circumstances that inside information may include. However, further legal guidance is needed to clarify the situation. (Less)
Abstract (Swedish)
Marknadsmissbruksförordningen (MAR) trädde i kraft den 3 juli 2016 och ersatte det tidigare marknadsmissbruksdirektivet (MAD). MAR innehåller bland annat skyldigheten att offentliggöra insiderinformation. Enligt artikel 17 (1) MAR ska en emittent så snart som möjligt informera allmänheten om insiderinformation, som direkt berör denne. Emittenten ska vidare se till att insiderinformation offentliggörs på ett sätt som ger allmänheten snabb tillgång till informationen och möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning i rätt tid.

Syftet med uppsatsen är att klargöra hur rekvisitet så snart som möjligt i art 17(1) MAR ska förstås. Uppsatsen avser särskilt situationen då information, som utgör insiderinformation, uppkommer efter att... (More)
Marknadsmissbruksförordningen (MAR) trädde i kraft den 3 juli 2016 och ersatte det tidigare marknadsmissbruksdirektivet (MAD). MAR innehåller bland annat skyldigheten att offentliggöra insiderinformation. Enligt artikel 17 (1) MAR ska en emittent så snart som möjligt informera allmänheten om insiderinformation, som direkt berör denne. Emittenten ska vidare se till att insiderinformation offentliggörs på ett sätt som ger allmänheten snabb tillgång till informationen och möjlighet till en fullständig och korrekt bedömning i rätt tid.

Syftet med uppsatsen är att klargöra hur rekvisitet så snart som möjligt i art 17(1) MAR ska förstås. Uppsatsen avser särskilt situationen då information, som utgör insiderinformation, uppkommer efter att marknadsplatsen stängt. En utredning av rekvisitets innebörd har visat sig vara problematisk på grund av MAR:s generella utformning och den begränsade mängden nationell och EU-rättslig praxis.

Utifrån det material som finns att tillgå kan konstateras att det inte går att fastställa några tydliga tidsmässiga ramar för begreppet så snart som möjligt. Bedömningen om ett offentliggörande har skett så snart som möjligt ska alltid göras från fall till fall. Sammanfattningsvis kan dock konstateras att det rör sig om ett skyndsamt förfarande som inte tillåter dröjsmål utöver vad som är erforderligt för administration. Kravet ålägger inte emittenten att i alla lägen offentliggöra insiderinformation direkt när denna uppkommer. Tiden ska dock reduceras så offentliggörandet sker så fort informationen ger möjlighet till att göra en fullständig och korrekt bedömning.
Det är inte uteslutet, till följd av de många omständigheter som insiderinformation kan innefatta, att det är nödvändigt med ett vagt formulerat krav. Det krävs dock ytterligare vägledning för att rättsläget ska klarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandvall, Karin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Finansrätt, associationsrätt, informationsgivning, maknadsmissbruksförordningen
language
Swedish
id
9045378
date added to LUP
2021-06-29 16:36:17
date last changed
2021-06-29 16:36:17
@misc{9045378,
 abstract   = {{The Market Abuse Regulation (MAR) came into force on 3 July 2016 and replaced the previous Market Abuse Directive (MAD). Among the obligations regulated by MAR, there is a duty for the issuer to publish inside information. According to article 17 (1) MAR, the issuer is obligated to inform the public concerning inside information directly affecting the issuer as soon as possible. The issuer must also ensure that the inside information is made public in a manner which enables fast access and complete, correct and timely assessment of the information by the public. 

The purpose of the essay is to clarify the meaning of the criterion as soon as possible in article 17 (1) MAR. The essay refers in particular to a situation where information that constitutes inside information arise after the marketplace has closed. This study has proved to be problematic due to MAR´s general design and the limited amount of national and EU legal practice. 

Based on the available material, it can be stated that it is not feasible to establish a clear time frame for the criterion as soon as possible. The assessment of whether a publication has taken place as soon as possible must always be made on a case-by-case basis. In summary it can be stated that it is an urgent procedure that does not allow for delays beyond what is necessary for administration. The criterion does not impose the issuer to publish inside information immediately in all situations. However, time must be reduced so that the publication takes place as soon as the information provides an opportunity to make a complete and correct assessment. 
It is not excluded that a vague requirement is necessary due to the many events and circumstances that inside information may include. However, further legal guidance is needed to clarify the situation.}},
 author    = {{Sandvall, Karin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Skyldigheten att offentliggöra insiderinformation - Särskilt en utredning av rekvisitet så snart som möjligt i artikel 17(1) MAR}},
 year     = {{2021}},
}