Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Provokation som strafflindringsgrund - En analys av provokation som strafflindringsgrund ur ett feministiskt perspektiv utifrån kontexten mäns våld mot kvinnor

Linder, Josefine LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This thesis deals with the Swedish criminal law on provocation in relation to domestic violence. The purpose of the thesis is to investigate how the law on provocation can be applied as a basis for mitigation of punishment and in what way that can be regarded as problematic in relation to domestic violence. The thesis is seen through a feminist perspective, which is why its focus is on domestic violence where men use violence against women.

In order to achieve the purpose of the thesis, the law on provocation has been examined through the preparatory work and the doctrine. Four court cases have been selected as examples on how the law on provocation can be applied by the courts in practice. The selected cases deal with men’s violence... (More)
This thesis deals with the Swedish criminal law on provocation in relation to domestic violence. The purpose of the thesis is to investigate how the law on provocation can be applied as a basis for mitigation of punishment and in what way that can be regarded as problematic in relation to domestic violence. The thesis is seen through a feminist perspective, which is why its focus is on domestic violence where men use violence against women.

In order to achieve the purpose of the thesis, the law on provocation has been examined through the preparatory work and the doctrine. Four court cases have been selected as examples on how the law on provocation can be applied by the courts in practice. The selected cases deal with men’s violence against women in order to align with the purpose and the feminist perspective of the thesis.

The thesis also deals with the subject of men’s violence against women and how the law on provocation, according to the doctrine, contributes to influencing this problem in society. The law on provocations is often used by placing some of the culpability on the victim which decreases the culpability of the perpetrator. This becomes problematic in my opinion.

My conclusion is that the problem with the law on provocation cannot be limited only to the context of men’s violence against women, the problem can be seen in an even larger context than that. Regarding men’s violence against women in particular, the law on provocation contributes to strengthening a woman’s already vulnerable position as a victim in a violent relationship, in my opinion. In a society that does not accept violence, it should not be acceptable to place a part of the blame on the victim. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar lagrummet som reglerar provokation som förmildrande omständighet, 29 kap. 3 § 1 st. 1 p. BrB. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur provokation kan tillämpas som strafflindringsgrund och på vilket sätt detta kan vara problematiskt ur perspektivet mäns våld mot kvinnor. Uppsatsen utgår genomgående från ett feministiskt perspektiv. För att uppnå syftet har lagrummet granskats genom förarbeten och doktrin för att ta reda på hur bestämmelsen kan tillämpas. Fyra rättsfall har valts ut som exempel på hur provokationsbestämmelsen kan tillämpas av domstolarna i praktiken. Rättsfallen som valts ut behandlar mäns våld mot kvinnor för att stämma överens med syftet och det feministiska perspektivet.

Uppsatsen behandlar... (More)
Denna uppsats behandlar lagrummet som reglerar provokation som förmildrande omständighet, 29 kap. 3 § 1 st. 1 p. BrB. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur provokation kan tillämpas som strafflindringsgrund och på vilket sätt detta kan vara problematiskt ur perspektivet mäns våld mot kvinnor. Uppsatsen utgår genomgående från ett feministiskt perspektiv. För att uppnå syftet har lagrummet granskats genom förarbeten och doktrin för att ta reda på hur bestämmelsen kan tillämpas. Fyra rättsfall har valts ut som exempel på hur provokationsbestämmelsen kan tillämpas av domstolarna i praktiken. Rättsfallen som valts ut behandlar mäns våld mot kvinnor för att stämma överens med syftet och det feministiska perspektivet.

Uppsatsen behandlar även ämnet mäns våld mot kvinnor och hur provokationsbestämmelsen, enligt doktrin, bidrar till att påverka detta samhällsproblem. Jag har kommit fram till att på sättet som provokationsbestämmelsen tillämpas, genom att en del av gärningsmannens skuld placeras på brottsoffret eftersom gärningsmannen anses mindre klandervärd, är problematiskt. Min uppfattning är att en gärningsperson alltid bör vara fullt ut ansvarig för sina handlingar.

Min slutsats är att problematiken med provokationsbestämmelsen inte kan begränsas enbart till kontexten mäns våld mot kvinnor, utan bestämmelsen är problematisk i en större kontext än så. Beträffande just mäns våld mot kvinnor bidrar bestämmelsen, enligt min mening, till att förstärka kvinnans redan utsatta position som offer i en våldsam relation. I ett samhälle som inte accepterar våld, bör det inte heller vara acceptabelt att placera en del av skulden på brottsoffret. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Linder, Josefine LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
9045453
date added to LUP
2021-06-29 16:40:58
date last changed
2021-06-29 16:40:58
@misc{9045453,
 abstract   = {{This thesis deals with the Swedish criminal law on provocation in relation to domestic violence. The purpose of the thesis is to investigate how the law on provocation can be applied as a basis for mitigation of punishment and in what way that can be regarded as problematic in relation to domestic violence. The thesis is seen through a feminist perspective, which is why its focus is on domestic violence where men use violence against women. 

In order to achieve the purpose of the thesis, the law on provocation has been examined through the preparatory work and the doctrine. Four court cases have been selected as examples on how the law on provocation can be applied by the courts in practice. The selected cases deal with men’s violence against women in order to align with the purpose and the feminist perspective of the thesis. 

The thesis also deals with the subject of men’s violence against women and how the law on provocation, according to the doctrine, contributes to influencing this problem in society. The law on provocations is often used by placing some of the culpability on the victim which decreases the culpability of the perpetrator. This becomes problematic in my opinion. 

My conclusion is that the problem with the law on provocation cannot be limited only to the context of men’s violence against women, the problem can be seen in an even larger context than that. Regarding men’s violence against women in particular, the law on provocation contributes to strengthening a woman’s already vulnerable position as a victim in a violent relationship, in my opinion. In a society that does not accept violence, it should not be acceptable to place a part of the blame on the victim.}},
 author    = {{Linder, Josefine}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Provokation som strafflindringsgrund - En analys av provokation som strafflindringsgrund ur ett feministiskt perspektiv utifrån kontexten mäns våld mot kvinnor}},
 year     = {{2021}},
}