Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Parodiundantaget i den svenska upphovsrätten

Treschow, Alexandra LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsats undersöks det så kallade parodiundantaget i den svenska upphovsrätten. Parodiundantaget syftar till att parodier av upphovsrättsskyddade verk ska vara tillåtna. Det finns inget uttryckligt parodiundantag i den svenska rätten och rättsläget påstås vara på oklart. Ämnet har varit föremål för debatt under den senaste tiden där parodiundantagets eventuella oklarheter varit i centrum av diskussionen.Genom Sveriges medlemskap i Europeiska unionen har den svenska rätten påverkats av EU-rätten på detta område, inte minst genom EU-domstolens avgörande i Deckmyn-målet 2014. Denna uppsats syftar till att klarlägga framväxten och utformningen av det svenska parodiundantaget. Detta ska genomföras genom att undersöka både traditionell... (More)
I denna uppsats undersöks det så kallade parodiundantaget i den svenska upphovsrätten. Parodiundantaget syftar till att parodier av upphovsrättsskyddade verk ska vara tillåtna. Det finns inget uttryckligt parodiundantag i den svenska rätten och rättsläget påstås vara på oklart. Ämnet har varit föremål för debatt under den senaste tiden där parodiundantagets eventuella oklarheter varit i centrum av diskussionen.Genom Sveriges medlemskap i Europeiska unionen har den svenska rätten påverkats av EU-rätten på detta område, inte minst genom EU-domstolens avgörande i Deckmyn-målet 2014. Denna uppsats syftar till att klarlägga framväxten och utformningen av det svenska parodiundantaget. Detta ska genomföras genom att undersöka både traditionell och nu gällande svensk rätt och EU-rätt på området för att komma fram till hur det svenska parodiundantaget är utformat, hur det tillämpas samt vilka intressen som står mot varandra i tillämpningen. (Less)
Abstract
This essay examines the so-called parody exception in Swedish copyright law. The parody exception aims to allow parodies of copyrighted works. There is no explicit parody exception in Swedish law and the legal situation is claimed to be unclear. The subject has been up for debate recently where the claimed ambiguities of the parody exception have been the center of discussion. With Sweden being a member of the European Union, Swedish law has been influenced by EU law in this area, not least through the European Court of Justice’s ruling in the Deckmyn case in 2014. This essay aims to clarify the emergence and form of the Swedish parody exception.This shall be carried out by examining both traditional and current Swedish law and EU law in... (More)
This essay examines the so-called parody exception in Swedish copyright law. The parody exception aims to allow parodies of copyrighted works. There is no explicit parody exception in Swedish law and the legal situation is claimed to be unclear. The subject has been up for debate recently where the claimed ambiguities of the parody exception have been the center of discussion. With Sweden being a member of the European Union, Swedish law has been influenced by EU law in this area, not least through the European Court of Justice’s ruling in the Deckmyn case in 2014. This essay aims to clarify the emergence and form of the Swedish parody exception.This shall be carried out by examining both traditional and current Swedish law and EU law in the area, in order to determine how the Swedish parody exception is formed, how it is applied in practice and what interests are pitted against each other in the application. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9045444,
 abstract   = {{This essay examines the so-called parody exception in Swedish copyright law. The parody exception aims to allow parodies of copyrighted works. There is no explicit parody exception in Swedish law and the legal situation is claimed to be unclear. The subject has been up for debate recently where the claimed ambiguities of the parody exception have been the center of discussion. With Sweden being a member of the European Union, Swedish law has been influenced by EU law in this area, not least through the European Court of Justice’s ruling in the Deckmyn case in 2014. This essay aims to clarify the emergence and form of the Swedish parody exception.This shall be carried out by examining both traditional and current Swedish law and EU law in the area, in order to determine how the Swedish parody exception is formed, how it is applied in practice and what interests are pitted against each other in the application.}},
 author    = {{Treschow, Alexandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Parodiundantaget i den svenska upphovsrätten}},
 year     = {{2021}},
}